NOVO
ili odmah na: vesti  lične vesti  nova lica
 

Hvala Bogu, još uvek ima materijala da ovu stranicu popunimo lepim vestima šta smo za godinu dana (ovoga puta radi se o godini i po) uspeli da "dovučemo" u Stanicu.
Na pravo mesto stavljamo relativno obimnu rekonstrukciju objekata Stanice izvedenu u jesen 2000 godine uz pomoć sredstava Evropske Komisije (program "Škole za demokratiju"). Obavljena je zamena dela vodovodne mreže, obnavljanje kupatila u objektu za smeštaj, postavljanje požarne signalizacije u svim važnijim prostorijama u Stanici, zamena dela kompjuterske opreme u Biblioteci, niz popravki na krovovima i fasadama, kao i hidroizolacija na prvoj etaži započetog novog objekta za smeštaj. Kako u vreme konkurisanja za projekat Valjevo nije bilo "podobno" za pristup programu "Škole za demokratiju", pristup Petnici u program obezbedila je SO Smederevska Palanka kojoj se i ovde još jednom zahvaljujemo na razumevanju i podršci ovom za nas važnom poslu.
Biblioteka je dobila nove police za knjige (oko 400 metara poličnog prostora!) čime je delimično rešen problem smeštanja velikog fonda na ograničenom prostoru. Stigli su i novi računari koji će biti na raspolaganju korisnicima i nuditi pristup mnogobrojnim servisima i bazama posredstvom Petničkog Intraneta. Na žalost, stabilna nabavka časopisa ostaje kao otvoren problem za narednu godinu. Ipak, Stanica je uspela da ostvari pristup na EBSCO bazu naučnih časopisa koja sadrži oko 4500 različitih časopisa, pretežno iz društvenih nauka sa mogućnošću pretrage i analize pojedinih priloga, autora i sl. i do deset godina unazad.
Velike restrikcije struje u jesen 2000 godine nagnale su Stanicu da nabavi novi agregatski sistem, tako da će ubuduće rasveta u većini prostorija i ključni uređaji moći da funkcionišu i u uslovima dugotrajnijih i učestalijih prekida napajanja električnom energijom što se može očekivati i u narednih nekoliko godina.
Formiranje Resursnog Centra namenjenog nastavnicima započelo je takođe u jesen iste godine i planira se da se ovaj posao okonča u rano proleće 2001 kada bi Recentis trebalo da ponudi kontinuiran sistem raznovrsnih usluga školama. Resursni Centar će osim nekoliko hiljada primeraka probrane stručne literature iz petnaestak oblasti značajnih za osavremenjavanje nastave u školama, posedovati i kolekciju audio-vizuelnog materijala (folije, karte, posteri, video-materijal, obrazovni softver, CD-medijateke i sl.). Neposredno pred izlaženje ovog almanaha započeta je i rekonstrukcija sale za video-projekcije (bivša geografska učionica).
Nove prostorije za rad su dobili fizičari (FIRMA se preselila), društvenjaci i Dokumentacioni i Računarski centar. Uistinu, radi se o "kružnoj" zameni prostorija.
Biolozi su započeli rekonstrukciju svoje laboratorije sa ciljem da osposobe jednu savremenu i funkcionalnu laboratoriju sa svim preduslovima za istraživanja koja zahtevaju čistu, ili čak sterilnu sredinu.

Jesenji programi 2000 godine ne bi se mogli izvesti bez podrške Švajcarske organizacije za saradnju i razvoj SDC čiji su predstavnici s proleća iste godine posetili Petnicu i zaključili da Petnica zavređuje da se podrži i pomogne. Tokom leta odobrena je finansijska pomoć u iznosu od 50,000 CHF namenjena da se realizuju planirani programi za učenike i nastavnike u septembru, oktobru i novembru.


