Petnički Resursni Centar
Resursni Centar je poseban medijatečki servis namenjen nastavnicima kao i stručnim i rukovodećim radnicima osnovnih i srednjih škola. Resursni Centar sadrži veliki broj savremenih knjiga, časopisa, filmova, karata, obrazovnog softvera, elektronskih dokumenata i drugog materijala korisnog i upotrebljivog za izvođenje nastave iz različitih predmeta i oblasti, kao i literature iz oblasti organizacije rada škole i razvoja obrazovnog sistema i prakse u celini.
Resursni Centar odgovara potrebama nastavnika iz Srbije za pristupom savremenoj literaturi nakon više od deset godina gotovo potpune izolacije od savremenih svetskih procesa i iskustava u oblasti nastave i obrazovanja.
Resursni Centar nudi širok spektar usluga i programa uključujući kurseve, seminare, individualno korišćenje resursa, dopisni rad i komunikacije posredstvom elektronske pošte i Interneta.
 

dragocena pomoć školama

Nastavni Resursni Centar (RC) je novo odeljenje Istraživačke stanice Petnica namenjeno stručnoj podršci nastavnicima osnovnih i srednjih škola u širokom dijapazonu školskih predmeta i profesionalnih oblasti vezanih za organizaciju rada i nastavu u školi.
Resursni Centar nudi dva osnovna oblika usluga nastavnicima i školama: medijatečki program i programe seminara i kurseva za nastavnike i stručne saradnike.

Medijatečki program

Specijalizovano odeljenje IS Petnica raspolagaće u 2001 godini ubrzano rastućom kolekcijom od nekoliko hiljada kvalitetnih i pažljivo izabranih stručnih knjiga, časopisa, priručnika i školskih udžbenika iz različitih zemalja, uključujući i države prethodne Jugoslavije, kao i zbirkama video materijala, računarskih programa, grafofolija, postera i sl. Nastavnici koji posete Resursni Centar imaju mogućnost slobodnog pristupa i pretrage raspoloživog materijala, fotokopiranja (crno-belog i u boji) izabranih sadržajnih celina ali i pravo da od stručnih radnika RC traže pomoć u prethodnoj selekciji ili lociranju željenih sadržaja. RC se naslanja na bogatu stručnu biblioteku IS Petnica koja raspolaže sa oko 35,000 naslova stručnih knjiga i časopisa i pristupom stotinama hiljada elektronskih dokumenata i unapred selektovanim Internet sajtovima namenjenih savremenoj nastavi.
Resursni Centar nudi mogućnosti uključivanja u liste stalnih korisnika, kontakte putem telefona, faksa i elektronske pošte.
Resursni Centar će od II polugodišta školske 2000/2001 godine raditi svakog radnog dana od 8.30 do 17.00 časova. Pristup Resursnom Centru je besplatan a usluge kopiranja i eventualnog slanja materijala se naplaćuju po ekonomskim cenama.

Program seminara i kurseva

Istraživačka stanica Petnica će svake godine organizovati veći broj seminara i kurseva namenjenih usavršavanju i obuci nastavnika osnovnih i srednjih škola u različitim oblastima i sadržajima vezanim za savremeno i uspešno izvođenje nastave. Ovi programi najčešće traju 2-4 dana i organizovaće se vikendom, tokom zimskog i letnjeg raspusta ali i u ostalom delu godine, zavisno od stepena saradnje sa Ministarstvom prosvete Srbije. Veličina grupe je između 20-35 učesnika, zavisno od tipa programa i zahteva za korišćenjem specifične opreme i individualizovanim pristupom. Zahvaljujući podršci sponzora, najveći deo seminara u 2001 godini biće u potpunosti besplatan.

Ko može biti korisnik RC?

Resursni centar mogu koristiti nastavnici, stručni saradnici, administrativni i rukovodeći radnici osnovnih i srednjih škola. Pre korišćenja RC (prilikom dolaska ili pre toga) korisnici se registruju u administraciji RC u cilju evidencije rada i praćenja strukture i dinamike korišćenja, potreba i sl., kao i omogućavanja kasnije dopisne saradnje i drugih oblika rada.

Kako se uključiti u seminare?

