nastavnici u petnici
sa svih strana | evropa u školama

Veliki broj raznovrsnih seminara i kurseva za nastavnike osnovnih i srednjih škola čini Istraživačku stanicu Petnica nesumnjivo vodećim nacionalnim centrom usavršavanja nastavnika. Ovome doprinosi i bogata naučna i stručna biblioteka, postojanje specijalizovanih kabineta i laboratorija ali i nedavno formirani Resursni centar za nastavnike sa svojim multimedijalnim kolekcijama i značajnim izvorima informacija o nizu specifičnih problema funkcionisanja škola i organizacije nastave.
Nažalost, primetno je da još uvek veliki deo prosvetnih radnika nije dovoljno motivisan niti profesionalno pripremljen da samostalno prati šta se dešava u određenim oblastima nauke, tehnologije, umetnosti i društvenih procesa i da oseća unutrašnju potrebu da svoj rad učini kvalitetnijim, efikasnijim i savremenijim. To se jedino uspešno može postići radikalnim povećanjem samostalnosti ali i odgovornosti škola i nastavnika. Država mora svesti svoje funkcije u obrazovanju na objektivnu, efikasnu i obuhvatnu kontrolu kvaliteta ishoda s jedne strane, i na ozbiljan i kontinuiran podsticaj razvoju školske mreže po obuhvatnosti i po uslovima za savremen i kvalitetan rad, s druge strane.
Tokom 2008. godine IS Petnica je organizovala 16 seminara, radionica i kurseva za nastavnike iz oko 160 škola. Osim stručnih, predmetno orijentisanih seminara iz oblasti bliskih programima u kojima IS Petnica radi sa učenicima, kao što su biologija, hemija, geografija, računarstvo, Istraživačka stanica je u jesen 2008. godine započela i novi višedisciplinarni program usmeren na tzv. “Evropsku nastavu”, tj. nadgradnju postojećih nastavnih sadržaja istorije, geografije, stranih jezika i sl. novim sadržajima koji potpunije i savremenije predstavljaju Evropsku Uniju kao geografski, politički, kulturni i ekonomski prostor kome Srbija ubrzano teži. Opširnije o tome na sledećoj strani

SA SVIH STRANA

Zahvaljujući dve decenije pažljivo i uporno razvijanim vezama sa stotinama škola, kursevi i seminari namenjeni usavršavanju nastavnika koje organizuje Istraživačka stanica nailaze na interesovanje u školama. Svaki novi program naslanja se na iskustvo ranijih i u nekim oblastima stvorena je posebna klima očekivanja prijatnog ali vrlo intenzivno iskorišćenog vremena, pa se često dešava da se iste osobe uporno pokušavaju “ugurati” kako bi ponovo došli u Petnicu i uživali u zanimljivom i nadasve korisnom radu. Na gornjoj karti može se videti odakle su sve dolazili nastavnici na seminare i kurseve koje je IS Petnica organizovala u poslednjih par godina. Na žalost, veoma ograničeni kapaciteti onemogućavaju širenje ovih programa i po obuhvatu škola ali i po novim oblastima za koje godinama postoji veliko interesovanje