U saradnji sa seminarom računarstva napravljena je "Biobaza, beta 2000". U okviru ovog programa ne nalazi se samo baza podataka za pretraživanje već su omogućene i kompleksne pretrage uz korišćenje GIS tehnologije, kao i pregledi zaduženja opreme i materijala.
Kancelarija UNICEF-a u Beogradu poklonila je Stanici veću količinu madraca i posteljine, tako da su smeštajni uslovi poboljšani i spremni čekaju veliku "gužvu" koja se planira za 2001 godinu. Obezbeđena je i određena količina vredne opreme za nastavu.
U zimu 2000/2001 očekujemo najavljenu pomoć u opremi od strane nemačkog grada Pfaffenhofena koji se već istakao u humanitarnoj pomoći Valjevu. Takođe se očekuje i pomoć od strane Vlade Republike Srpske i od strane austrijske organizacije Kultur Kontakt, pre svega u opremi za rad.
Od programskih novina, na strani 31 možete se detaljnije upoznati sa eksperimentalnim programom istorije koji je ove, 2000 godine, počeo da se uvodi u obrazovne aktivnosti Stanice. Realizovan je jedan program za nastavnike srednjih škola i dva za srednjoškolce. Seminari namenjeni nastavnicima srednjih škola su intenzivirani i prošireni novim oblastima, kao što je biologija, bibliotekarstvo i mešoviti metodički programi (aktivna nastava i sl.).

NAJVEĆI DARODAVCI KNJIGA

Najveći prilog petničkoj Biblioteci u 2000 godini je kolekcija od blizu 1000 vrednih naučnih knjiga iz zbirke Rajka Petronijevića koju je anonimni darodavac otkupio i poklonio Stanici. Iskreno se zahvaljujemo gospodinu Petronijeviću na ovoj sjajnoj inicijativi. Od Fonda za otvoreno društvo iz Beograda dobili smo oko 340 kvalitetnih knjiga, mahom univerzitetskih udžbenika. Slede Dragomir Dragović sa 305 naslova, Profesor Ivo Savić (156), Mr. Mihailo Šćepanović (94), Britanski savet iz Londona (84), Žaklina Marjanović (61), Srđan Janev (50), Drago Indjić (47), Nebojša Bogdanović (34), Istorijski arhiv Valjeva (30), Centar za pesticide i zaštitu životne sredine (23), Miloš Hrkić (20), Elektrotehnički fakultet u Beogradu (15), Milan Etinski (15), Miloš Kovačević (14), Aleksandar Milanović (12), Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (11) itd.

Britanska čitaonica iz Beograda poklonila je Stanici, kao i više puta do sada, komplete stručnih časopisa.

HVALA POKLONODAVCIMA NA DIVNOM GESTU I UKAZANOM POVERENJU

Studenti Arhitektonskog fakulteta u Beogradu realizovali su u ranu jesen 1999 svoju već tradicionalnu radionicu na temu seoske arhitekture. Na žalost, ova praksa je, pretežno zbog materijalnih razloga, prekinuta 2000 godine sa nadom da će se ubrzo nastaviti.
Petnički "Frišop", interni "staff seminar" organizovan u cilju analize metodičkih dometa i problema u organizaciji i izvođenju obrazovnih aktivnosti, organizovan po prvi put u jesen 1999 godine, opravdao je većinu očekivanja. Još nekoliko takvih seminara održano je u 2000 godini

 


 

Šta se planira u 2001

ono što ne zavisi od nas
* živi, zdravi i slobodni u radu i životu.
* nastavak izgradnje novog objekta za smeštaj (do kraja!!!).
* rekonstrukcija puta.
* preseljenje arheološkog depoa.
* brza Internet veza.
* nova laboratorija za merenja.
* stabilnije finansiranje, više sponzora i ponovno uspostavljanje dobrih veza sa državnom administracijom.

ono što uglavnom zavisi od nas
* formiranje Resursnog Centra za škole.
* preko 20 seminara za nastavnike.
* obnavljanje programa za studente.
* obnavljanje laboratorija i kabineta.
* 2000 novih knjiga u biblioteci.
* intenzivnija i bogatija međunarodna saradnja
* 140 seminara/kampova/radionica, 3000 polaznika, više od 600 saradnika i predavača.

