NOVO U PETNICI
prosveta prekida podršku petnici | sanu domaćin izložbe | ka boljim uslovima | telenor uz petnicu | poseta svetske banke | mladi za mlade | u svetskom vrhu | sednica saveta | snažna podrška nauke | ka informacionom društvu | formiran odbor za izgradnju | obrazovanje za evropu | energija za budućnost | podrška unesco-a | nova laboratorija | zbirka iz francuske | ode škola | bežični link | lakrdija sa putem | darodavci knjiga | reciklaža | novi mikroskop

PROSVETA PREKIDA PODRŠKU PETNICI

Još pre više od godinu dana smo najavili da je tadašnji saziv Ministarstva prosvete Srbije (ministar Zoran Lončar) prekinuo ispunjavanje finansijskih obaveza Ministarstva prema važećem ugovoru sa IS Petnica ostavljajući ISP usred sezone rada uskraćenu za 8 miliona dinara. Nade koje su se polagale u novi saziv Ministarstva odakle su se u startu čule reči podrške i obećanja, pokazale su se kao varka. Posle višemesečnog otezanja rešavanja i duga i finansiranja u 2008. godini, Ministarstvo je početkom oktobra 2008. otkrilo kako su se pare namenjene programima Petnice istopile, pa su planirani i više puta dogovoreni iznos od 24 miliona dinara sveli na jedva nategnutih 5 miliona. Tako je Petnica ostala uskraćena za preko 30 miliona planiranih i očekivanih dinara. Vidi opširnije.


SANU DOMAĆIN IZLOŽBE

Povodom 25 godina postojanja i rada Istraživačka stanica predstavila je svoj razvoj i rezultate efektnom izložbom u reprezentativnoj Galeriji Srpske Akademije nauka i umetnosti. Desetodnevnu manifestaciju, koju su mnogi posetioci ocenili kao jedan od najlepših kulturnih događaja u Beogradu na kraju 2007. godine, otvorio je predsednik SANU akademik Nikola Hajdin. On je tom prilikom istakao koliko u ovim složenim vremenima za razvoj Srbije znači ozbiljna i profesionalna briga Petnice za mlade koje privlači nauka. Na otvaranju izložbe prisutnima se obratila i aktuelna ministarka za nauku dr Ana Pešikan. Pored predstavljanja Istraživačke stanice, važan deo izložbe u Beogradu činila je i izložba radova učesnika konferencije “Korak u nauku” 2007. u formi naučnih postera. Mladi autori su tako dobili jedinstvenu priliku da svoje rezultate predstave širokom i kvalifikovanom auditorijumu. U okviru izložbe održano je i nekoliko prigodnih stručnih predavanja i izuzetno posećena prezentacija posebnog zbornika IS Petnica sa radovima stručnih saradnika u oblasti humanističkih nauka. Opširnije o izložbi i zbivanjima oko nje.


KA BOLJIM USLOVIMA

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj u okviru svog programa podrške razvoju turizma u Srbiji, podržalo je projekat unapređivanja uslova za boravak i rad učesnika u Istraživačkoj stanici Petnica i razvoja međunarodne ponude obrazovanih programa. Projekat pod nazivom CROSSROAD je usmeren na ispitivanje potencijalnog tržišta naučnog omladinskog turizma u Evropi gde IS Petnica već ima izgrađen visok ugled ali zbog mnogo razloga, pre svega slabih boravišnih uslova i ograničenih slobodnih kapaciteta, ta se prilika nedovoljno koristi. Ideja projekta je da se podrobnije uporedno ispita trenutno stanje u ponudi sličnih programa u Evropi i razrade realistični predlozi za razvoj ovdašnjih programa


TELENOR UZ PETNICU

Jedna od vodećih svetskih telekomunikacionih kompanija “Telenor”, koja je već nekoliko godina intenzivno prisutna u Srbiji, nastavila je tokom 2008. godine da prati i pomaže obrazovne programe Istraživačke stanice Petnica. Osim kontinuirane podrške Fondu Petnica, “Telenor” je neposredno pomogao izvođenje međunarodnog naučnog kampa u Petnici i Godišnje konferencije “Korak u nauku”. Načinjen je i korak dalje, pa se razrađuje mogućnost podrške inovativnim istraživačkim projektima u domenu problematike savremenih telekomunikacija


POSETA SVETSKE BANKE

Delegacija kancelarije Svetske banke u Srbiji predvođena gospodinom Sajmonom Grejom, posetila je sredinom maja Istraživačku stanicu Petnica. Gosti su se detaljno upoznali sa aktivnostima i rezultatima Stanice. Razgovarano je i o nekim novim mogućnostima za saradnju i zajedničke akcije


