u slavu darvina i dobre hrane

 

Veliki broj raznovrsnih seminara i kurseva za nastavnike osnovnih i srednjih škola čini Istraživačku stanicu Petnica nesumnjivo vodećim nacionalnim centrom usavršavanja nastavnika. Ovome doprinosi i bogata naučna i stručna biblioteka, postojanje specijalizovanih kabineta i laboratorija ali i nedavno formirani Resursni centar za nastavnike sa svojim multimedijalnim kolekcijama i značajnim izvorima informacija o nizu specifičnih problema funkcionisanja škola i organizacije nastave.
Nažalost, primetno je da još uvek veliki deo prosvetnih radnika nije dovoljno motivisan niti profesionalno pripremljen da samostalno prati šta se dešava u određenim oblastima nauke, tehnologije, umetnosti i društvenih procesa i da oseća unutrašnju potrebu da svoj rad učini kvalitetnijim, efikasnijim i savremenijim. To se jedino uspešno može postići radikalnim povećanjem samostalnosti ali i odgovornosti škola i nastavnika. Država mora svesti svoje funkcije u obrazovanju na objektivnu, efikasnu i obuhvatnu kontrolu kvaliteta ishoda s jedne strane, i na ozbiljan i kontinuiran podsticaj razvoju školske mreže po obuhvatnosti i po uslovima za savremen i kvalitetan rad, s druge strane.
Predstojeće proširenje kapaciteta Istraživačke stanice Petnica, kao projekat iza koga stoji Vlada Republike Srbije izgubiće deo svoga smisla i polazne ideje ako se ne osigura potreba i mogućnosti nastavnicima u svim profilima škola da redovno pohađaju različite tipove i profile seminara uključujući i petničke gde se dosta radi i gde se od svakog od učesnika očekuje aktivna uloga.
Tokom 2009. godine IS Petnica je organizovala nekoliko seminara, radionica i kurseva za nastavnike iz oko stotinu škola. Na ovim stranama predstavljamo pregled sadržaja realizovanih seminara u oblasti biologije i hemije, dok na strani 46 možete naći više informacija o seminaru na temu “Energetska efikasnost”

SA SVIH STRANA

Zahvaljujući dve decenije pažljivo i uporno razvijanim vezama sa stotinama škola, kursevi i seminari namenjeni usavršavanju nastavnika koje organizuje Istraživačka stanica nailaze na interesovanje u školama. Svaki novi program naslanja se na iskustvo ranijih i u nekim oblastima stvorena je posebna klima očekivanja prijatnog ali vrlo intenzivno iskorišćenog vremena, pa se često dešava da se iste osobe uporno pokušavaju “ugurati” kako bi ponovo došli u Petnicu i uživali u zanimljivom i nadasve korisnom radu. Na gornjoj karti može se videti odakle su sve dolazili nastavnici na seminare i kurseve koje je IS Petnica organizovala u poslednjih par godina. Na žalost, veoma ograničeni kapaciteti onemogućavaju širenje ovih programa i po obuhvatu škola ali i po novim oblastima za koje godinama postoji veliko interesovanje