Od Vardara pa do Tuamotua...

gde su i šta rade
(rubrika koja raste)

 • Bućko se oženio i magistrirao.
 • Umesto na Monashu, Danijela Sto-janović u TeXasu.
 • Admir Duran i Adam Živanić na Eaton koledžu. Na ovom prestižnom koledžu je i Mikloš Puzović.
 • Luna Filipović i Dušan Borić su i dalje na Kembridžu, a Vuk Trifković na Oksfordu - rade doktorate...
 • Irena Spasić kreće na studije raču-narstva u Nottingham.
 • Boris Dragović - Lynx jos uvek je u Londonu.
 • Cheda je jos u Holandiji.
 • Silvana i dalje u Švedskoj.
 • Vladimir Čadež je u Belgiji.
 • Darko je u Irskoj
 • Danica Galonić diplomirala i otišla na University of Urbana, Ilinois.
 • Dragan Isailović diplomirao i otišao na Iowa State University. Na isto mesto otišla i Tijana Žarković. Usput se i udala.
 • Milan Crnogorac doktorirao na istom Iowa Univerzitetu i otišao na postdoc. studije u San Dijego.
 • Jelena Ćiraković diplomirala i otišla na University of Irwin, California.
 • Milica Rodić diplomirala, otišla na MIT i udala se.
 • Ivana Božidarević diplomirala, otišla na University of Florida i udala se.
 • Na isto mesto otišla i Tamara Blagojević ali se nije udala.
 • Slobodanka Cica Stojković se udala i otišla u Australiju na doktorat.
 • Momo Vujisić, oženjen, na doktorskim studijama u Salt Lake City.
 • Sale i Vjera (Nedeljković i Miović) otišli za Toronto.
 • Pajče na poslediplomskim u Ljubljani. Istim poslom i na istom mestu i Tanja Petrović.
 • Nikola Božinović otišao na Boston University.
 • Vlada Lukić takođe u SAD (Urbana).
 • Srdjan Tufegdžić - Tufi diplomirao i postao asistent na HF u Beogradu.
 • Mirjana Milošević diplomirala i radi u "Vremenu".
 • Danko diplomirao biologiju i geologiju u SAD i sada bi trebalo da je negde u Japanu.
 • Dragana Okolić putuje po svetu.
 • Žaklina magistrirala i otišla na doktorske studije u Nemačku.
 • Vuk Savković je magistrirao u sredu, a u ponedeljak je otišao za Nemačku da doktorira.
 • Doktorirali: Zoran Cvetković, Milan Ćirković, Dragan Mašulović, Goran Petković - Čamango, Petar Papić
 • Magistrirali: Aleksandar Milanović, Sofija Stefanović.
 • Diplomirali: Mirjana Đelmaš, Dragan Janković, Tanja Petrović, Marko Sabovljević, Aleksandar Veselinović, Oliver Vince.
 • Ložajić postao asistent na RGF-u a Tanja Samardžić na Filološkom.
 • Gde je Dimitrije ne zna se...
 • Za docente izabrani: Snežana Nikolić, Petar Papić, Srđan Stamenković.
 • Vanredni profesori postali Dr Nenad Banjac, Velimir Joca Jovanović, Dr Aleksandar Palavestra

lične vesti
 • Nata dobila sina Miloša
 • Čaki i Jeca dobili ćerku Tijanu
 • Drago Inđić i Tamara Ast dobili ćerku Anu
 • Ljilja kuvarica dobila sina Miloša
 • Bilja spremačica dobila sina Miroslava
 • Dušica i Dejan Opsenica dobili drugog sina
 • Vuka i Hios dobili drugu ćerku Julijanu
 • Nataša Ranđelović se udala i čeka bebu
 • Predrag Šarčević postao tata sina Andreja
 • Janev nije dobio ništa, pa čak ni vizu za Australiju - kenguri će uživati!
 • Toša se ženio, ženio (pravio dve svadbe) i oženio sa jedinom Majom!
 • Teslica se oženio sa Ivanom.
 • Dimitrije (za koga se na prethodnoj strani ništa ne zna) ipak se oženio.
 • Imre Krizmanić se oženio Jelenom Nikitović.
 • Aleksandar Milanović se oženio i sa suprugom Draganom čekaju bebu.
 • Milan Bobić - Bobiška postao Bosa-nac (bio je lala). Misli da će se tako lakše transformisati u kengura.
 • Radivoje Arsić približava studije kraju i sa Anom Živanović kuje zvezdane planove...
 • Bivši radnik ISP i brat Dušana Jovano-vića postao podpredsednik SO Valjevo.
 • Dušan Jovanović, posle izložbe u Parizu organizovao izložbe svojih fotografija pejzaža u Valjevu i Beogradu.
 • Nebojša nikako da stane mirno...
 • Verbić very hot and under control...
 • Duda very hot and under control...
 • Verbić tvrdi da hemija ne smrdi.
 • Palić se prizv'o pameti (a i VJ).
 • Golub -- tako ti je sa 'ticama... leprša...a kavez čeka...Reno je O.K.
 • Luigi veseo i kreativan.
 • MPerić postao kompletna ličnost. Pored dece, žene i MaC-a, sada ima i NOKIA mobilni.
 • Žak ispunjava svoje snove. Uspešno je otvorio prodavnicu u ISP. Trenira ugostiteljstvo. Klopa?

