seminari, kampovi...
arheološki eksperiment | telekonferencije | neodlučivost | meteoraši | osnovci | festivalska nauka | izbor kandidata | exploratorium

ARHEOLOŠKI EKPERIMENT

Da se eksperimentima može baviti i arheološka nauka pokazalo je istraživanje koje je realizovano letos sa ciljem postizanja određenog načina pravljenja i pečenja replika neolitskih figurina. Petnici nije strano da se bavi ovim načinom istraživanja, podsetimo, pravili smo i probali neolitsku peć, zatim neolitski razboj, da bi se sada oprobali i u neolitskim figurinama. Eksperiment koji je uključio gotovo sve polaznike ne samo arheologije, već i ostalih seminara, uspešno je realizovan. Uspeli smo da formiramo ložište u obliku jame gde se održavala konstantna temperatura tokom 24 časa. Iako je dostignuta temperatura bila značajno niža od one za koju se pretpostavljalo da je korišćena za pečenje keramike, dobijeni materijal – replike neolitskih figurina su gotovo identične originalima. Ovi neočekivani rezultati navode na potrebu za nastavkom rada sledeće godine sa ciljem usavršavanja tehnike i daljih analiza koje će, verujemo, tek pokazati da li smo na pravom putu otkrivanja drevne tehnike pečenja figurina.


TELEKONFERENCIJE

Nakon što je Petnica optičkim kablom priključena na Akademsku mrežu Srbije, mogućnosti da uključimo naše bivše polaznike i saradnike koji se trenutno nalaze širom sveta, postaju mnogo veće. Na nekim programima je već postala ustaljena praksa (fizika, astronomija), a na nekima se čine prvi koraci da se predavanja na seminarima realizuju u formi tzv. telekonferencija. Najčešće se za realizaciju predavanja na daljinu koristi Skype i dva video projektora. Preko jednog projektora ide slika sa prezentacijom, a preko drugog se projektuje video snimak predavača. Kako vreme odmiče, već smo se toliko ohrabrirli da se počeo koristiti i specijalizovani softver za ovu namenu – webinar softver. Za sada smo na ovaj način „doveli“ predavače iz Pensilvanije, Viktorije, Lajdena, Australije... A nadamo se da će nam se još više budućih virtuelnih predavača javiti uskoro kako bi ovo postala ustaljena praksa.


NEODLUČIVOST

Već nekoliko zima s predumišljajem i zadnjom namerom stare polaznike matematike suočavamo s predavnjima druge vrste. Gedela i Tjuringa smo načeli još pretprošlog marta. Ove godine smo nastavili tom stradom, prelistavajuci jedno kultno delo popularne nauke – “Gedel, Esher, Bah” (poznatija među poštovaocima i po akronimu GEB) Daglasa Hofštatera. Bio nam je potreban episkop bibliotečki i čovek od širokog znanja, prevodilac i programer dr Vladeta Filipović sa instituta “Mihajlo Pupin”, koji je GEB pre šest godina priredio, tumačio i na srpski preveo. Predavanje je predvodila i izložba knjiga u holu nastavnog centra. Do na rukohvat stajala su različita izdanja GEB-a, druga dela istog autora i samo prevodiocima dostupne fotokopije komentara iz olovke Daglasa Hofštatera. Slušaoci su poneli briljantne utiske isprovocirani velikim idejama i problemima koje je knjiga predstavila


METEORAŠI

Uzevši priličan zalet pre godinu i više dana, meteoraši su se ponadali da će lako preskočiti bar dve stepenice. Nakon godinu dana napora konstatovali su da nisu preskočili ni jednu. Ipak, što se posmatranja tiče, protekla godine nije ništa lošija od prethodnih, naprotiv, retko kad je ostvareno toliki broj uspešnih posmatranja. Ostaje činjenica da video sistem za snimanje i automatizovano praćenje meteora još uvek tavori u eksperimentalnoj fazi. Poslovično puni entuzijazma, a zbog manjka poroka koji se (uglavnom) samo s godinama stiče – iskustva – ovo su najteže podneli mlađi članovi. Tim više što je problem banalan – neodgovarajuća prateća računarska oprema. Ipak, ne treba zaboraviti da je prethodne godine realizovano pet kampova za posmatranje meteora, kao i jedna škola namenjena novim članovima grupe. Paralaktičkim video snimanjima meteora (sa dva punkta – Debelo Brdo i Paraćin, sakupljeno je dosta podataka koji će, ako ništa drugo, dobro poslužiti u obrazovne svrhe. U narednom periodu planira se ozbiljno kompletiranje opreme i rad na kontinuiranim snimanjima


OSNOVCI

Uz podršku Grada Valjeva, Istraživačka stanica je organizovala nekoliko jednodnevnih programa namenjenih učenicima VII i VIII razreda osnovnih škola sa šire teritorije Valjeva. Programi su sadržavali izbor interesantnih predavanja sa obiljem demonstracija i praktičnog rada a u oblasti fizike, arheologije, hemije, biologije, računarstva i astronomije. Učenici su u Stanici boravili od jutra do večeri uz dosta intenzivan rad. Veliko interesovanje učenika za ovakav oblik rada koji svakako obogaćuje i proširuje nastavu u školi verovatno će dovesti do širenja sličnih aktivnosti u narednim godinama


