VESTI IZ PETNICE 2010
gradnja sve bliža | prosveta će pratiti stanicu | akcija u pančevu | deveta konferencija | izložba u galeriji mnt | nis i dalje uz isp | mladi uz mlade | pomoć u krizi | izložba u kući legata | pi | podrška telenora | petnički dan

GRADNJA SVE BLIŽA


Sredinom novembra Stanicu je posetio potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić i, skupa sa gradonačelnikom Valjeva i direktorom Stanice, pot- pisao Protokol o proširenju i modernizaciji kapaciteta Stanice. Ovim dokumentom predvi-đene su obaveze Ministarstva za nauku i Gradske uprave Valjeva u pripremama za izgradnju novih kapaciteta. Ministar Đelić se, nakon ceremonije potpisivanja i obraćanja novinarima, zadržao u dužem razgovoru sa prisutnim rukovodiocima petničkih programa i predstavnicima Saveta i Upravnog odbora kao i na radnom ručku u restoranu Stanice. I pored vrlo pozitivne i optimistične atmosfere, ministar nije dao direktan odgovor na pitanje na koji način će se obezbediti sredstva za nesmetan rad Stanice nakon proširenja kapaciteta i, što Stanicu veoma brine, kako će se finansirati održavanje trostruko većeg i tehnološki kompleksnijeg novog prostora. Ipak, on je ukazao da bi u finansiranju Stanice morali da se više angažuju bivši polaznici i da je nužno više se okretati privredi i bankama (vidi izjavu na str. 95)

PROSVETA ĆE PRATITI STANICU

Usred najgušćeg talasa letnjih kampova i seminara, Stanicu je posetio ministar prosvete Dr Žarko Obradović sa svojim najbližim saradnicima. Ministar je tako dobio priliku da se neposredno upozna sa organizacijom i radom Stanice i sretne sa polaznicima i saradnicima Stanice. U izjavi novinarima, on je najavio da će Ministarstvo nastaviti da podržava aktivnosti Stanice i da će u 2010. godini obezbediti sredstva najmanje u iznosu koliko je to realizovano prethodne godine (14.4 miliona dinara). Ministar se založio da Stanica postane javna ustanova pod državnom kontrolom, jer bi tako Ministarstvu bilo lakše da obezbeđuje stabilnija sredstva za njene aktivnosti. Takođe, ukazao je na mogućnosti pokretanja seminara za nastavnike i potrebu da se nastavi započeta gradnja objekta za smeštaj. Ministar je odvojio vreme i za razgovor sa učesnicima i rukovodiocima letnjih program.

AKCIJA U PANČEVU

U saradnji sa Gradskom upravom Pančeva, Istraživačka stanica Petnica je organizovala kurseve za obuku učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola ovog grada sa ciljem pokretanja lokalnih ekoloških aktivnosti kroz rad školskih sekcija. U program se uključilo jedanaest škola i pedesetak učenika i nastavnika biologije, hemije, geografije ali i drugih predmeta. Sponzor celokupne akcije je Naftna industrija Srbije. Kao važan deo projekta, predviđeno je da jedan broj škola dobije komplete mobilne opreme za praćenje određenih ekoloških parametara. Kako je iz Pančeva inače u redovnim aktivnostima Stanice uključeno dosta učenika, to se očekuje da će se brzo ostvariti krajnji cilj projekta – pokretanje ekoloških istraživačkih aktivnosti učenika i nastavnika u školama.

 

DEVETA KONFERENCIJA

Krajem novembra u Petnici je održana Deveta konferencija “Korak u nauku” na kojoj je 109 autora, učesnika letnjih kampova i seminara Istraživačke stanice, usmenim i poster prezentacijama predstavilo blizu 90 izabranih radova iz svih naučnih oblasti iz kojih su 2010. godine organizovani petnički programi. Konferenciju je otvorio Dr Aleksandar Belić, direktor Instituta za fiziku u Beogradu i član Saveta ISP. Opširnije o Konferenciji na stranama 54-61

IZLOŽBA U GALERIJI MNT

Ministar nauke Božidar Đelić svečano je otvorio 22. januara u galeriji Muzeja nauke i tehnike u zgradi SANU u Beogradu izložbu postera učesnika Osme konferencije “Korak u nauku”. Ispred SANU učesnike je pozdravio akademik Aleksandar Marinčić. Više o izložbi na str. 55

