konferencija
korak u nauku | pomogli su | naučni odbor | organizacioni odbor | knjiga utisaka | učesnici VI konferencije | učesnici VII konferencije

korak u nauku 6&7

U PERIODU IZMEĐU DVA BROJA NAŠEG GODIŠNJAKA održali smo dve Konferencije polaznika petničkih programa „Korak u nauku“. Obe konferencije su donele i neke nove prateće programske aktivnosti.
ŠESTA PO REDU GODIŠNJA KONFERENCIJA održana je od 6. do 9. decembra 2007. godine, i po prvi put smo se suočili sa problemom ograničenih kapaciteta za smeštaj. Naime za konferenciju se prijavilo 108 polaznika sa 73 rada iz svih 15 oblasti kojima se u Petnici bavimo. Zbog toga je Organizacioni odbor Konferencije, u sastavu Srđan Verbić, Branislav Savić, Danica Pajović, Aleksandar Obradović, Mirjana Mandić i Nikola Božić, odlučio da se pozovu svi autori radova prihvaćenih za usmeno izlaganje i prvi autor radova prihvaćenih za poster prezentacije. Pored “domaćih” polaznika učesnici petničkog međunarodnog programa Petnica International Mart Kose i Eva Edovald iz Estonije su u formi poster prezentacije predstavili rezultate svog projekta realizovanog u Petnici tokom letnjeg međunarodnog kampa.
ZAHVALJUJUĆI SJAJNOM GESTU SANU, Stanica je dobila najreprezentativniji prostor u Beogradu – Galeriju SANU u Knez Mihailovoj ulici gde je od 12. do 18. decembra 2007. godine predstavljena kombinovana izložba povodom 25 godina rada Stanice, kao i radovi svih učesnika Konferencije. Rezultati ove izložbe su takvi da smo odmah po njenom zatvaranju znali da će ona morati postati tradicija. Toliki broj bivših polaznika, mlađih i stručnih saradnika, i prijatelja Petnice je prisustvovalo otvaranju i obišlo izložbu tokom njenog trajanja da se takav zaključak nametao.
ŠESTU KONFERENCIJU je u Petnici otvorila dr Dragica Trivić, pomoćnik ministra nauke, a o prvih 25 godina rada Stanice su govorili Vigor Majić, direktor ISP i Srđan Verbić, predsednik Organizacionog odbora Konferencije. Na ceremoniji otvaranja Izložbe u Beogradu su govorili ministarka nauke dr Ana Pešikan, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik dr Nikola Hajdin, predstavnici Telenor Fondacije kao partnera Stanice koji dugoročno podržava njen rad i direktor Stanice. Podršku Istraživačkoj stanici dao je i predsednik Srbije Boris Tadić koji je posetio izložbu.
ZNAJUĆI DA NAS ZA NAREDNU KONFERENCIJU, sedmu po redu, očekuje još veći broj prijavljenih učesnika, a kako učesnici ne bi morali spavati na smenu, odmah je doneta odluka da se po jednom prihvaćenom radu pozove jedan autor na samu Konferenciju. Ovoga puta termin je bio malo ranije, od 27. do 30. novembra 2008. godine, pa su i zbog toga, a i zbog izložbe koja će uslediti u Beogradu nakon Konferencije polaznici još intenzivnije morali da rade posle jesenjih seminara kako bi na vreme i kvalitetno pripremili svoje radove. Za Konferenciji je prihvaćeno 65 radova sa preko 110 autora. Konferenciju je otvorio Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar za nauku i tehnološki razvoj, i tom prilikom pohvalio ovakav rad sa mladima i izrazio želju da pomogne u nastavku gradnje započete zgrade.
ORGANIZACIONI ODBOR je za ovu konferenciju pripremio jednu novinu. Svi učesnici su imali priliku da usmeno predstave svoje rezultate. Oni koji su izabrani da svoj rad predstave u formi usmene prezentacije imali su priliku da u slušaonici pred publikom prezentuju svoje rezultate tokom 15 minuta. Oni koji su izabrani za poster prezentacije, svoje rezultate su predstavili u trajanju od 3 minuta. Pokazalo se da je ovaj način prezentovanja doprineo boljem razumevanju postera i opštoj atmosferi naučne diskusije. Izložba radova učesnika sedme Konferencije biće održana od 25. februara do 6. marta 2009. u novoj zgradi Narodne banke Srbije na trgu Slavija u Beogradu