MLADI ZA MLADE

Uz podršku Ministarstva omladine i sporta Srbije, Istraživačka stanica Petnica od septembra 2008. do marta 2009. realizuje projekat “Mladi u nauci”. Ovaj projekat podrazumeva podršku redovnim obrazovnim programima Stanice na polju vanškolskog obrazovanja u prirodnim, tehničkim i društvenim naukama, a gde su ciljna grupa učenici srednjih škola iz cele Srbije. Ovo je prva godina kako Ministarstvo omladine i sporta podržava programe u Petnici ali je za očekivati da će se podrška nastaviti i u narednim godinama, imajući u vidu širok obuhvat mladih u petničkim programima i to ne samo kroz programe naučnog obrazovanja i brigu o mladim talentima, već i u domenu podrške lokalnom omladinskom organizovanju i radu nevladinih organizacija mladih


U SVETSKOM VRHU

Istraživačka stanica Petnica bila je domaćin Prve međunarodne konferencije o radu sa mladim talentima u nauci a u okviru NYEX mreže organizacija koje se bave programima identifikacije i naučnog obrazovanja mladih talenata. IS Petnica bila je svojevremeno i jedan od osnivača ove mreže koja danas okuplja oko 30 organizacija iz celog sveta. Na konferenciji održanoj u oktobru 2007. godine okupilo se trideset učesnika iz oko 25 organizacija iz SAD, Evrope i Azije. Trodnevna konferencija imala je intenzivan radni deo gde je predstavljeno dvadesetak radova i izlaganja učesnika o raznim problemima u ovoj oblasti. Za mnoge učesnike Konferencije to je bio prvi neposredni susret sa Petnicom, o kojoj su mnogo slušali i čitali, ali i prilika da se detaljno upoznaju sa njenim radom i organizacijom. Tome je svakako doprinela i činjenica da se u vreme Konferencije u Petnici održavalo i nekoliko jesenjih seminara, pa je Stanica bila ispunjena polaznicima i saradnicima. Istraživačka stanica Petnica je, nakon Konferencije, pripremila i objavila poseban zbornik sa radovima učesnika Konferencije (vidi na str. 59). U momentu objavljivanja ovog teksta možemo sa pravom zaključiti da jedan od važnih ciljeva Konferencije – unapređivanje međunarodne razmene učesnika, već počeo da daje vidljive rezultate (vidi). O radu Konferencije, učesnicima, njihovim radovima i utiscima možete pročitati više detalja na...


SEDNICA SAVETA

Sredinom decembra 2007. godine u prostorijama Srpskoj Akademiji nauka i umetnosti održana je redovna godišnja sednica Saveta IS Petnica. Pored redovnih tema kao što je usvajanje izveštaja o radu i programa za narednu godinu, Savet je naročitu pažnju posvetio problemu nerealizovanja ugovora o finansiranju od strane Ministarstva prosvete i merama koje se moraju preduzetiSNAŽNA PODRŠKA NAUKE

Od samog osnivanja Stanice Ministarstvo nauke, bez obzira na promene ministara, ispoljava stabilnu i kontinuiranu podršku razvoju i radu Stanice. Otvarajući Sedmu godišnju konferenciju “Korak u nauku” krajem novembra 2008. godine, podpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić je istakao da sama činjenica da je IS Petnica opstala sve ove veoma teške godine kao jedinstvena organizacija pri tom održavajući visok nivo rada, dokazuje opravdanost i kvalitet ovog projekta. On je, tom prilikom, obećao da će Ministarstvo nauke nastaviti podršku koju nikada nije prekidalo i da će se naredne godine ozbiljno založiti da se nastavi sa radovima na proširenju kapaciteta Istraživačke stanice koji su započeli na inicijativu istog Ministarstva pre gotovo 12 godina. Ministar Đelić je održao i posebno predavanje za učesnike Konferencije gde je izneo svoju viziju uloge mladih stručnjaka u razvoju Srbije i apelovao na buduće mlade istraživače i naučnike da ozbiljno razmotre mogućnost ostajanja u Srbiji.


