između meteorskog neba i istarskog vina

Ana i Višnja broje meteore

Ana Banković je angažovana na Institutu za fiziku u Beogradu i bivši polaznik a sadašnji saradnik programa astronomije. (na slici u sredini) Višnja Jankov je petnički bivši polaznik i sadašnji saradnik

Internacionalna meteorska konferencija (IMC) predstavlja pik na krivi sumiranja svega onoga čime se bavi Internacionalna Meteorska Organizacija (IMO) – udruženje ljubitelja-amatera zvezda padalica. Međutim, amaterstvo se ovde iskazuje isključivo kroz poriv da je pravi Meteoraš KADAR (uvek na mesto posmatranja) STIĆI I (od kiše i snega) UTEĆI I NA STRAŠNOM MESTU (sa vedrim nebom i minimalnim svetlosnim zagađenjem) POSTOJATI – jer, meteorska astronomija je disciplina u kojoj amateri daju ključni doprinos profesionalnoj astronomiji kroz vizuelna i video posma-tranja koja su glavni izvor podataka za dalju analizu. Svake godine na IMC se mogu videti rezultati posmatranja aktivnih rojeva, analize aktivnosti, predviđanja, nove tehnike i metode, zanimljivosti iz meteorskih proučavanja, pa i poezija, umetnost astrofotografije ili čak lokalni folklor.
Ove godine sveži utisci i rezultati posmatranja Perseida i prvi koraci Petničke meteorske grupe (PMG) u analizi video posmatranja poneti su u Poreč, prelepi istarski gradić nadomak u svetu čuvene Višnjanske opservatorije.
Gde je PMG u IMO-u? Iako je PMG aktivno učestvovala u radu IMO-a u kontinui- tetu dužem od 15 godina, na samoj Konferenciji smo se pojavili posle kraće pauze. Neformalna i srdačna dobrodošlica domaćina Korada Korlevića, astronoma koji je samostalno otkrio stotine kometa i asteroida, a mnogima i kumovao u davanju imena, praćena je automatskim prelaskom na zajednički srpsko-hrvatski jezik – ovo nije samo konferencija, već i okupljanje starih prijatelja. Formalno otvaranje Konferencije i neformalno otvaranje disku-sije o okupljanju ex-SHS me-teoraša (koje su reprezento- vali Hrvati, Slovenci sa Javo-rom Kacom, farmaceutom koji u IMO-u ima funkciju redak-tora časopisa WGN, donekle sličnu funkciji našeg PMG-ovca i farmaceuta takođe, Vladimira Burgića... i mi). U dobroj atmosferi i uz prisustvo dobre vile PMG Dragane Okolić, jedne od osnivača PMG, a sada na privremenom pauziranju na Kanarima, razmatrane su mogućnosti organizovanja zajedničkih posmatranja u Petnici i druge lepe ideje. Kao jedna od ideja na koju su simultano i uslovno nezavisno došli Slovenci, Belgijanci i mi je da se IMC 2011 održi ponovo u Petnici. Tada smo čule i da je IMC organizovan u Petnici sad već davne 1997. ocenjen kao jedan od najzanimljivijih, što zbog samog mesta održavanja, ali i zbog mogućnosti koje ono pruža.
Na Konferenciji je predstavljen astrometrijski i astrofizički pogled na meteorsku astronomiju, tretiranje samog meteorskog prolaska kroz atmosferu kao svojevrsni meteorološki fenomen i analiza ovog fenomena na visokom akademskom nivou (ovim i modelovanjem meteorske prašine i njene interakcije sa sunčevim magetnim poljem i solarnim vetrom bavio se i američki MIT i ruski Univerzitet Lomonosov). Tu su bile i standardne analize i numerički modeli rojeva i dinamike meteoroida, predviđanja aktivnosti i nekih neuobičajenih pikova ili zatišja i sl. Predstavljen je i novi model zaslona za objektiv sa elipsoidnom konfiguracijom, kao i dosta novog softvera. Radio sekcija sa Belgijancima ne čelu nam je donela prikaz modelovanja meteorskog fluksa i predstavila i novu hibridnu metodu. Nemci su, već poslovično, statistički pročešljali svekoliko članstvo IMO-a sa osvrtom na deset godina rada video mreže. Korado nam je doneo i sjajnu putopisnu priču sa hodočaš-ća „krateru“ u Tunguskoj, od-brani artefakata od plime tu- rista i predavanje o impakt-nim strukturama i tipovima projektila. Na poster sekciji su bile predstavljene aktivno-sti nacionalnih grupa; bila je tu i mala izložba astrofotogr-afija Valentina Grigorea. Sve je bilo začinjeno i nezaobilaznom rumunskom poezijom posvećenom Perseidima. Bitan događaj svake konferencije je konferencijska ekskurzija na kojoj učesnici imaju priliku da se malko odmore od predavanja, protegnu noge, vide nešto zanimljivo i u opuštenoj atmosferi razmene utiske od prethodnih dana. Posle obilaska starog dela grada Poreča, otišli smo do Višnjanske zvijezdarnice gde smo videli novu opser-vatoriju i teleskop i na kraju slušali predavanje o aktuelnim projektima koje nam je održao mladi Martin, polaznik Višnjanske astronomske škole.
I šta na kraju reći, osim da prisustvo PMG-a sledeće godine na IMC-u u Severnoj Irskoj, na čuvenoj Armagh opservatoriji sa još čuvenijim Davidom Asherom, svojevrs- nom zvezdom meteorske astronomije (posle preciznih predviđanja i pozicioniranja pljuska Leonida 1998.) kao domaćinom nije dovođeno u pitanje... stoga ne dozvolite da vam se paučina obmota oko vreća za spavanje
[international]
global network

On thid page two former Petnica Center’s participants, now research assistants, Ana Banković and Višnja Jankov, reported their trip to Istria, Croatia, where thet took part at the annual meeting of the International Meteor Organizations. They presented there some results of the Petnica Meteor Group

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page