Organizaciju konferencije “Korak u nauku” u 2007. i 2008. godini pomogli su:

Ministarstvo nauke Srbije
Telenor Fondacija
Švajcarska Agencija za međunarodnu saradnju
SDC Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje
iz knjige utisaka:

Najlepša izložba u Beogradu ovih dana!

Oduševljen sam izložbom o Petničkom centru u kojem se gaji nauka, odlučnost, upornost i znanje novih generacija.

Gledam ove lepote Petnice, ovo druženje... Prijavila sam se i jedva čekam odgovor. Primajte me!

Kao bivši polaznik i budući saradnik mogu samo da kažem: “Veliko Hvala Petnici na svemu što mi je pružila!”

Bravo Petnice! Samo napred! Ovo je tek prvih 25 godina.
NAUČNI ODBOR
KONFERENCIJE

dr Ivan Aničin, predsednik
dr Ivana Dragićević
mr Vlado Đukanović
mr Vladan Jovanović
dr Dragan Manojlović
dr Slobodan Marković
dr Dragan Mašulović
mr Vojislava Protić
mr Andrej Starović
mr Oliver Tošković
ORGANIZACIONI
ODBOR

Srđan Verbić
pregled radova i zlobni komentari
Branislav Savić
kasapljenje radova i montaža panoa
Nikola Božić
gledanje na sat i uterivanje učesnika
Dušica Božović
savetodavni poslovi, lektura i relax
Nemanja Đorđević
briga o svemu i rame za plakanje

UČESNICI VI KONFERENCIJE
"KORAK U NAUKU"

USMENA IZLAGANJA
Nevena Andrić, Marko Perišić: Petrografske karakteristike stena padina Žeželja
Stefan Glavonjić, Mihailo Mučibabić: Predstave na keltskom novcu sa šire teritorije grada Beograda
Bojan Kološnjaji: Određivanje osnovnih astrofizičkih parametara
otvorenog jata M41 (II)
Milena Milenković: Neolitska plastika sa lokaliteta Crkvine – Mali Borak
Jovana Milić, Dušan Kolarski: Ispitivanje uticaja ultrazvuka na karakteristike evolucije Briggs-Rauscher oscilatornog sistema u funkciji temperature i koncentracije IO3- jona
Dragomir Milovanović, Arpad Kiralj, Marina Arnaut: Ispitivanje antimutagenog dejstva infuza od nevena, bokvice i koprive testom somatskih mutacija i rekombinacija
Vanja Miljković: Karakteristike jezika chata
Filip Nenadić, Ognjen Apić: Uticaj međusobne udaljenosti između stubića grafikona na čitljivost stubičastih grafikona
Vladimir Prokopović: Ispitivanje superoksid dismutazne i antibakterijske
aktivnosti kompleksa bacitracina sa prelaznim metalima
Dimitrije Radojević: Segregacija mase u dvokomponentnim zbijenim zvezdanim jatima
Ivan Razumenić: Lokalizacija izvora zvuka TDOA metodom u ravni
Biljana Ristić: Svadbena leksika na području svrljiško-zaplanjskog govornog tipa prizrensko-timočkog dijalekta
Goran Tomić, Jelena Vaslić: Ispitivanje inhibicije aktivnosti utirilholinesteraze
ekstraktima štavelja, medunike, kupine i vrbičice
Aleksandar Trokicić, Nikola Milosavljević: Odredjivanje granica Ramzejevih brojeva metodom slučajnih grafova.


