kako se pravi pravi teleskop

Aleksandar Gajić, višegodišnji polaznik seminara astronomije u ISP Petnica, sada student elektrotehnike i računarstva.

Višnjanska škola astronomije održava se u periodu letnjeg raspusta i traje desetak dana zbog čega se obimniji projekti odvijaju tokom više godina. Tradicionalno, polaznici višnjanskog seminara astronomije opredeljuju se za rad na automatizaciji teleskopa na Tičanu – najvećeg amaterskog teleskopa na svetu.
Pored ovog projekta polaznici VŠA 2010. su radili i na pripremi opreme za posmatranje jonosfere u ULF delu spektra, unapređivanju prošlogodišnjeg projekta „Space-Nokia Group“ koji se zasniva na puštanju balona koji nosi opremu za slikanje, merenje temperature i GPS, sa ciljem prikupljanja podataka o atmosferi na različitim visinama, kao i na projektima konstrukcije i automatizacije kupole za novi teleskop i prikupljanju i analizi mikrometeorita.
Sa još dvojicom kolega i dva mentora dano-noćno smo radili na Tičanu. Ono što je bio naš početni plan rada i nije se potpuno poklopilo sa onim što smo uradili, ali smo svakako naučili mnogo toga, između ostalog i da u inžinjerskom poslu ne ide uvek sve po planu. Cilj je bio da u teleskop ugradimo detektore položaja, motore, napravimo softver za kontrolu kretarnja teleskopa i pokrenemo isti. Kompanija koja je trebalo da nam isporuči opremu je kasnila sa isporukom, tako da su motori stigli tek dva dana nakon završetka seminara, ali mi nismo sedeli skrštenih ruku.
Kako se opservatorija nalazi par kilometara od Višnjana na izolovanom mestu gde su uslovi za posmatranje gotovo idealni, tamo nije postojala internet konekcija. Uz pomoć niza antena i mukotrpnog rada, kako fizičkog, tako i informatičkog, uspeli smo da po prvi put pristupimo internetu iz opservatorije. Napravili smo sistem za kontrolu okretanja kupole, sve sa softverom, pa smo kupolom precizno mogli upravljati preko računara iz kontrolne prostorije. Takođe smo napravili i softver za pokretanje teleskopa i praćenje objekata na nebu, ali ove godine to nije testirano.
Boravak u Hrvatskoj i učešće na VŠA ostaće mi u lepom sećanju zbog sklopljenih prijateljstava, stečenog znanja i interesovanja, ali i tantalovih muka kada je more u pitanju

 

 

[international]
students exchange


Aleksandar Gajić is student of Electrical engineering and Computer sciences and, of course, former participant of a number of courses and camps in Astronomy in Petnica. He spent ten days attending Višnjan School of Astronomy in Croatia. He describes his impressions from an intensive program where he worked hardly on solving practical technical problems in design a software for control of the astronomical dome rotation and positioning.

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page