NIS I DALJE UZ ISP

U leto 2009. godine, u vreme najozbiljnije krize u radu Stanice zbog prekida finansiranja od strane Ministarstva prosvete, u stilu filmskog viteza spasioca pojavila se Naftna industrija Srbije, sada u rukama ruskog naftnog giganta Gaspromnjeft. Finansijska injekcija je tada omogućila da Stanica nastavi svoje programe, a velika energetska kompanija je obećala da pomoć neće biti jednokratna, već da u Stanici vidi strateškog partnera u domenu svoje korporativne odgovornosti. To se i u 2010. godini obistinilo i finansijska pomoć NIS-a značila je dragocenu garanciju da se planirani programi mogu nesmetano pripremati i realizovati. Nema sumnje da će se u narednim godinama Stanica morati sve više oslanjati na podršku industrijskog sektora koji je u Srbiji neuporedivo “tanji” nego u razvijenim zemljama. Velikim državnim firmama ni trideset godina postojanja Petnice nije još dovoljan razlog da se uključe – problem je, zna se, nestranački karakter Petnice

MLADI UZ MLADE

Ministarstvo omladine i sporta je treću godinu za redom odlučilo da podrži rad Istraživačke stanice Petnica, finansirajući projekat „Mladi u nauci 2010“. Ovaj projekat obuhvata seriju intenzivnih kurseva namenjenih srednjoškolcima koji pokazuju sklonost i interesovanje za ekološke nauke (biologija, hemija, geologija, biomedicina, hemija voda), praktično uvežbavanje učesnika u osmišljavanju, postavljanju, planiranju, rukovođenju, sprovođenju i finalizaciji samostalnih i timskih projekata, kao i obuku dela učesnika u liderskim aktivnostima, naročito fokusiranim na raspoložive oblike samoorganizovanja u školi i van škole

POMOĆ U KRIZI

Fond za otvoreno društvo je krajem 2009. godine raspisao konkurs za podršku civilnom sektoru u realizaciji kvalitetnih projekata koji bi inače bili ugroženi ekonomskom situacijom. Istraživačkoj stanici Petnica odobren je grant namenjen obezbeđivanju zastupljenosti učenika iz manjih sredina koje su naročito ekonomski pogođene. Stanica inače ovom problemu godinama poklanja naročitu pažnju ali je to bilo bitno ograničeno ukupnim prihodima Stanice koji su vidno bili redukovani. Cilj projekta je i da favorizuje one mlade ljude koji lako postaju “nevidljivi” u postojećem obrazovnom sistemu zbog svog siromaštva i života u provinciji. Projekat se realizuje tokom 2010. i 2011. godine.IZLOŽBA U KUĆI LEGATA

Pred kraj decembra u Kući Legata u centru Beograda organizovana je izložba postera učesnika poslednje Konferencije “Korak u nauku”. U prostranom ambijentu ove značajne kulturne institucije u Knez Mihailovoj ulici, predstavljeni su svi radovi mladih autora iz različitih naučnih oblasti. Izložbu je otvorio profesor Marko Anđelković, predsednik Saveta IS Petnica. Tokom četiri dana trajanja izložbu je posetilo oko 2,500 posetilaca

 

PI

Tradicionalni letnji međunarodni kamp okupio je ovoga avgusta učesnike iz Izraela, SAD, Bugarske, Makedonije, Hrvatske, Nemačke i Španije. Dvonedeljni program bio je bogat zanimljivim aktivnostima, predavanjima, eksperimentima i izletima. Učesnici su imali priliku da rade na konkretnim istraživačkim projektima i da se druže sa vršnjacima koji su istovremeno pohađali druge naučne kampove u Petnici. Opširnije na strani 36

PODRŠKA TELENORA

Kompanija “Telenor”, vodeći operater mobilne telefonije u Srbiji, preko svoje ugledne “Telenor Fondacije” nastavila je da podržava obrazovne programe Istraživačke stanice Petnica. Podrška visokotehnološke industrije ključna je za opstanak i razvoj svih programa i organizacija u svetu koje se bave sličnim aktivnostima sa mladim talentima u nauci