POSTER PREZENTACIJE
Aleksandra Alorić: Uticaj topologije mreže na razvoj kooperativnosti
Ana Anastasijević: Merenje horizontalnog profila snage zvučnika u nelaboratorijskim uslovima
Andreja Baljozović: Interspecijsko predatorstvo među larvama vilinih konjica (Insecta: Odonata) u Petničkom jezeru
Miloš Baljozović: Uticaj ultrazvuka na ponašanje bakarne elektrode pri elektrohemijskom dobijanju vodonika i kiseonika
Miodrag Basić: Merenje temperature vazduha pomoću ultrazvuka
Dunja Begović, Bojana Ristić: Grafičke modifikacije reči na četu i forumu
Nikola Bogdanović, Srđan Radak: Uticaj otpadnih voda i deponija na
kvalitet vode reke Belice
Jovana Bogojević, Jelena Bogojević: Optimizacija postupka hromatografskog odvajanja kompleksa Cu(II) sa Šifovim bazama u
uslovima hromatografije na tankom sloju (TLC)
Ivana Cvijović, Tamara Radaković: Ispitivanje strukture u raspodeli zemaljskih sudarnih kratera
Robert Čordaš: CallTheTux
Đorđe Đorović: Odloženi uticaj perinatalnog stresa na aktivnost acetilholinesteraze u mozgu pacova
Đorđe Đurđević, Ilija Ivanović: Nadgrobni spomenici sa nestale nekropole u okviru petničke crkve
Tatjana Filipić, Efterpi Đukić: Аnaliza lula sa lokaliteta Šabačka tvrđava
Ivan Grahek, Ljubica Jovanović, Stefan Žunac: Dostupnost vizuelnih
informacija i anizotropija opaženog prostora
Sonja Horvat: Prilog poznavanju diverziteta biljnih zolja (Symphyta,
Hymenoptera) okoline Valjeva
Ilija Jacanović: Ispitivanje osnovnih hidro-hemijskih karakteristika vode bušotine ML-1
Željko Janićijević, Aleksandar Pantelić: Ispitivanje reakcije degradacije kvercetina u vodenim sredinama
Iva Janjić: Uticaj propolisa i njegovih aktivnih sastojaka na rast i razmnožavanje Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija
Rada Jeremić, Irena Slijepčević: Ispitivanje inhibitornog efekta formaldehida na koroziju gvožđa
Minja Jovanović: Ispitivanje inhibicije procesa lipidne peroksidacije ekstraktima kupine (Rubus fruticosus), ambrozije (Ambrosia artemisiiofolia), medunike (Filipendula ulmaria), vrbičice (Filipendula ulmaria) i štavelja (Rumex obtusifolius)
Miloš Košprdić: Načini građenja množine imenica druge deklinacije koje se proširuju infiksom –t
Aniko Kovač: Upotreba srpskog jezika kod mađarsko-srpskih bilingvala: analiza grešaka u pismenim radovima učenika
Gordana Krstić: Uticaj ultrazvuka na aktivnost β - proteaze izolovane iz deterdženata
Tamara Marić, Bogdan Danić: Estetska dimenzija optičkih iluzija
Jelena Marković: Samoorganizovana kritičnost u otvorenom sistemu saobraćaja
Milan Marković, Saška Cvijanović: Kulturno-hronološko opredeljenje
gvozdenodopskog tumula sa lokaliteta Savinac
Vladan Martinović: Uticaj miricetina i kampferola na aktivnost enzima glutation reduktaze
Milica Milić: Trubači kao “nacionalni brend”: analiza proizvodnje elemenata kulturnog kapitala među valjevskim gimnazijalcima
