međunarodna saradnja
CAN | CH | D | EU | ESCITE | F | H | HR | IL | I | JP | MK | NYEX | OEBS | R | UNESCO | WB | ***  CAN --------------------------------------------CIDA LIP projekat
 
Istraživačka stanica Petnica uspešno je početkom 2008. godine privela kraju zanimljiv i vredan projekat usmeren na podizanje određenih elemenata kvaliteta standardnih seminara u Petnici a koji je finansirala Kanadska Agencija za međunarodnu saradnju CIDA
  CH ------------------------------------------- podrška Konferenciji
 
Istraživačka stanica Petnica uspešno je početkom 2008. godine privela kraju zanimljiv i vredan projekat usmeren na podizanje određenih elemenata kvaliteta standardnih seminara u Petnici a koji je finansirala Kanadska Agencija za međunarodnu saradnju CIDA
  D ---------------------------------------------------------bogatije veze
 
U maju je Istraživačku stanicu posetila gospođa Eva Marija Neher, direktorka poznate nemačke organizacije za naučno obrazovanje mladih talenata XLab iz Getingena. Razgovarano je o unapređivanju saradnje i jačanju postojeće međunarodne mreže organizacija za naučno obrazovanje NYEX. Nastavljajući višegodišnju saradnju, na letnjem naučnom kampu u Getingenu 2008. godine učestvovalo je dvoje mladih polaznika petničkih programa (vidi prilog). Drugih dvoje polaznika pohađalo je poseban program iz biofizike u Getingenu u oktobru iste godine (i oni su pripremili kratki zanimljiv članak ali nije bilo mesta u ovom broju).
  EU --------------------------------------------- više znanja o Evropi
 
Evropska agencija za rekonstrukciju, odnosno Evropski fond za integracije prihvatila je inicijativu Istraživačke stanice i finansijski podržala organizaciju posebnog programa usmerenog na obuku srednjoškolskih nastavnika istorije, geografije i drugih predmeta kako bi na potpuniji i savremeniji način predstavili učenicima Evropu na način koji priliči zemlji koja će postati deo zajednice evropskih naroda. Više o ovom programu.
  ESCITE ----------------------------------------- aktivno i uspešno
 
Predstavnici Istraživačke stanice su u maju 2008. učestvovali na godišnjem skupu zajednice centara za promociju nauke i naučnih muzeja ECSITE u Budimpešti gde su predstavili aktivnosti Petnice i upoznali se sa mnogim novinama u oblasti promocije i popularizacije nauke.
    F -------------------------------------------------- Francuzi u Petnici
   
U maju su Stanicu posetili članovi Rotari kluba iz Klermon-Ferana iz Francuske i obećali podršku ove organizacije u nabavci obrazovnih sredstava. Već tokom jeseni oni su poslali vredne uzorke vulkanskih stena iz njihove regije kao prilog za petničku geološku zbirku dok su u toku razgovori o ozbiljnijoj i dugotrajnijoj saradnji.
    H --------------------------------------------------- arheološki kamp
   
Petnički “provereni” bivši polaznik Uroš Matić učestvovao je na međunarodnom arheološkom kampu koga su organizovali mađarski studenti. Više o njegovim utiscima .
    HR --------------------------------------------- intenzivija razmena
   
Postepeno se intenzivira saradnja sa kolegama iz Hrvatske. Osim već tradicionalnog učešća petničkih polaznika na letnjim programima astronomije u Višnjanu, počeli su da se pojavljuju i studenti iz Hrvatske u Petnici kao saradnici i predavači na programima, za sada, fizike. O utiscima Slobodana Milovanovića iz Višnjana.
    IL ------------------------------------------------------- na licu mesta
   
Igor Stamenov, rukovodilac petničke laboratorije za fiziku posetio je u aprilu Vajcmanov institut u Izraelu sa kojim Stanica ima dugogodišnju saradnju. U julu su srednjoškolci iz Izraela učestvovali na petničkom međunarodnom kampu, a petnička polaznica Marija Janković učesvovala je na uglednom letnjem naučnom kampu u Izraelu. Marijine utiske sa ovog kampa.
    I -------------------------------------------- Italijani zainteresovani
   
Delegacija italijanskih lokalnih vlasti koja je bila u poseti Dečjem kulturnom centru u Beogradu, posetila je Petnicu radi bližeg upoznavanja sa specifičnim programima rada sa mladima i načinima na koje IS Petnica uspešno vrši popularizaciju nauke.
    JP -------------------------------------------------- Nikola u Japanu
   
Rukovodilac programa astronomije Nikola Božić boravio je u jednomesečnoj poseti Japanu. Tamo je posetio raznovrsne organizacije i institucije i svojski se trudio da se prilagodi japanskoj kulturi i običajima. Njegovu priču možete ovde .
    MK ---------------------------------------------------- više učesnika
   