Jedan manji, ali svakako veoma važan segment obrazovnih aktivnosti u Petnici predstavljaju i seminari za stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola.
Tokom prethodne tri godine Odeljenje prirodnih nauka IS Petnica je realizovalo seminare za nastavnike biologije, geografije i hemije u okviru Programa koji su akreditovani kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, pod nazivom “Metodološko osavremenjavanje i spoznavanje novina u nastavi prirodnih nauka”. Odziv nastavnika je bio odličan (o tome je bilo reči i u prethodnim biltenima).
U okviru stručnih, predmetno orijentisanih seminara iz biologije, hemije i geografije tokom 2009. godine realizovano je samo dva od planiranih šest seminara. Aprilske seminare pohađali su nastavnici biologije i hemije iz osnovnih i srednjih škola (njih 40 iz 35 različitih škola).
Seminar za nastavnike biologije bio je posvećen “Teoriji evolucije u školama, 200 godina kasnije” a ovde izdvajamo najzanimljivije teme: “Tako je govorio Darvin” i “Darvin u genomu” (dr Nikola Tucić), “Hvala bogu za evoluciju” i “Čovek u evoluciji i evolucija u čoveku” (dr Biljana Stojković), “Poznajem evoluciju, razumem klasifikaciju” (mr Tamara Karan-Žnidaršič), “Zašto je seks zabavan?“ (Vladimir Jovanović), “Percepcija evolucije: od Bigla do Pinka” i “Niko nije savršen – zdravlje i bolest u fokusu evolucione medicine” (dr Dragana Cvetković), “Evolucija socijalnog ponašanja” (Jasna Rajić)
Nastavnicima su se (na osnovu petničke ankete) najviše dopali stručnost, profesionalnost i entuzijazam predavača, kao i interdisciplinarni pristup. Teme predavanja i tribina su zaokružile savremen sintetski pogled na evolucionu biologiju i uspešno stimulisale učesnike na prepoznavanje brojnih praktičnih i teoretskih problema u savremenoj biologiji.

Osnovni cilj seminara za hemičare bio je sticanje novih praktičnih i teorijskih znanja iz hemije, kao i stručno-metodička pomoć nastavnicima za kvalitetnije izvođenje i unapređenje nastave hemije. Evo nekoliko najzanimljivijih tema: “Hemijski elementi u zemlji i na Zemlji” (dr Vidojko Jović), “Atrakcija i repulzija kao suština materije” (dr Dragoslav Stoiljković), “Senzorna ocena prehrambenih proizvoda” (mr Mladenka Pestorić), “Alergeni u hrani” (dr Anamarija Mandić), “Oksidativni stres” (dr Mira Popović), “Neurofiziološki procesi pamćenja, emocija...” (dr Vesna Ivetić), “Elektronsko učenje – mogućnosti primene u nastavi” (Mile Perić), “Edukaciona radionica: Učenje kroz igru - Nomenklatura” (Radojka Đurđević) itd.
Svi sadržaji seminara realizovani su uz aktivno učešće nastavnika kroz individualni i grupni rad, radionice i kroz diskusiju, kao i kroz fakultativni rad u petničkoj biblioteci i Resursnom centru za nastavnike.

A evo i nekih odgovora na pitanje ”Na koje ste probleme nailazili tokom realizacije seminara?” iz anonimne ankete: ”Nema nedostataka”, ”Malo slobodnog vremena”, ”Nema problema”, ”Mišljenja sam da su najbolji seminari za nastavnike hemije u Petnici, najbolje organizovani i realizovani”

[teacher training]
more new courses

There is no doubt that the Petnica Science Center is among today’s top regional providers of in-service teacher training programs in a broad spectrum of school subjects and activities. Part of the reason for this success is Petnica’s excellent location and stimulating "learning environment". Another part is that PSC has close contacts with a great number of different types of educational programs and new innovative teaching methods. On the opposite page you can see a map representing the geographical coverage of in-service teacher training programs organized in the last few years. Although the general geographic coverage seems satisfactory, the problem of relatively low attendance of teachers from small provincial municipalities and the age distribution of the participants, where we expect more young teachers, still exists. In 2009, several courses for secondary-school teachers have been completed in Petnica. A course in Biology was focused on Evolution, celebrating the International Year of Darvin. Some interesting topics have been covered, such as “Evolution Theory in schools some 200 years later”, “Darvin in Genome”, “Thanks to God for Evolution!”, “Why Sex is Entertaining?”, “Evolution of Social Behavior”. A course in Chemistry covered a broad spectrum of topics such as “Atraction and Repulsion”, “Alergenes in Food”, “Neurophysiological processes behind Memory and Emotions”, etc. For the first time there was a teacher training course in energy efficiency where a number of teachers from many schhols had been interested to come – much more that available beds in Petnica. The main goal of this course was to help teachers to upgrade their teaching practice not waiting for the State Administration to change current curricula in order to add many new and important facts related to the sensitive energy and environment-related issues

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page