Marko Milojević: Dobijanje biodizela od korišćenog jestivog ulja, ispitivanje njegovih osnovnih karakteristika i uporedno ispitivanje osnovnih karakteristika smeše bio-dizela i konvencionalnog dizela u različitim odnosima
Marija Minić, Dušan Milanović, Nina Vukelić: Uticaj emocionalnosti i
osetljivosti kože na golicljivost
Marina Mladenović: Promena hemijskog sastava vode jezera Bukulja
Aleksandar Nikolić: Eksploatacija buffer overflow-a na x86_64 Linux platformi
Srđan Nikolovski: Uticaj konteksta grupe na ocenjivanje znanja
Sara Novaković, Nađa Parandilović: Odlike srpskih hrematonima u funkciji reklame
Erna Oklapi, Sanela Numanović: Hamingov kod kao savršen kod
Nikola Otašević, Miroslav Bogdanović: Konstrukcija ultrazvučnog sonara i testiranje njegovog rada u različitim uslovima
Jelena Pajović, Martin Jovanović: Dobijanje i ispitivanje osobina mikrosočiva u sloju želatina
Vladimir Paunović: Ispitivanje uticaja Co2+ i Ni2+ jona na elektrolitički indukovanu polimerizaciju akril-amida
Tamara Pavlović: Episkopska crkva na lokalitetu Brangović
Jovana Pejović: Uticaj muzike na uspešnost rezonovanja
Ivana Petrović: Karakterizacija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline
Jovana Plavša, Jelena Đokić: Ocena kvaliteta vode Petničkog jezera na osnovu sastava fitoplanktonske zajednice
Teodora Radišić, Nina Moldvai: Staklo i staklene posude sa lokaliteta
Šabačka tvrđava
Kristina Savić: Pritisak faznog prelaza u planetama Jupiterovog tipa
Vedrana Savić, Sara Rat: Uticaj ultrazvuka na klijanje semena pšenice
Selena Simić: Uticaj konteksta na pamćenje reklama
Stefan Stanimirović, Mladen Pantić: Kombinatorni identiteti izvedeni Fibonačijevim i Katalanovim matricama
Danica Stevanović: Analiza kamenih predmeta sa lokaliteta Crkvine
u Malom Borku
Jelena Sučević, Sanja Duvnjak: Uticaj teme i stila na procenu denotativnog značenja slika
Saša Šviković: Utvrđivanje filogenetskih odnosa u porodici Rosaceae na osnovu količine kvercetina
Goran Tomić: Ispitivanje uloge MAPK, JAK/STAT i NF-κB u regulaciji
produkcije interleukina-17 u ćelijama limfnog čvora miša stimulisanim konkanavalinom A
Zoran Tomić, Ivan Jovanović: Kretanje apsidne linije eklipsno dvojnog sistema PV Cassiopeiae
Marija Trkulja, Goran Rujević: Uticaj tekstualnih markera na pamćenje sadržaja teksta
Dunja Trutin, Jelena Lazić: Kako vidim sebe, kako vidim tebe?
Ana Vermezović, Ivana Papulić: Povezanost self-koncepta adolescenata i njihove procene o tome kako ih roditelji vide
Milan Vukašinović: Analiza repertoara leskovačkih bioskopa 1933- 1937. godine
Milan Vukašinović, Čarna Jovanović, Milan Živančević, Uroš Pešić:
Omladinska strana Gročanskih novina
Nina Zorić: Analiza uticaja ekoloških faktora na florističku strukturu obalskih ekosistema Banje i Pocibrave
Jasna Žugić: Analiza prostornog ponašanja u kafiću ‘Gradska kafana’ u Bačkoj Topoli.