- generacija 74

Marko Sabovljević
biologija

Rođen 1974 u Beogradu. Student postdiplomskih studija. Član upravnog odbora Evropskog komiteta za Konzervaciju Briofita, član Britanskog Briološkog Društva, član Španskog Briološkog Društva i Društva ekologa Srbije. Objavio više naučnih radova u zemlji i svetu. Govori više jezika. Učestvuje u programima ISP od 1990. godine.

Mirjana Đelmaš
lingvistika

Rođena 1974 godine u Beogradu. Diplomirala na Filološkom fakultetu na Katedri za srpski jezik. Objavila više stručnih i naučnih radova. Govori engleski i ruski jezik i solidno se služi ex-yu jezicima. Momentalno neudata ali ne i slobodna. Učestvuje u programima ISP od 1990. godine.

Oliver Vince
astronomija

Rođen 1974 godine u Beogradu. Diplomirao astrofiziku u Beogradu, sada na poslediplomskim studijama. Angažovan na projektima Astronomske opservatorije u Beogradu. Govori engleski i mađarski.

 

News
from Petnica

Thanks to the exceptional understanding and financial support from the European Commission office in Belgrade, a general reconstruction of the water and electrical installations, roofs, fire alarm system, and computer classroom was successfully completed in December 2000. Petnica Science Center has been included in the program "Schools for Democracy" focused on reconstruction of schools in Serbia.
Petnica's library acquired new shelves and in this way improved its book capacity. The library's space is now very limited, but optimally utilized. In spite of all the difficulties, the most important one being the money shortage, during the last year the PSC library has expanded its collection by about 2,700 new books and journals.
Recently we've opened the Teachers Resource Center (Recentis), a special department within the PSC library. The Teacher Resource Center - TRC was opened in order to serve as a repository for schools in Serbia and hundreds of its teachers in dozens of science related subjects and fields of interest. The aim of the TRC is to help in improving the quality of teacher training programs and in establishing better links with schools.
The Department of Biology started to redesign its laboratory and to equip it with appropriate new instruments that will make it ready for new types of practical work, student projects and experiments.
The UNICEF office in Belgrade donated valuable equipment for PSC's dormitory and classrooms.
In 2000 some important PSC’s educational activities and publishing programs have been supported by The Open Society Fund Yugoslavia.
The Austrian organization KulturKontakt donated equipment for the Teachers Resource Center.
UNESCO also has decided to support PSC’s educational programs in 2000.

The British Council also donated a lot of modern textbooks and teachers manuals for the Resource Center.

Thanks to valuable support from the Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, a set of educational programs for secondary-school students and teachers was successfully organized in October and November. SDR/DEZA also supported the first steps in the development of the Teachers Resource Center.

New teaching staff: Three new young associates joined Petnica
Science Center in 2000: Marko Sabovljević (1974) in the Department of Biology, Mirjana Đelmaš (1974) as a head of the Linguistics program, and Oliver Vince (1974) as a head of the Astronomy department.