Jednostavno. Možete se direktno javiti pismom na adresu:

Istraživačka stanica Petnica - Resursni Centar
Poštanski fah 118, 14000 Valjevo (fax: 014-241 212)

Pošaljite nam osnovne podatke o sebi (ime, prezime, opis posla, naziv i mesto škole, kućna adresa i telefon) i navedite koje vas oblasti interesuju i koja, eventualno, specifična pitanja. Naše kolege će vas kontaktirati telefonom i obavestiti vas o seminarima koji se pripremaju.
O programima i trenutno raspoloživim resursima možete se obavestiti i posredstvom Interneta na sajtu: http://www.psc.ac.yu/recentis.
Tu možete takođe i da se registrujete kao zainteresovani korisnik Resursnog Centra.

Kako koristiti RC na dnevnoj bazi?

Resursni Centar IS Petnica moći ćete posetiti bez najave svakog radnog dana (ponedeljak-petak) između 8.30 i 17.00 časova i slobodno pregledati raspoloživu literaturu i materijal. Ukoliko se unapred ili na licu mesta registrujete kao korisnik, tokom boravka u Petnici možete koristiti i brojne Internet i Intranet servise specijalno prilagođene potrebama nastavnika i rada u školi.

Kako funkcioniše dopisni program?

Jednostavno. Javite se na adresu Resursnog Centra i pošaljite nam podatke kao što smo naveli na početku ovog stupca. Naročito precizirajte šta vas konkretno interesuje. Naše kolege će vas ubrzo kontaktirati i obavestiti vas šta mogu da učine za vas i da li postoje određeni materijali koje možemo da vam pošaljemo poštom, e-mailom, okačimo na Internet ili pripremimo za vaš lični dolazak u Petnicu.

Kako koristiti RC preko Interneta?

Na Internet sajtu Resursnog Centra: www.psc.ac.yu/recentis, nalaziće se obilje informacija o raspoloživim resursima, literaturi, audio-vizuelnom materijalu, seminarima i kursevima koji se pripremaju i sl. Tu se takođe možete registrovati kao stalni korisnik Resursnog Centra i naznačiti posebna pitanja i oblasti koje vas zanimaju. Ukoliko imate svoju e-mail adresu, određene informacije možete dobijati redovno na ovaj način.

Ako se sve bude odvijalo prema planu, Resursni Centar će krenuti sa radom početkom II polugodišta, u februaru 2001.

new project in petnica

teachers resource center

After two years of preparations, interrupted by NATO bombings and many "local" problems, the Petnica Science Center is now ready to start with the new project intended to help the school teachers of various science related subjects. The Teachers Resource Center ("Recentis" or just TRC) is going to
be a carefully selected collection of good and useful books, textbooks,
manuals, software, video-tapes, etc. that can be used by school teachers in order to improve their knowledge and teaching practice.

Believe it or not, the TRC will be the first such resource center for school teachers in Serbia. Although about twenty such regional centers existed in Serbia up to 1991, the state administration controlled by the Slobodan Milošević, decided to close all of them. After 1991, schools and teachers in Serbia had no way to use any book
published outside of Serbia and, consequently, they have been isolated
from the changes and innovations in educational theory and practice that
have happened in the world.

The Teachers Resource Center will cover over one thousand schools in all parts of Serbia and in addition the schools and teachers in Bosnia-Herzegovina, Montenegro and Macedonia. It will be a unique regional center for the improvement of education and in-service education and training of teachers and school administrators.

The Teachers Resource Center will start in February 2001 and will offer teachers a number of services: a library-type collection of good instructive material, a distance approach and services (by e-mail, fax, or letters), training courses and seminars in many fields and topics, and through publishing interesting and useful material and information.

Petnica has very little money of its own to finance such extensive activities. For this reason we are currently still in "phase one" of the TRC. This phase is based on materials that already exist in the Petnica Library, as well as on a limited number of donations from abroad. The first such donation consisting of many excellent textbooks and manuals came from The British Council. New donations have been pledged by Germany, Austria, France and Slovenia.

We kindly invite everybody to help in establishing the first Serbian Teacher Resource Center to contact us by e-mail recentis@psc.ac.yu, or by fax: +381 (0) 14 241 212.

 © 2001.. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page