UČESNICI VII KONFERENCIJE
"KORAK U NAUKU"

USMENA IZLAGANJA
Nemanja Vojvodić, Danijela Marković: Modelovanje tesnog dvojnog sistema DM Delphini
Dimitrije Radojević: Korelacija prostorne distribucije i starosti YSO-a u okolini FIR petlje GIRL G212-11
Nikola Đorđević, Kristina Savić: Starosni profil mlade zvezdane asocijacije
Mihajlo Cekić, Dusan Milijančević: Primena polinoma na ograničavanje kardinalnosti zbira skupova u Z/pZ
Ljubica Jovanović: Ko je predsednik: štreber ili gotivac?
Ivan Grahek: Oblici nacionalne vezanosti i autoritarnost kod srednjoškolaca
Mladen Pešić, Petar Vukojičić: Određivanje uticaja raznih amina i temperatura na stepen umreženja i razgranatost lanca bisfenolnih smola
Irena Slijepčević, Nikola Lijeskić: Ispitivanje katalitičke aktivnosti teških metala i uticaja ultrazvuka na elektrohemijsku oksidaciju metanske kiseline na Pt/RuO2 elektrodama
Igor Prlina: Optimizacija rastvarača za elektrohemijsko određivanje koncentracije medazepama voltametrijskim metodom
Mihailo Mučibabić, Stefan Glavonjić: Najstarija tvrđava u Šapcu iz XV veka
Tamara Pavlović, Milan Marković: Predstave vladarki na srpskom srednjevekovnom novcu
Rada Jeremić: Ispitivanje reakcije kompleksa [AuCl4]- sa aminokiselinama
L-metioninom, L-cisteinom, S-karboksimetil-L-cisteinom i glutationom
Milica Đokić: Ispitivanje aktivnosti i karakterizacija haloperoksidaze iz gljive Postia caesia
Aleksandra Vančevska: Inhibitorno dejstvo flavonola na indukovanu slobodno-radikalsku hemolizu eritrocita pacova
Saša Šviković, Stefan Nikolić, Ana Papić: Fauna i ekologija ptica okoline Petnice
Marjan Biočanin: Uticaj olova i nikla na brojnost i rast gram pozitivnih i gram negativnih bakterija
Tamara Spasojević: Parametri rasta i starosna struktura populacije gavčice (Rhodeus sericeus, Cyprinidae) u vodotoku Pocibrava.

