priznajemo, izdali smo!
 

zbornici

Zbornici radova polaznika obrazovnih programa ISP već imaju svoju prepoznatljivu fizionomiju, koja na svojevrstan način odražava i prepoznatljivi stil petničkih obrazovnih aktivnosti. U zbornicima se, već uobičajeno, svake godine objavljuju radovi koji su najuspešnije realizovani u prethodnom ciklusu. Iako se broj ovih radova, osim nivoom kvaliteta, ničim ne ograničava, u proteklih nekoliko godina objavljuje se između jedne četvrtine i jedne trećine od ukupnog broja radova realizovanih na letnjim programima.
Zbornik radova '98 sadrži 45 radova od 58 autora i štampan je u jednom debelom tomu na preko 450 strana.
Zbornik radova '99 - jubilarni (deseti) zbornik sadrži 48 izabranih radova od 70 autora i štampan je u jednoj knjizi od 500 strana.
Learning Physics Through Research (u redakciji Srđana Verbića) -- zbornik radova petničkih polaznika programa fizike na engleskom jeziku. Sadrži odabrane radove realizovanih u periodu 1996-2000 od kojih je većina nagrađivana na prestižnim međunarodnim takmičenjima i smotrama. Deset radova, deset autora, 100 stranica.

prospekti

Tokom 1999 i 2000 godine IS Petnica je uradila nekoliko zanimljivih prospekata na engleskom i srpskom jeziku namenjenih podrobnijem informisanju specijalizovane javnosti o pojedinim aspektima rada Istraživačke stanice: opštim podacima o Stanici i njenim programima, prospekat o programima usavršavanja nastavnika i prospekt namenjen potencijalnim donatorima i sponzorima.
U cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti (priznaćete da je zvanično informisanje bilo katastrofalno a uz to i pogrešno) o pomračenju Sunca, Petnica je uradila zanimljiv prospekt posvećen podrobnijem objašnjavanju ove pojave.
Zanimljiv je i "Vodič kroz Petnicu" -- mali prospekt namenjen novim polaznicima i saradnicima Stanice sa korisnim informacijama o Stanici i uslugama koje nudi n

u pripremi
i u glavi

51 Zbornik radova 2000 (izbor pedesetak radova polaznika letnjih programa ISP)

Perseidi 5 (tema broja: Leonidi)

Prospekt ISP - III izdanje (engleska verzija)
Prospekt "Vodič kroz Petnicu" - II izdanje
Prospekt "Resursni Centar"
Prospekt "Teacher Training Programs" - II izd.

ANAREHEOLOGIJA

www.anarheologija.org

ponovo anarheologija - što da ne!