KA INFORMACIONOM DRUŠTVU

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo podržalo je početkom 2008. godine programe Istraživačke stanice Petnica usmerene ka boljem funkcionalnom osposobljavanju učenika i nastavnika za efikasno korišćenje savremenih informacionih tehnologija. Potvrđena je činjenica da je IS Petnica jedan od pionira informatičkog obrazovanja u Srbiji (od 1983. godine) koja je svih ovih godina zadržala kvalitet i pratila najsavremenija kretanja u ovoj oblasti u svojim obrazovnim aktivnostima. Promenom Vlade Srbije ova podrška je nastavljena, što je potvrđeno posetom nove ministarke gospođe Jasne Matić Istraživačkoj stanici u avgustu 2008. Tada je dobijeno i obećanje da će Ministarstvo pomoći Stanici u obnavljanju računarske opreme koja je nabavljana pre 5-6 godina. Izraženo je zadovoljstvo realizacijom zajedničkog programa i najavljeno nastavljanje podrške u narednim godinama


FORMIRAN ODBOR ZA IGRADNJU

Početkom decembra konstituisan je Odbor za izgradnju i prostorni razvoj Istraživačke stanice Petnica koji bi trebalo da prati i koordinira poslove na pripremi projektne i druge dokumentacije u vezi nastavka radova na proširenju kapaciteta IS Petnica. Osim predstavnika IS Petnica, u Odboru su i stručnjaci Gradske uprave Valjevo, predstavnici Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete a očekuje se i formalno uključivanje Ministarstva nauke i Ministarstva za omladinu i sport. Za predsednika Odbora izabran je ing. Aleksandar Mitrović. Više o planiranim aktivnostima u vezi nastavka gradnje i proširenja kapaciteta IS Petnica.


OBRAZOVANJE ZA EVROPU

Istraživačka stanica započela je izvođenje posebnog projekta koga podržava Evropski fond za integracije, a čiji je cilj upoznavanje nastavnika srednjih škola iz različitih delova Srbije sa pitanjima istorije, funkcionisanja i razvoja Evropske unije kao nadogradnja postojećih nastavnih programa koji ove teme nedovoljno obrađuju. Pored okupljanja nastavnika iz većeg broja škola, predviđena je i izrada odgovarajućih nastavnih i instruktivnih materijala i sadržajna nadgradnja petničkog Resursnog centra. Vidi opširnije.ENERGIJA ZA BUDUĆNOST

Tokom 2007. godine IS Petnica uspešno je inicirala i organizovala zanimljivu akciju pod nazivom “Energija za budućnost” a sa ciljem animiranja srednjoškolaca da razmišljaju i razvijaju kreativne projekte u oblasti štednje energije i novih i alternativnih energetskih izvora. Ovaj projekat je ostvaren uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost (OEBS) i na neki način je nastavak aktivnosti u ovoj oblasti koje je IS Petnica započela još pre više godina kroz svoje redovne programe za učenike. Finalna manifestacija i dodela nagrada najuspešnijima održana je u decembru u Beogradu u Galeriji SANU a u okviru atraktivne izložbe o 25 godina postojanja i rada IS Petnica. U prisustvu brojnih učesnika nagrade je uručio i prisutnima se obratio šef Misije OEBS u Beogradu ambasador Hans Ola Urstad


PODRŠKA UNESCO-a

Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO prihvatila je da finansira program astronomskog obrazovanja u IS Petnica kao deo obuhvatnijeg sistema obrazovnog rada sa mladima u oblasti nauke a u sklopu obeležavanja Međunarodne godine astronomije (2009). IS Petnica preko 20 godina organizuje različite specijalizovane programe u oblasti astronomije koji, osim rada sa osnovcima i srednjoškolcima, obuhvataju i obuku nastavnika i projekte astronomskih istraživanja za studente (Meteorska grupa i sl.). IS Petnica je doprinela i osnivanju i radu brojnih astronomskih klubova i grupa širom Srbije. Više o programima astronomije u Petnici.


NOVA LABORATORIJA

U Petnici se upravo aktivira još jedna vredna laboratorija namenjena eksperimentalnoj biomedicini. Zahvaljujući pomoći Ministarstva nauke, prostor stare fotolaboratorije u podrumu Nastavnog centra je adaptiran i opremljen za sterilan rad. Tu će se postaviti aparati za proteinsku biohemiju, mikroskop za imunohistohemiju itd. Laboratorija je koncipirana kao prostorija u kojoj će se raditi „fine“ stvari, koje su osetljive i zahtevaju izolovane uslove rada. Planirano je da se počne rad sa kulturama životinjskih tkiva, da se zaokruži metodološka postavka za izolaciju i karakterizaciju proteina, kao i da se uvede osnovna imunohistohemija. U planu je i nabavka HPLC uredjaja, koji omogućava visoko efikasno razdvajanje komponenti smeša i biće od koristi i drugim programima u Stanici. U skoroj budućnosti se planira i dodatak postavke za molekularnu biologiju u vidu PCR aparata i još nekoliko instrumenata, čime bi se i ova, sve važnija oblast prirodnih nauka približila polaznicima i proširio opseg radova koje je moguće izvesti u Stanici.