Petnica on the Web: you can find more details about Petnica at http://www.psc.ac.yu
Unfortunately, due to the current low bandwidth of our Internet link, much useful and interesting data about PSC activities, its library, participants, lecturers, staff, and programs are not accessible from outside Petnica, but only through our Intranet. PSC's Intranet is still the biggest and the most developed Intranet system in the SE Europe with 30 special student-oriented services and more than 15 GB of useful data including thousands of electronic books and journals available 24 hours a day.

There is a new sponsorship link established with the Belgrade telecommunication company Iritel which will be engaged in courses and seminars in Applied Physics & Electronics.

The municipality of Valjevo got a new democratic government after the defeat of the Socialists in local elections. After nearly ten years of almost completely broken links with the local government, the Petnica Science Center finally expects better co-operation with the new politicians and realisation of, at least a part, of their pre-election promises.

In the yellow columns of these two pages one can find a list of more than a hundred people - Petnica alumni and student-associates who graduated, or got BS or PhD degrees in 1999 and 2000. Almost a half of them left the country looking for better living and working conditions somewhere in Europe, America, Asia, Australia...

 

VESTI VESTI VESTI VESTI VESTI
 • Petnica na WEBu -- Home_Page ISP na adresi http://www.psc.ac.yu (srpska i engleska verzija za korisnike iz belog sveta).
 • "Petničke nedeljne novosti" - faks i elektronski sažetak najvažnijih zbivanja u Stanici izlazi redovno i distribuira se većini sredstava javnog informisanja.
 • Srđan Verbić, rukovodilac programa fizike u ISP, izabran u International Advisory Committee uglednog međunarodnog takmičenja "First Step to Nobel Prize".
 • Andrej Starović izabran za predsednika sekcije Srpskog arheološkog društva.
 • Vigor Majić izabran za programskog koordinatora Obrazovnog Foruma - ekspertne grupe koja će raditi na modelu obrazovne reforme u Srbiji.
 • Tanja Martinović diplomirala na Arhitekturi sa projektom preuređenja i proširenja Istraživačke stanice Petnica
 • Tokom "ratnih dejstava", sredinom aprila 1999 u Stanici izbio manji požar u prostoriji Odeljenja za fizičke i matematičke nauke. Uzrok su bile preopterećene instalacije i kvar na peći, a stradale su obližnje stvari od plastike i nekoliko vrednih uređaja.
 • Uspostavljena je saradnja kompanijom "Iritel" iz Beograda. Obećana stručna pomoć u izvođenju seminara iz oblasti primenjene fizike i elektronike kao i pomoć u opremi i materijalu za izvođenje praktičnih aktivnosti i projekata polaznika.
 • Evropska Komisija prihvatila projekat obrazovnih aktivnosti Stanice u okviru programa tzv. "mikroprojekata" podrške nevladinim organizacijama.
 • Novi saziv SO Valjevo predložio je da Valjevo u Savetu Stanice zastupa profesor Radovan Marjanović a u Upravnom odboru ing. Milojko Lazić (koji je i do sada bio član UO ali ispred Ministarstva za nauku).
 • Velike restrikcije struje u jesen 2000 nisu sprečile Stanicu da izvede planirane jesenje seminare. Bilo je zanimljivo i nezaboravno raditi uz svetlost sveća!
 • U jubilarnom broju Velikog narodnog kalendara "Kolubara" za 2000 godinu objavljen je prilog na 16 strana o ISP.
 • Učestale posete Stanici naših zemljaka koji već dugo žive po svetu. Za sada se dive i obećavaju pomoć. U leto 2000 obeležena desetogodišnjica prve veće i organizovanije posete Srba iz SAD Stanici koji su tada obećali pomoć i podršku.
 • Učenici osnovne škole u Petnici koja je nepovratno oštećena zemljotresom u jesen 1998, već pune dve godine rade u prostorijama Stanice o trošku Stanice. Još uvek čekamo komisiju za procenu štete i ponudu da neko učestvuje u pokrivanju troškova...
 • Valjevo dobilo novu vlast (DOS) nakon više nego ubedljive pobede na septembarskim izborima 2000. Poštujemo prioritete koje novo opštinsko rukovodstvo ima i nadamo se da će u narednih nekoliko meseci naći vremena za ozbiljniji razgovor o saradnji sa Stanicom

 

 © 2001.. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page