POSTER PREZENTACIJE
Slobodan Milovanović: Analiza svetlosnog zagađenja u Istraživačkoj stanici Petnica
Stefan Beriša, Mina Milošević: Određivanje koeficijenta atmosferske ekstinkcije
Marija Stanojević: Određivanje konfiguracija kružnica koristeći prostor Minkovskog
Jelena Krmar, Jovana Perović: Geometrija masa
Erna Oklapi, Sanela Numanović: Numeričke metode za određivanje sopstvenih vrednosti
Dunja Trutin: Faktori koji nastavnika čine omiljenim među učenicima
Sara Novaković, Marko Čeperković: Afektivno primovanje
Milica Radojević: Uticaj boje teksta i pozadine na pamćenje
Vladislav Gudžulić, Marko Baroš: Naopaki svet – značaj vestibularnih informacija u opažanju daljine
Dane Popović, Tara Radović: Percepcija odnosa lepih i ružnih lica
Jelena Sučević: Ispitivanje postignuća na semantičkom testu kod jednojezične i višejezične dece
Marija Minić: Razlike među polovima u osetljivosti na INPT
Filip Nenadić: Uticaj polnih stereotipa na formiranje prve impresije
Filip Živković: Implementacija alata za rad sa bazama podataka u Matlab
Dušan Ružić: Uticaj metalnih jona i natrijum-dodecilsulfata na biuretsku reakciju
Senka Plavšić, Milena Simić: Analiza antičke keramike iz Bogatića
Teodora Radišić: Kult Serapisa u rimskim provincijama Gornjoj Meziji i Donjoj Panoniji na teritoriji današnje Srbije
Marija Marjanović, Milana Kostić: Analiza neolitske stambene arhitekture
sa lokaliteta Crkvine – Mali Borak
Milena Jovanović, Miloš Momčilović: Uporedna analiza geomagnetnog
snimka sa realnim stanjem na terenu na lokalitetu Crkvine-Mali Borak
Milena Milenković, Jelena Arsenijević: Analiza keramičkog materijala neolitskih jama sa lepom i plastikom sa lokaliteta Crkvine-Mali Borak
Marija Nešković: Analiza pokretnih arheoloških nalaza iz crkvenog kompleksa i nekropole manastira Gračanice kod Valjeva
Jelena Mihajlović, Juliana Katić: Određivanje Mesečevih libracija
Aleksandra Dimić, Nemanja Uzelac: Određivanje fizičkih parametara
asteroida Ariadne 43 fotometrijskom metodom
Nikola Marić: Tablić, Vladimir Paunović: Nitrovanje anilina pomoću natrijum-nitrita ili cirkonil-oksinitrata u prisustvu kiselog heterogenog katalizatora
Katarina Irić: Uticaj padavina na kvalitet vode Miljakovačkog izvora
Marija Ilić: Promena kvaliteta vode reke Nišave kod Pirota
Milica Knežević: Utrošak kalijum-permanganata i koncentracija nitrata u vodi vodotoka Zavojšnica
Srdjan Nikolovski: Ispitivanje antidotnog dejstva tanina pri trovanju alkaloidima
Đorđe Milićević: Određivanje substratne specifičnosti i ispitivanje prinosa reakcija sinteze mirisnih estara esterifikacijom Pseudomonas aeruginosa san ai lipazom
Aniko Kovač: Sociolingvisticki status mađarskog i srpskog jezika u Vojvodini
Milan Kuvekalović: Uticaj otpadnih voda industrijske zone Čačka na kvalitet vode Zapadne Morave
Antonia Jutronić: Sličnosti i razlike u konceptualnom značenju Srbije i Evrope u predsedničkoj kampanji Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke
Branko Đorđević: Dinamička stabilnost nastanjive zone u dvojnom sistemu TW Cnc
Aleksa Ćirić: Prva televizijska projekcija na Beogradskom sajmu 1938. godine
Dejan Mavrović: Pivara Zaječarskog Industrijskog Udruženja (1885-1946)
Marija Gajić, Milica Marković: Bioakumulacija teških metala u lobanjama Apodemus agrarius (Muridae, Rodentia) u uslovima različite zagađenosti životne sredine
Vera Jovanović: Uticaj kiselih kisa i povecane koncentracije mineralnih materija na rast Azotobacter
Vladimir Petrović: Ispitivanje osobina nenjutnovskog fluida napravljenog od skroba i vode
Miljan Dašić, Marija Janković: Simetrična i asimetrična Iterirana Zatvorenikova dilema
Ivan Filipović, Stefan Đelekar: Sistem automatskog pozicioniranja Bristlebot-a u pokretu
Aleksandra Lekić, Nenad Milutinović: Simulacija za računanje kapacitivnosti fraktalnog kondezatora
Marko Savić, Gavrilo Andrić: Merenje razdaljine i brzine ultrazvukom
Milica Ignjatović, Danka Todorović: Ispitavanje preciznosti praćenja
objekata uz pomoć IC kamere
Nina Zorić: Uticaj pesticida na razvojnu stabilnost i odnos polova kod vrste Drosophila melanogaster
Aleksandar Kovačević: Razlike u reproduktivnom ulaganju u populaciji žabe Rana ridibunda na Petničkom jezeru
Ognjen Kojanić: Analiza formi kolektivnog darivanja u učeničkoj grupi Sopče.


[annual conference]