ZBIRKA IZ FRANCUSKE

Zahvaljujući kontaktima Rotari kluba Valjevo sa kolegama iz Klermon-Ferana u Francuskoj, petnička geološka zbirka dobila je vrednu kolekciju vulkanskih stena iz Francuske. Poklon gospodina Andrea Siramija, inače strasnog kolekcionara geološkog materijala, sadrži više desetina uzoraka stena i minerala mahom vulkanskog porekla.


ODE ŠKOLA

Nakon gotovo deset godina raspravljanja šta učiniti sa zgradom stare seoske škole u Petnici koja je teško oštećena zemljotresom iz 1998. godine, Istraživačka stanica je odlučila da se objekat sruši. Zgrada je podignuta pre šezdesetak godina ali je nakon zemljotresa postala potpuno neupotrebljiva osim kao skladište. Stalno je pretila opasnost da se delovi krova obruše i povrede nekoga ko se kreće u blizini. Ipak, Stanica planira da postavi spomentablu jednoj od najstarijih škola u Zapadnoj Srbiji.


BEŽIČNI LINK

Nastavni centar je “pokriven” bežičnom računarskom mrežom tako da saradnici i polaznici sada mogu da svoje lap-top računare ili mobilne telefone bez problema povežu sa Internetom. Stanica se “ponovila” i sa A3 kolor laser štampačem a tu su i nova razvojna okruženja za programiranje PIC-ova, skener, UPS uređaji i specifični mrežni uređaji čijom će se upotrebom povećati kvalitet rada u ISP i dostupnost Internet servisa.


LAKRDIJA SA PUTEM

Uskoro će tri godine kako lokalne vlasti i lokalno preduzeće za puteve ne uspevaju da završe rekonstrukciju pola kilometra duge deonice lokalnog puta do Istraživačke stanice. Iako je podršku (uključujući i finansijsku) za ovaj istorijski poduhvat dala i Republika, to očigledno prevazilazi mogućnosti lokalnih stručnjaka i operative. Da ironija bude veća, pre rekonstrukcije tu je decenijama postojao sasvim pristojan asfaltni put čiji je jedini problem predstavljala nerešena drenaža na par mesta i određeni broj nezaobilaznih rupa.


DARODAVCI KNJIGA

Petnička biblioteka od svog nastanka širi krug darodavaca. Među njima ima dosta instituta i fakulteta, stručnih saradnika i uglednih naučnih radnika, ali sve više i više bivših polaznika.

Ovde izdvajamo nekoliko pojedinaca i institucija koji su nam u proteklih nešto više od godinu dana poklonili strune knjige:
Arhiv Srbije (119 naslova), Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu (68), Izdavačka kuća "Klett" (45), Helsinški odbor za ljudska prava (39), Biblioteka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (35), Centar za sociološka istraživanja Univerziteta u Nišu (32), Narodna biblioteka Srbije (27), Istraživački centar ICNT (26), Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (22), Milorad Radojčić (20), Dragan Todorović (17), akademik Ivan Gutman (16), bivši kolega Aleksandar Rafailović (15), akademik Vidojko Jović (13), Tamara Blagojević (13), Milan Crnogorac (12), novi kolega Nikola Božić (11), Kancelarija Vlade Srbije za pridruživanje EU (10) i mnogi drugi.
Prijatelji Stanice su nas pretplaćivali na vredne časopise:
Nenad Kostić (Journal of Chemical Education), Samir Salim (Sky & Telescope), Zorana Žeravčić (Astronomy Now), Ambasada Francuske (La Recherche), Srpsko hemijsko društvo (Hemijski pregled), Savez hemijskh inženjera Srbije: (Hemijska industrija, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly), "Prosvetni pregled" (Prosvetni pregled), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore (Prosvjetni rad), EIRO forum (Science in School), Nikola Božić (Laser Focus World), Drago Inđić (IET Engineering&Technology, IEEE Spectrum, IEEE Communication Magazine, Control&Automation), Jugoslovenski savez za ETRAN (Science & Sintering), CERN (Cern Courier), Panče Naumov (NIMS Now International), Pedagoško društvo Srbije (Nastava i vaspitanje), Pedagoška fakulteta Ljubljana (Didactica Slovenica, Pedagoška obzorja), Šumarski fakultet Beograd (Glasnik Šumarskog fakulteta).
Dobili smo i nekoliko kompleta časopisa i to od Milana Crnogorca (Science), Radisava Golubovića (National Geographic Junior, Ecologica), Global Press (Svet znanja), Martin Kubala, Češka (različiti naslovi)