Na poziv udruženja direktora srednjih škola Makedonije, predstavnici IS Petnica posetili su Makedoniju i detaljnije predstavili petničke programe namenjene srednjoškolcima. Rezultat ove posete je dvostruko veći broj kandidata iz ove susedne zemlje zainteresovanih za programe u 2009. godini. Najavljene su i organizovane posete nastavnika kao i saradnja u oblasti razvoja sistema brige o mladim talentima
    NYEX ---------------------------------------- okupljanje u Petnici
   
Istraživačka stanica Petnica bila je u oktobru 2007. godine domaćin naučne konferencije koja je okupila članove međunarodne mreže organizacija koje, slično Petnici, organizuju konkretne oblike rada sa mladima zainteresovanim za nauku (NYEX). Tridesetak učesnika iz petnaest zemalja Evrope, Amerike i Azije imalo je priliku da, osim razmene svojih iskustava i ideja, neposredno upozna i rad Petnice. Opširnije.
    OEBS ------------------------------------- energija za budućnost
   
Krajem 2007. završen je projekat “Energija za budućnost” gde je Stanica okupila veći broj srednjih škola iz svih delova Srbije na programima podsticanja učenika da se bave problematikom alternativnih izvora energije i racionalnog i ekološki prihvatljivog korišćenja energetskih resursa. Najbolji radovi učenika su nagrađeni a nagrade je uručio ambasador Hans Ola Urstad, šef kancelarije OEBS u Beogradu.
    R --------------------------------------- učešće na festivalu nauke
   
U aprilu mesecu petočlana petnička ekipa je učestvovala na rumunskom festivalu nauke i međunarodnoj smotri naučnih radova srednjoškolaca odakle su se vratili okićeni lepim priznanjima.
    UNESCO --------------------------------- ka Godini astronomije
   
Organizacija Ujedinjenih nacija za naučnu, prosvetnu i kulturnu saradnju UNESCO, podržala je projekat IS Petnica usmeren na podizanje kvaliteta obrazovanja mladih u oblasti astronomije kroz obuku nastavnika u ovoj oblasti i predstavljanje najnovijih znanja i naučnih otkrića, a sve u oviru obeležavanja Međuna-rodne godine astronomije (2009).
    WB ----------------------------------------- poseta Svetske banke
   
Delegacije regionalne kancelarije Svetske banke predvođena direktorom, gospodinom Sajmonom Grejom, posetila je u maju Petnicu kako bi se neposredno upoznali sa obrazovnim programima Stanice i uticajem Stanice na podizanje kvaliteta nastave u školama.
    *** ----------------------------------------------- volonteri u Petnici
   
Volonteri iz 10 zemalja sveta, učesnici kampa Društva istraživača iz Valjeva, u okviru obilaska Valjeva i okoline i upoznavanja sa prirodom i kulturom ovog kraja, posetili su IS Petnica i upoznali se našim radom

 

[international]

global network

Petnica Science Center is a unique institution of its kind. In spite of many local obstacles that made performing its activity more than difficult, PSC maintained its links to a number of similar programs and institutions worldwide. These connections are important because they enable the exchange of ideas, experiences, and people.

Petnica Center has hosted the annual conference of the NYEX – International network ofYouth Excellence, an association of organizations similar to Petnica Center which conduct training activities for gifted students interested in Science. Thirty participants from 15 countries took place in an interesting and intensive four-day meeting. The Conference was supported by UNESCO. More.

The Petnica Center has completed the project supported through the Canadian International Development Agency (CIDA). The project has been focused on supporting students from nonprivileged schools and families to attend science training programs in Petnica.

The Swiss Agency for International Development (SDC) supported the Petnica Annual Students Conference. At the opening ceremony, Director of the Serbian Office Mr. Olivier Bovet said that Petnica Center proved the quality and influental power of its programs.

Director of the XLab – a center for science training of gifted students in Goettingen, Germany, Mrs. Eva Maria Neher, visited the Petnica Center in order to discuss possible improvement of mutual co-operation and exchange of students.

XLab has been a host of the fifth annual NYEX Conference. Representatives of the Petnica Center took part in the Conference as well as two students from Serbia, former participants of Petnica Center’s science programmes.

Petnica Center has been presented at the annual meeting of ECSITE – European network of science centers and museums, held in Budapest, Hungary.

Links between Petnica Center and colleagues in Croatia are intensifying. Apart from students exchange with Višnjan Observatory, there are more lecturers and student assistants from Croatian universities.

Igor Stamenov, the new head of Petnica Center’s Physics Laboratory, visited the Weizmann Institute of Science and met there colleagues from their Youth Programme. After his visit, Petnica Center has sent a student to take part in the prestigious summer science camp at the WIS. (see more)

Nikola Božić, the new head of Petnica Center’s Department of Physical and Space Science, visited a number of educational and scientific institutions in Japan. More

Petnica Science Center presented its educational activities on the annual meeting of Macedonian secondary-school principals in Ohrid. The result came immidiately – a doubling of the number of participating students from this country.

The OSCE representative office in Belgrade supported a small project of the PSC on the promotion of energy saving. This will open doors for more future co-operation focused on the improvement of school-based activities.

The European Agency for Reconstruction supported Petnica Center’s new project for training school teachers in fresh and important facts about EU history, geography, economy, politics, etc.

 ©2009 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page