a step into science

The Petnica Student Conference is the final event in a series of nearly a hundred seminars, camps, and training courses that is each year prepared by the Petnica Center. Here secondary-school students present the results of their research projects. Such events are quite rare, not only in Serbia, but anywhere in the world, especially keeping in mind that a broad spectrum of disciplines are covered, including not just natural sciences, but also environmental science, engineering, medical sciences, and humanities. It is the climax of the year-long work of 700 secondary-school students, 400 senior associates and professional scientists, 120 junior associates, and the entire staff of the Petnica Center.
The selection criteria for the Conference is very simple – presented results should have a research character and the paper should be written correctly. The number of participants is limited by the capacity of the Petnica Center’s dormitory. The main idea of this manifestation is to enable PSC’s students to master those segments of research work that usually come at the end of the entire training process – first of all it is writing a correct paper report and after that giving an effective oral presentation. Other important factors are the technical preparation of the paper with all the elements of a professional science article and designing of a good poster.
The Sixth Conference was held in December of 2007 with 73 science projects prepared by 108 students. After three days in Petnica where participants gave oral and poster presentations, an effective exhibition of student posters was opened in the prestigious Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts in the very center of Belgrade. The opening speech was given by the President of the Academy, Dr Nikola Hajdin, and Serbian Minister of Science, Dr Ana Pešikan. On this page you can see the atmosphere of this exhibition which was visited by more than 8,000 people.
The next conference was held in November 2008 with 65 papers prepared by 110 young authors. The new element was that each author had the opportunity to give a short oral presentation. The Conference was opened by Deputy Prime Minister of Serbia and Minister of Science and Technological Development, Mr. Božidar Djelić and Director of SDC (Swiss Agency for Development) in Belgrade, Mr. Olivier Bovet. The Conference will also have its “after-event” in similar form as in 2007, this time it will be in February 2009 in the Gallery of the National Bank of Serbia where the participants will have a chance to present their posters to thousands of visitors including hundreds of Petnica Center’s lecturers, university professors and professional scientists from Belgrade. Some titles of student papers can be found below.
The Conference is the crown of all the intensive annual activities and several complementary courses and science camps. It demonstrates the unique Petnica model of extracurricular activities, which aims to define a flexible, yet consistent and relevant, scientific approach that can be applied to various different fields of science

students projects 2007

Some interesting titles of students’ papers presented at Petnica Science Center’s Conference “A Step into a Science” 2007:
- Petrography of the Mt. Zezelj - Pictures on the Celtics Coins from Belgrade
- Basic Astrophysical Parameters of the Open Claster M41
- Neolithic Plastics from Crkvine – Mali Borak Locality
- Influence of Ultrasound on the Evolution of Briggs- Rauscher Oscillatory Reaction as a Function of Temperature and IO3- Ions Concentration v Characteristics of Internet Chat Language
- Quercetin Degradation Reaction in Water
- Mass Segregation of Dual Compact Globular Clusters
- Localization of the Sound Source using TDOA Method in the Plain
- Wedding Lexicography v Antibacterial and Superoxide Dismutase Activity of Metallo-bacitracin Complexes
- Determination of Ramsey Numbers’ Limits using the Random Graphs Method
- Influence of Topology of Network on Cooperation Development v Measurement of Horizontal Profile of Speakers’ Energy Dispersion in Non-laboratorial Environment
- Influence of Ultrasound on Copper Electrode’s Functions in Electrochemical Production of Hydrogen from Water
- Graphical Modification of the Words on the Internet Chat and Blog Forum v Influence of Waste Water and Dumps on Belica River Water Quality
- Structures in Distribution of Impact Craters on Earth
- Analyses of Smoking Pipes from the Šabac Fortress
- Characteristics of Biodiesel Synthesized from used Vegetable Oil v Esthetic Dimension of Optical Illusions
- Bypassing Proactive Buffer Overflow Protection in x86_64 Processor Architecture
- Trumpeters as “National Brend” in Oppinion of Students of Valjevo Gymnasium
- Influence of Emotional State and Sensitivity of Skin on Ticklishness
- Changes in Chemistry of the Lake Bukulja Water
- Influence of Music on Reasoning
- Influence of Co2+ and Ni2+ Ions on Electrolytically Induced Plymerization of Acryl Amide
- CallTheTux – an Universal GSM Stack for Linux
- Availability of Visual Information and Anisotropy of Perceived Space
- Interspecial Predatory in Odonata Larvae from Lake Petnica
- Production and Characteristics of Micro-lenses in Thin Layer of Gelatine
- Some Combinatorial Identities Produced by Fibonacci and Catalan Mattrices
- Air Temperature Measurement using Ultrasound
- Checking Anti-mutagenicity of Marigold (Calendula officinalis), Nettle (Urtica dioica), and Plantain (Plantago lanceolata) by Applying the Somatic Mutation and Recombination Test (SMART)
- Analysis of the Repertoire in Public Cinemas in Leskovac City from 1933 to 1937
- Delayed Effect of Perinatal Stress on Activity of Acetylcholine Esterase in Rat Brain
- Optimization of Thin Layer Chromatographic Methods of Separation of some Schiff Base Complexes with Copper(II)
v Influence of Environmental Factors on Floristic Structure of Littoral Ecosystems in Banja River Basin