Sećam se kako smo se Asja, Nives, Predrag, Miro, Vuk i ja smejali u jesen '89. godine, kada smo konačno smislili naziv za studentsku arheološku radionicu u Petnici. Svi smo bili sa različitih fakulteta Druge Jugoslavije (Zagreb, Skoplje, Ljubljana, Zadar i BG) a program koga smo smislili bio potpuno neobičan za iole slične skupove, pa se rešenje prirodno nametnulo - ANARHEOLOGIJA. Dopala nam se ta igra reči, a konačno, trodnevna radionica je i predstavljala "anarhiju" u našoj arheologiji: pravili smo neolitsku zemunicu i paleolitske alatke, modele grčkih hramova, pravi pravcati rimski banket sa desetinom originalnih jela i pića i raspravljali burno o najsvežijim metodološkim i teorijskim pitanjima moderne evropske arheologije. Na kraju, održali smo besedu pod geslom "Anarheologija je mrtva! Živela Anarheologija!" Svima je jasno bilo da je igra gotova. Dogovorili smo se da od nečeg tako lepog i korisnog ne pravimo zombija, već da smišljamo nešto novo i kreativno. A onda su došle devedesete - svi su se zaputili profesionalnim karijerama, a "naša arheologija" se polako pretvarala u otpad Naših Arheologija.
Čitavu deceniju Petnica je strpljivo gradila specifičnu školu arheologije prijemčivu za kvalitetne ideje. Stasala je tako i sasvim nova generacija "petničkih" studenata arheologije, uglavnom kreativnijih od Indijana Džons-Srpske-Tradicio-nalne-Nauke i vrlo zainteresovanih za moderne medije. Pre svih tu je istrajni Voja Napast. Nakon samo jednog relativno površnog razgovora o tome da bi bilo korisno da se kod nas pokrene elektronski arheološki časopis - sevnula je varnica! Nakon samo 3 meseca, pojavio se prvi broj Anarheologije...
Iako je rano za davanje ocena nakon prvog broja (časopis je dvomesečnik), sada smo sigurni da je osnovni cilj postignut: zainteresovali smo ogroman broj pre svega mladih za naše viđenje arheologije. Zapravo, kroz Anarheologiju plasiramo koncept arheološke antropologije stvoren originalno u Petnici. Stoga ne čudi ni izbor saradnika ni teme autorskih članaka u prvom broju: da li je Šliman napravio najveću arheološku prevaru XIX veka falsifikujući Agamemnonovu masku, kako je Ventris dešifrovao Linear B, kako se kroz program SETI stvara "svemirska arheologija", poreklo i prava priroda kanibalizma i konačno, kako su živeli seljaci u srednjevekovnoj Srbiji.
Sadržaj Anarheologije čini i jedan važan link, radno nazvan - vesti. On je zapravo veoma strukturisan i prikazuje suštinu naše ideje - stalne i na zanimljiv način prezentovane informacije iz naše arheologije i izrazito istraživačkih socijalnih disciplina. Tu su i prikazi novih izložbi, filmova, multimedijalnih izdanja, knjiga i časopisa. Ovi prilozi su relativno koncizni i direktni. Dakle - informacija. Zanimljivi su i intervjui sa arheolozima, a od narednog broja kreću i reportaže sa arheoloških iskopavanja.
Konačno, najznačajnija ideja Anarheologije u perspektivi je elektronski forum čitalaca. Za razliku od "klasičnih" web-pričaonica, naš forum će biti sasvim originalna pojava na našem "elektronskom nebu": kao svojevremeno u kultnoj TV emisiji BBC-a You asked for it, čitaoci će moći da postavljaju dodatna pitanja, npr. u vezi sa temama autorskih članaka i da očekuju odgovore najrelevantnijih stručnjaka. Tada će Stanica, barem u domenu antropoloških nauka, nastupiti s potpuno novim kvalitetom svog rada - postaće pristupačna širokom krugu mladih zainteresovanih za nauku. I to sve, u real time-u.
Andrej Starović

Petničani su pokrenuli još jedan Internet magazin - VASIONA koji sadrži izbor vesti i lepo ilustrovane tekstove iz sveta astronomije, astrofizike, fizike ali i šire iz nauke i obrazovanja. Magazin je dostupan na web adresi http://www.vasiona.com. Iz sadržaja broja preporučujemo tekstove: Kupite zemlju na Mesecu i Crna rupa u centru naše galaksije. Ovaj lep poduhvat delo je Miodraga Ognjanovića (Havaji), a u pripremi mu pomaže čitava grupa bivših Petničana razasuta širom zemljine kugle.
Magazin VASIONA je, naravno, otvoren za priloge, komentare, inicijative, diskusije i sl.

new books from Petnica

make books,
not war!

In spite of all of the economic, social, political, or (a)cultural circumstances,
Petnica Science Center continues to publish interesting books. Most of them are instructional, written or edited by professional scientists or by the PSC's teaching staff, and are designed to be used by students and school
teachers.

In the last 18 years we've published 58 titles (not counting our "Petnica
Papers") covering a wide spectrum of fields.

Our most popular editions are the annually published "Students' Collected Works" which give a selection of what we consider to be the most interesting papers written by secondary-school students attending Petnica at a given year - papers related to their research projects. School
teachers often use this edition to find useful ideas and examples of research
projects for their students and to implement them in the regular school curriculum or in various extracurricular activities.

"Students Collected Works 1998" consists of 45 research reports from 58
authors. The newest volume (1999) has 550 pages with 48 selected works in various scientific fields.

The Petnica Science Center has published several useful leaflets related to some important topics of educational activities (teacher training, resource center, solar eclipse, guide for new participants, etc.)

Most of our publications are now available in electronic form (text + illustrations and graphics) and can be found on our Intranet. We will shortly be in the position to make them generally available on the PSC web site.
Up to January 1999, we e-published (in PDF format) a total of 300 students' papers, five instruction books along with our "Petnica" almanacs.

The most interesting achievement in this field has been the web-journal
"Anarheologia"
completely prepared and e-published by the PSC's participants and guest-teachers. Anarheologia (see www.anarheologija.com) consists of interesting stories, discussions, documents, and other supplements interesting both for professional archaeologists as well as for the general public.

 © 2001.. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page