međunarodna saradnja

Istraživačka stanica Petnica je od svog osnivanja veliku pažnju posvećivala saradnji sa srodnim organizacijama u svetu i otvorenosti za kvalitetna iskustva iz drugih zemalja. To je stvorilo dobru sliku o Stanici kod mnogih značajnih međunarodnih organizacija, a danas je i izvor podrške brojnim petničkim programima i aktivnostima. Na ovim stranama dajemo kratak pregled nekih važnijih aktivnosti u 2010. godini.

d | f | hr | il | il | ro | usa | *****

  D -----------------------------------Petničari inventar u Getingenu
 
I ovoga leta, ko zna kog po redu, dve petničke polaznice – Marija i Vera učestvovale su na letnjem međunarodnom naučnom kampu koji organizuje nemačka organizacija XLab, po mnogo čemu slična Istraživačkoj stanici Petnica. Marijine utiske možete pročitati na strani 44.
  F -------------------------------------- učvršćivanje veza
 
Na jesen 2010. godine “osveženi” su sa Francuskim kulturnim centrom u Beogradu koji za cilj imaju osmišljavanje zajedničkih projekata na polju promocije nauke među mladima. Ideja je da se polaznicima Petnice bliže predstave doistignuća francuske nauke i njeno mesto u savremenom društvu, da se reliazuju aktivnosti na popularizaciji nauke u prostorijama FKC, kao i da se petničkim asistentima olakša pristup informacijama vezanim za postdiplomske studije u Francuskoj.
  HR --------------------------------------Višnjansko leto
 
Bez Višnjana se više ne može. I ovoga leta Stanica je poslala svog predstavnika na tamošnji letnji naučni kamp. Mladi astronom Aleksandar Gajić je, priča se, dostojno reprezentovao Petnicu u svim oblicima aktivnosti. Saradnja sa kolegama iz Višnjana bi trebalo uskoro da se proširi i na programe obuke nastavnika (vidi str. 46).
  IL ------------------------------------- učvršćivanje veza
 
Nemanja Đorđević i Srđan Verbić posetili su Izrael kao gosti na Međunarodnom turniru fizike. Tom prilikom posetili su još nekoliko zanimljivih institucija koje se bave naučnim obrazovanjem mladih – vidi desno.
  IL ------------------------------------ sve veća razmena polaznika
 
Ovoga leta ostvarena je intenzivna razmena polaznika sa partnerskim organizacijama u Izraelu. Dva petnička polaznika Elektronike (Stefan i Gavrilo) učestvovali su na letnem kampu SciTech u Haifi na univerzitetu Tehnion (vidi str. 47), a Miša sa astronomije je bio na Vajcmanovom institutu. Dvojica mladih Izraelaca su učestvovali na petničkom međunarodnom letnjem kampu PI.
    RO ---------------------------------- radionica u Rumuniji
   
U julu 2010. u Transilvanijskim Alpima (Keija, Rumunija) održana je radionica na temu „High school physics: innovative teaching, hands-on science, gates to research“. Na poziv Dana Sporee (Center for Science Education and Training, Bukurešt), Srđan Verbić je predstavio model rada koji se u Petnici koristi u radu sa polaznicima fizike. Većinu učesnika skupa su činili nastavnici fizike iz onih rumunskih škola gde se velika pažnja posvećuje individualnom radu sa talentovanim učenicima. Njima Petnica nije nepoznata.
    USA -------------------------------------- potpisan ugovor
   
Krajem 2010. potpisan je ugovor o saradnji između Bruklin koledža u Njujorku i Istraživačke stanice Petnica kojim se reguliše saradnja na multidisciplinardnom istraživanju doline reke Jadar na kome će učestvovati petnički studenti i polaznici programa arheologija, biologija i geologija. Pored ovoga, dogovorena je i razmena studenata u narednim godinama.
    ***** ----------------------- predavači sa raznih strana
   
Tokom proleća, leta i jeseni na različitim programima Istraživačke stanice Petnica gostovalo je petnaest predavača i saradnika iz inostranstva. Uočljivo je da se ovaj broj stabilno povećava iz godine u godinu.

 

[international]

global network

Petnica Science Center is a unique institution of its kind. In spite of many local obstacles that made performing its activity more than difficult, PSC maintained its links to a number of similar programs and institutions worldwide. These connections are important because they enable the exchange of ideas, experiences, and people; it helps Petnica Center to follow the best innovative ideas and experience from abroad and refresh its activities staying at the very front of gifted education. Here is a list of some interesting events in 2010.

Links with XLab center in Goettingen, Germany are more and more intensive. Two our students, Marija and Vera have participated at the International summer science camp. Their impressions you can find on p.45
Refreshed contacts with French Cultural Center in Belgrade. It is expected that students in Petnica soon will hear more about achievements of French science.
Višnjan Science Center in Croatia is our “natural partner” for many, many years. Each summer some of our young astronomers take part in Višnjan summer school of astronomy. What happened to Aleksandar Gajić – see on page 47.
Students exchange with partners from Israel is growing. This summer three students from Petnica took part in two excellent international summer camps – one in the Weizmann Instituture and one at the Technion University. We also have their stories on following pages.
Our asociate Srdjan Verbić took part at the workshop „High school physics: innovative teaching, hands-on science, gates to research“in Romania where he presented our model or work with secondary-school students in Physics.
The Petnica Center and the Brooklyn College signed a contract opening doors for further intensive cooperation in archaeological research in Jadar river valley.

 

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page