students projects 2008

Some interesting titles of students’ papers presented at Petnica Science Center’s Conference “A Step into a Science” 2008:
- Applying Polynomials on Limitation of Cardinality of the Sum of Sets in Z/pZ
- Forms of Ethnical Connectivity and Authoritarianism among Secondary-school Students
- Catalytic Activity of Heavy Metals and Influence of Ultra-sound on Electochemical Oxydation of Methanoic Acid on Pt/RuO2 Electrodes
- The Oldest Fortress in Šabac from 15th Century
- Study on Activity and Characterization of Haloperoxidase from Fungus Postia caesia
- Inhibitive Influence of Flavonol on Induced Freeradicals Hemolysis of Rat’s Erythrocites
- Influence of Lead and Nickel on the Number and Growth of Gram-positive and Gram-negative Bacteria
- Determination of Circles’ Configuration using Minkowski Space
- Age Profile of a Young Stellar Association
- Model of Eclipsing Binary star DM Delphini
- Correlation Between Spatial Distribution and the Age of YSOs in Vicinity of FIR Loop GIRL G212-11
- Who is the President – a Nerd or a Fancy Boy?
- Pictrures of Female Rulers on Serbian Mediavile Coins
- Forms of Collective Donation in Group of Students
- Faunistic and Ecological Study of Birds from Petnica Area
- Nitration of Aniline with NaNO2 and ZrO(NO3)2 in the Presence of Acidic Heterogenic Catalyst
- Upside-down World – the Importance of Vestibular Information in Distance Perception
- Barycentric Coordination System and Geometry of Masses
- Numerical Methods in Determination of Eigenvalues v Light Pollution in the Petnica Science Center
- Influence of Amines and Temperature Conditions on the Rate of Netting and Branching of the Bisphenile Resin Chains
- What Cause that some School Teachers are Popular among Students?
- Dymanical Stability of Habitable Zone in the Binary System TW Cnc
- System of Authomatic Positioning of the Bristlebot Robot while Moving
- Influence of Color and Background of Text on Memorization
- Study of Yield after the Reaction of Synthesis of Aromatic Esters by Esterification of Pseudomonas aeruginosa san ai with Lipase
- Measuring Lunar Librations
- Influence of Acid Rain and Increasing of Concentration of Minerals on Azotobacter Growth
- Perception of Nice and Ugly Faces
- Symetric and Asymetric Iterated Prisoner’s Dilemma
- Influence of Sex Stereotypes on the First Impression v Analysis of Antic Ceramics from Bogatic
- Study of Reaction of Complex [AuCl4]- with some Aminoacids
- Comparing Geomagnetic Maps with Real Situation on Crkvine-Mali Borak Archaeological Locality
- Influence of Precipitations on Water Quality of Miljakovac Spring v Socio-linguistic Status of Hungarian and Serbian Language in Vojvodina
- The First Demonstration of Television on the Belgrade Fair in 1938 Brewery of Zaječar Industrial Society (1885-1946) v Study of Non-Newtonian Fluid made of Starch and Water
- Determination of the Coeficient of Atmospheric Extinction
- Simulation for Calculating of Capacitance of a Fractal Capacitor

 

 ©2009 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page