EVROPA U ŠKOLAMA

Od maja 2008. do aprila 2009. godine Istraživačka stanica realizuje projekat “EU u školama” koji finansira Evropska Unija kroz Fond za EU integracije kojim rukovodi Delegacija Evropske Komisije u Srbiji. Programom je predviđena organizacija osam seminara za oko 200 nastavnika istorije, geografije, društvenih nauka i stranih jezika koji se govore u EU, saradnike u nastavi i direktore iz 100 srednjih škola u Srbiji.
Tokom seminara će se kroz predavanja, demonstracije, tribine i diskusije obraditi teme važne za razumevanje nastanka, razvoja i funkcionisanja EU a koje nisu dovoljno zastupljene u sadašnjim nastavnim programima u školama, kao na primer: Istorija Evropske unije uključujući i savremene procese, geografija Evropske unije, Politički okvir EU, Standardi obrazovanja u EU, Ekonomska politika i procesi u EU, ... Teme će prezentovati saradnici i stručni radnici ISP.
Namera nam je da nastavnike upoznamo sa procesima i standardima u EU, kao i sa nekim novim didaktičkim i pedagoškim mogućnostima i tehnikama kako bi efikasnije i lakše i ne čekajući promenu i prilagođavanje školskih programa omogućili svojim učenicima da razumeju procese koji se dešavaju te samim tim budu upoznati i spremni da efikasno iskoriste prednosti koje članstvo u EU pruža.
Projekat obuhvata i obogaćivanje Resursnog centra IS Petnica putem nabavke časopisa, knjiga, referentnih izdanja i multimedijalnog materijala, čime će se omogućiti da i nastavnici koji ne učestvuju na seminarima a posećuju ISP dobiju priliku da se upoznaju sa EU standardima i procesima. U okviru elektronske WebOdiseje (dostupne na http://wo.petnica.rs) biće formirano posebno poglavlje u kom će se skupljati i komentarisati Internet resursi sa EU tematikom.
Pred kraj projekta biće urađen i školama podeljen poseban priručnik koji bi nastavnicima trebao da olakša snalaženje u EU problematici, da ih upozna sa novim znanjima i veštinama za koje smatramo da bi im bile korisne i koje mogu poboljšati kvalitet nastave. Teme koje će se naći u priručniku će pokrivati oblasti kao što su: pravne i političke osobine EU, istorijske i geografske činjenice o EU, obrazovni i naučni standardi u EU, finansijski instrumenti i mogućnosti u EU i slično. Priručnik će biti realizovan i u elektronskoj formi pa će biti dostupan svima onima koji koriste web uslugu Interneta.
Tokom šest četvorodnevnih seminara održanih u novembru 2008, aktivno je u programu učestvovalo 140 kolegnica i kolega iz 90 srpskih srednjih škola.
Rad je, iako intenzivan i naporan, realizovan u dobrim tehničkim uslovima i prijatnom prostoru, u neformalnoj i na momente izuzetno opuštenoj atmosferi sa mnogo kolegijalnog razumevanja, stručne podrške, slušanja i uvažavanja tuđeg mišljenja i stava.
Vredi napomenuti da su učesnici seminara bili izuzetno kritični, samokritični i aktivni u radu i da obim, šarenilo i “težina” pitanja, komentara i zapažanja najčešće nisu mogli da se usklade sa planiranim i raspoloživim vremenom, tako da se stalno osećala potreba za kojim dodatnim satom.
Uprkos napornom i obimnom programu, učesnici su seminare ocenili kao odlične, dobro organizovane i korisne što pokazuju i rezultati anonimne ankete sprovedene poslednjeg dana seminara.
A evo i nekoliko odgovora na pitanje “Ima li nesto što Vas nismo pitali, a voleli bi da nam saopštite ili sugerišete?“ iz anonimne ankete: “Da bude više ovakvih i sličnih seminara za profesore”, “Volela bih da sam đak pa da mogu da dođem češće”! “Pozovite nas ponovo.”, “Dobri ste domaćini, imali smo prijatan boravak. Seminar je dinamičan i dobro organizovan! Hvala Vam.”


[teacher training]

more new courses

There is no doubt that the Petnica Science Center is among today’s top regional providers of in-service teacher training programs in a broad spectrum of school subjects and activities. Part of the reason for this success is Petnica’s excellent location and stimulating "learning environment". Another part is that PSC has close contacts with a great number of different types of educational programs and new innovative teaching methods. In 2008 a set of 16 training seminars and courses were organized for primary and secondary-school teachers from around 140 schools. These programs covered a set of important science-oriented school subjects, including Chemistry, Computer science, Biology, and Geography.
On this page you can see a map representing the geographical coverage of in-service teacher training programs organized in the last few years. Although the general geographic coverage seems satisfactory, the problem of relatively low attendance of teachers from small provincial municipalities and the age distribution of the participants, where we expect more young teachers, still exists.
In 2008, in partnership with the European Agency for Reconstruction, Petnica Center initiated a new program – “Europe in Schools”, focused on teachers of various subjects. Through 6 four-day courses, about 140 teachers from about 100 schools from all parts of Serbia took part in courses and workshops. Topics were chosen in order to fill the gaps that exisit in the curricula with regards to facts important for understanding the processes of integration and development of the EU. Apart from training courses, the Teacher Resource Center which is a very important facility of the Petnica Center will be upgraded to offer various information and services to schools and teachers who did not directly participate in the Project

 ©2009 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page