RECIKLAŽA

Krajem 2008 poslato je u “penziju” oko 4 tone (!) stare i prevaziđene računarske opreme. Oprema će se preraditi u specijalizovanom centru za reciklažu. Bez obzira na trošak koji je nastao, ovo smatramo dobrim potezom i svima preporučujemo da staru opremu i uređaje koje više ne mogu koristiti, umesto na otpad ili đubrište, upute u centar za reciklažu.


NOVI MIKROSKOP

Ugledna međunarodna kompanija “Olympus”, poznata najviše po optici i optoelektronici (medicinska elektronika, kamere, mikroskopi), poklonila je Istraživačkoj stanici Petnica savremeni optički biomedicinski mikroskop. Pored vrednog poklona, dogovorena je i saradnja u oblasti stručnih predavanja u oblasti optike i kliničke mikroskopije. Novi mikroskop će u prvo vreme biti postavljen u novu laboratoriju..

 

[more news]
events,
   projects,
      promisses

OCTOBER 2007. Petnica Center hosted the International Conference on Science Education of Gifted Students. Thirty experts from 18 countries came to Petnica to discuss trends and new initiatives in the field and to find ways to improve exchange of students. More.

DECEMBER 2007. In the premier gallery space in the heart of Belgrade the Serbian Academy of Sciences and Arts hosted an Exhibition celebrating 25 years of the Petnica Science Center, together with exhibition of students’ science projects made on summer science camps in 2007. More.

DECEMBER 2007. With support of the OSCE Mission in Serbia, the Petnica Center completed the year-long Energy for Future project focused on animating secondary-school students to make genuine projects on energy saving and alternative energy sources.

APRIL 2008. A delegation of the World Bank Regional Office visited Petnica Center. They were interested in our educational programmes and their scope as well as in Petnica Center’s development plans.

2008. International communication company Telenor has continued to support to a wide spectrum of Petnica Center’s activities. Telenor is the biggest cell phone operator in Serbia.

AUGUST 2008. Serbian Ministry of Telecommunication and Information Society has supported Petnica Center’s project on improvement of ICT training of students and teachers.

SEPTEMBER 2008. Ministry of Youth and Sport has decided to support project “Youth in Science” focused on better coverage of Petnica Center’s educational programmes among small and mid-size schools,

SEPTEMBER 2008. European Agency for Reconstruction supported Petnica Center’s project “Education for Europe” where school teachers from all parts of Serbia will be trained in fresh facts about EU. More.

OCTOBER 2008. Petnica Center will start a new project on extracurricular education in Astronomy as its contribution to the International Year of Astronomy 2009. The project will be supported by UNESCO

NOVEMBER 2008. Mr. Božidar Đelić, Deputy PM and Minister of Science visited Petnica Center and opened Petnica Annual Students Conference (more). He promissed better support to Petnica Center’s activities including the expansion of physical capacity (more)

As a result of direct support of the Ministry of Science, Petnica Center has completed its new laboratory for biochemistry. It is expected that, thanks to some direct donations in equipment, the new lab will be functional before summer camps 2009.

Petnica Center has a growing collection of minerals and rocks. It is an important part of various educational programmes in the Geosciences. In 2008 this collection was upgraded through donations of the Rotary Club from Clermond-Ferrant, France and of Mr. Andre Siramy who selected attractive samples of volcanic rocks from Central France.

Another rock and mineral collection was donated in October 2008 by the University of Goettingen, Germany. Thanks to such friendly gifts, the Petnica collection is growing rapidly.

Petnica Center upgraded its internal computer network with fast wireless connection abilities. Now, Petnica’s participants and visiting teachers can easily connect to the Internet even from open area locations, which is of great importance for Astronomers, Biologists, and other profiles who are dependent on open space activities.

The Petnica Center recycled about 4 tons of old computer equipment. For the first time we used a licenced partner company for recycling electronic waste.

The Petnica Center’s library received more than a thousand new books and journals as donations or gift-subscriptions from a number of people and organizations from Serbia and abroad. More and more donations are being received from Petnica alumni members.

Well-known international optical company “Olympus” has donated a new biomedical microscope to the Petnica Center. This new instrument will be intensively used in training programmes in Biology and Biomedicine

 ©2009 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page