FESTIVALSKA NAUKA

Prvi put je bio kriv Oliver Tošković, koji je sučelio grupu Petničana sa organizatorima Festivala nauke krajem leta 2007. Tada smo svašta obećali i još više uradili. Trajalo je dva dana i imalo preko 8,000 posetilaca. Ove godine nam niko nije bio kriv. Nismo očekivali duplo više sveta. Bilo je žestoko! Na fizici je buktao plamen iz Rubensove cevi, deci se na momente vrtelo u glavi, a roditeljima dizala kosa od Van de Grafa. Sa suprotne strane zgrade, u malom matematičkom apartmanu, pokušavali smo da pobedimo Nepogrešivi bilijarski sto, pustimo u rad računar na vodu i sačuvamo noge od teških keramičkih jednačina. Još jedna grupa petničana i eksperimetalnih psihologa je u komšiluku izvodila optičke trikove, objašnjavala iluzije, pretvarala crno u belo, a malo u veliko. Ono što se zna je da ćemo za vas nauku izvoditi i sledeće godine, a do tada ponešto od toga čuvaćemo u Petnici


IZBOR KANDIDATA

Sredinom decembra u Stanici je obavljen pregled prijava kandidata za srednjoškolske programe u 2009. godini. Tokom dva naporna dana u ovom odgovornom poslu učesvovalo je oko 60 saradnika i rukovodilaca obrazovnih programa Stanice koji su pažljivo pregledali svaku pristiglu prijavu i odabrali oko 700 učenika koji su nakon toga pozvani da učestvuju na zimskim seminarima koji će početi krajem januara. Ovo okupljanje je bila još jedna prilika za dogovor o kvalitetnijoj pripremi i realizaciji predstojećih seminara


EXPLORATORIUM

Kraj sezone zimskih seminara obeležava Exploratorium, seminar namenjen “starim” polaznicima i temama vezanim za naučni metod i pisanje naučnog rada. Cilj je da se prikažu razlike u pristupu istraživanju u različitim naukama, ali da se u isto vreme istaknu zajednički elementi metodologije istraživanja. Krajem marta 2008. program Exploratorijuma obuhvatio je niz zanimljivih tema kao na primer: Metodologija pisanja naučnog..., Ujak je teča koji se zove ujak – preciznost izražavanja u nauci, Duša u testu – psihometrijske karakteristike testa, Nastanak naučne misli ili čemu služi istorija nauke, Multidisciplinarna istraživanja – etnoastronomija, Dečja žrtva – antropološka perspektiva, Svet dece u praistoriji, Misaoni eksperiment, Kupi me prodaj me – novac u rukama – berza, Aktivne mere zaštite u prirodnim ekosistemima, Eksperiment u neprirodnim naukama. Učestvovalo je trideset polaznika iz svih oblasti kojima se ISP bavi


 

[camps, workshops]

WORKSHOP ON EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGY. As a part of the Summer Camp of Archaeology, participants tried to copy the ancient technology of firing ceramics in underground kilns. They made a pit with a fireplace and space for raw hand made replicas of neolithic pottery and figurines. The experiment demonstrated that the pottery products can be made using this technology and with firing temperatures far bellow those in traditional pottery ovens.

TELECONFERENCE WORKSHOPS. More and more of Petnica Center alumni who are active worldwide in professional research projects, are ready to share part of their knowledge and experience with curious students in Petnica. Who cannot fly and spend a couple of days on a trip to join us in Petnica, can just switch a button and give a lecture including a vivid discussion through the Internet and some easily available connection services.

UNDECIDABILITY. During the Winter course of Mathematics, participants had the rare opportunity to meet Dr Vladeta Filipović, the translator of the famous book “Goedel, Escher, Bach”, and a close friend with the author, Daglas Hofstadter. Moreover, for that occasion, a small exhibition of many editions of the “GEB” had been presented in the Petnica Center.

PETNICA METEOR GROUP. For many years a team of about a dozen young Astronomers, Physicists, and many other profiles of Petnica Center’s participants and alumni, is active in studying meteor showers by direct observations and through theoretical studies. In 2008 they made five field camps in the mountain area.

SCIENCE AMONG SCHOOL CHILDREN. Each year the Petnica Center offers up to a dozen of local elementary schools from Valjevo and its vicinity, an opportunity to bring schoolchildren to Petnica to spend a whole day attending carefully prepared interesting lectures, demonstrations, and practical activities in a number of scientific subjects.

BELGRADE FESTIVAL OF SCIENCE. A number of Petnica Center’s student assistants and alumni took part in designing and finally presentating their work at the Festival of Science, held in December of 2008 in Belgrade. Many of the demonstration settings, tools, and models had been shaped by their own hands. The Ministry of Science and Technological Development will help in making the Festival of Science a year round activity in a permanent public science center.

SELECTION OF PARTICIPANTS. In mid December about 60 professionals from every area of Science and Humanities covered by PSC’s courses and camps, came to Petnica to take part in the sensitive and important process of selection of applicants for educational activities in 2009.

EXPLORATORIUM. The end of the winter season of courses in 2008 was marked by a special workshop – the Exploratorium, made for “experienced” students who have attended Petnica’s courses for two or three years. The Exploratorium is focused on the “upper level” of research methodology that include problems and ideas from the history and philosophy of Science, and the role of Science in modern society.

 ©2009 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page