veni, vidi, vici

Uroš u Italiji

Uroš Matić je student arheologije na beogradskom Filozofskom fakultetu. U Petnici je od 2005. godine.

Petnaesti godišnji skup Evropske asocijacije arheologa odigrao se od 15-20. septembra 2009. godine u Riva del Garda na jezeru Garda u Italiji. Zahvaljujući podršci Istraživačke stanice Petnica i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj na ovom skupu predstavio sam svoje istraživanje na temu “Power Over The Body In a Hybrid Reality: Anthropomorphic Figurines of Bubanj-Salcuţa-Krivodol Complex on The Central Balcans” na sesiji “Embodied Materiality: Corporeal Hybridism and Body Substitutions” koju su organizovali Goce Naumov (Univerzitet u Skoplju, Makedonija) i Sarah Ralph (University of Buffalo, SAD). Pomenuta sesija bavila se raz-ličitim složenim načinima na koji se uspostavljaju veze između ljudskog tela i materijalne kulture, vezama između predstavljenog tela i predmeta, tretmanom ljudskog i životinjskog tela i njihovim asocijacijama sa materijalnom kulturom u prošlosti.
Konferencija je bila podeljena na više oblasti u okviru kojih su bile raspoređene sesije: Pristupi arheološkoj interpretaciji; Arheologija danas; Nasleđe; Identitet, interakcija i kulturna promena; Materijalna kultura; Ritual i simbolizam; Prirodne nauke i arheologija. Bogat konferencijski program od preko 450 usmenih izlaganja i veliki broj poster prezentacija činili su ovaj skup jednako zanimljivim svim učesnicima i posetiocima, ali neizbežan problem bila je nemogućnost da se prati više sesija. Međutim, kako je to cena ovako velikih naučnih skupova, prigodno rešenje bilo je svakako posetiti sesije koje su mi tematski bliske, kao i one koje se bave novim temama u arheologiji.
Učešće na Konferenciji dalo mi je pravo da se prijavim na interni konkurs Best Student Paper Award, gde je moj rad nagrađen kao najbolji. Kako sam bio jedini dodiplomski stu-dent i najmlađi učesnik Konferencije, zvanična nagrada je izostala zbog starosne granice. Bez obzira na to, komisija je odlučila da na Annual Busines Meeting moj rad nagradi tako što će me pozvati na naredne skupove Evropske asocijacije arheologa (EAA). Kao član EAA uključen sam u radnu grupu Archaeology and Gender in Europe čiji je cilj razvoj studija roda u arheologiji, a koja za sledeći skup u Hagu priprema sesiju na temu rod i identitet u arheologiji.
Svakako je da se primećuje mali broj učesnika iz Srbije i regiona, a ono što naročito privlači pažnju je ekstremno mali broj članova iz Srbije i regiona u EAA, jednoj od najprestižnijih naučnih organizacija u Evropi i svetu. Ovo nema opravdanje, jer ako arheologija u Srbiji namerava da "izgubi nevinost" kao što je David Clarke pisao još 1973. godine za arheologiju u svetu, i da sama sebe počne da posmatra kao ozbiljnu naučnu disciplinu, te da se uključi u svetske metodološke i teorijske tokove, onda mora biti prisutna i aktivna na ovak-vim skupovima. To je jedini način da se domaća arheologija trgne iz sna. Više o Evropskoj asocijaciji arheologa i Petnaestom godišnjem skupu: www.e-a-a.org/ i na www.eaaitaly2009.com/
[international]
global network

Uroš Matić, Petnica Center’s alumni and student of Archaeology presented on this page his impressions from the annual meeting of European Association of Archaeologists, held in Italy. He was the youngest participant, but it was not an obstacle for his science paper “Power Over The Body In a Hybrid Reality: Anthropo-morphic Figurines of Bubanj-Salcuţa-Krivodol Complex on The Central Balcans” to be awarded among the two best.

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page