PETNIČKI DAN

Već tradicionalno, Istraživačka stanica Petnica svake godine organizuje nekoliko celodnevnih programa namenjenih učenicima starijih raz-reda osnovnih škola iz Kolubarskog okruga. Veliki broj radoznalih đaka prosto guta zanim-ljiva predavanja, oglede i praktične sadržaje iz niza raznovrsnih naučnih oblasti. Neki od njih već sada planiraju da se za par godina uključe u redovne petničke programe

 

 

 

 

[2010]
brief news from petnica center


In November the Deputy Prime Minster and Minister of Science and Technology Božidar Đelić visited Petnica Science Center and signed the Protocol on the project of expansion of PSC facilities. The Protocol was also signed by the Valjevo City Mayor and the director of PSC. Minister Đelić pointed out the need for greater involvement of PSC's alumni in the future PSC financing, and the necessary support of the business and banking sector.

During the summer, the busiest period of the year, PSC welcomed Serbian Minister of Education Žarko Obradović. During his visit, for the first time he had the opportunity to see PSC’s activities and organization. Also, the visit was a chance to meet and talk to the participants and associate lecturers. In his press statement, the Minister said that in 2011 his Ministry will provide at least the same amount of funds as in previous year (14.4 mil. RSD).

Together with the City of Pančevo, PSC organized courses for teachers and students in primary and secondary education from this city in order to kick-start local ecological activities through school extracurricular programs. The initiative included eleven schools and around fifty students and teachers of biology, chemistry, geography and other subjects, sponsored by NIS Corporation (Oil Industry of Serbia).

At the end of November the 9th Annual Petnica Students' Conference was organized in Petnica. Some 90 selected projects from 109 authors were presented during the Conference. The Conference was opened by Dr. Aleksandar Belić, director of the Institute of Physics in Belgrade and member of the PSC's Advisory Board.
In January 2010 in the Serbian Academy of Sciences and Arts, Minister of Science Božidar Đelić opened the poster exhibition of student projects presented at the 8th Annual PSC Students' Conference. On behalf of SANU, participants were welcomed by professor Aleksandar Marinčić.

In the summer of 2009, when the PSC faced the risk to cancel its activities due to lack of money, Naftna Industrija Srbije (now the part of the Russian oil giant Gazprom-Neft), jumped in as a "Savior Knight". Their financial aid enabled PSC to continue with planned activities and programs. The biggest energy company also promised to continue financial support, recognizing PSC as a strategic partner to its corporate responsibility. This was confirmed in 2010, providing foundation for undisturbed activity of the Petnica Center. There is no doubt that in the years to come, PSC will have to rely more on the support of industrial sector which is much "thinner" in Serbia compared to more developed countries.

For the third consecutive year, the Ministry of Youth and Sport has made the decision to support PSC activities by financing the project "Youth in Science 2010". This project covers series of intense courses aimed at high school students having special interest for eco-sciences (biology, chemistry, geology...). The training included design, conducting and presentation of individual and team projects.

The Fund for an Open Society Serbia launched call for proposals by the end of 2009 in order to support the civil sector in quality projects which would otherwise be endangered by the economic crisis. PSC received a grant for increasing the participation of students from less developed regions more affected by the economic crisis.

This August the PI – Petnica International Camp gathered participants from Israel, USA, Bulgaria, Macedonia, Croatia, Germany and Spain. The two week program was rich in activities, lectures, experiments, and siteseeing.

The leading mobile operator in Serbia Telenor, continued the support PSC's educational programs through its highly respected "Telenor Foundation". The support from hi-tech industry is the key for survival and development of all organizations worldwide working in the field of science and education with young gifted students.

Traditionally, Petnica Science Center organized several short day-long programs for senior primary school students from local schools. The students had the opportunity to attend lectures and actively participate in various activities in several scientific fields.

At the end of December in the Belgrade Heritage House, PSC organized the poster exhibition of student projects presented at the 9th Annual Petnica Students' Science Conference. The exhibition was opened by the President of PSC Advisory Board, Marko Anđelković. During four days the exhibition was visited by 2500 visitors.

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page