mreža sa novim ambicijama

NYEX se ponovo rađa

Vigor Majić je direktor Istraživačke stanice Petnica. Na osnivačkom skupu NYEX organizacije izabran je za člana tročlanog Borda odgovornog za upravljanje novom organizacijom.

Organizacija koje su slične Petnici u svetu nema mnogo. U većini razvijenijih zemalja programi brige o mladim talentima ugrađeni su u redovne aktivnosti škola, bilo kao neki oblik dodatnog rada (klubovi, sekcije), bilo kao oblik selektivnog pristupa učenicima sa namerom da se podstiču oni koji su više zainteresovani i koji pokazuju sklonosti i talenat za određene sadržaje. Ono što se tamo ne može raditi u školama (a često se u školama može veoma mnogo toga raditi), preuzimaju naučni muzeji ali i univerziteti koji se često aktivno bore da privuku najtalentovanije srednjoškolce, pa nude kojekakve zanimljive programe često dosta slične petničkim seminarima. Pre nekoliko godina u Mađarskoj su se okupili predstavnici desetak organizacija koje na nacionalnom nivou organizuju naučne kampove ili slične programe prvenstveno namenjene srednjoškolcima i pokrenuli rad mreže pod nazivom NYEX (Network of Youth Excellence) sa ciljem da, pre svega, pomogne u razmeni iskustava ali i razmeni učesnika. Relativno retka godišnja okupljanja članova ove mreže pokazala su se nedovoljnim a zajedničke aktivnosti slabe. Poslednji veći skup predstavnika ovih organizacija održan je u oktobru 2007. godine u Petnici (vidi članak o tome u prethodnom broju ovog časopisa) kada se okupilo tridesetak osoba iz 25 organizacija. Naredne godine, na znatno manjem skupu u Nemačkoj odlučeno je da se NYEX pretvori u pravu međunarodnu organizaciju i da se registruje u skladu sa zakonom kako bi organizacija bila u stanju da se pojavljuje i na konkursima za ozbiljne projekte kojih, barem u EU, svake godine ima sve više. Dogovoreno je da se registracija izvrši u Nemačkoj i da sedište organizacije bude u Getingenu, čuvenom univerzitetskom centru gde više godina uspešno radi Petnici slična organizacija XLab (petničarima poznata po tome što svake godine nekoliko srednjoškolaca ili brucoša šaljemo na tamošnje letnje međunarodne kampove). Iskoristivši međunarodni skup pod nazivom “World Science Forum” koji svake godine organizuje Mađarska Akademija nauka, u novembru 2009. godine u Budimpešti su se okupili predstavnici osam organizacija i potpisali akt o (re)osnivanju međunarodne organizacije pod istim nazivom – NYEX. Pored tri “inicijatorske” organizacije – XLab iz Getingena, Davidson Instituta za naučno obrazovanje pri Vajcmanovom institutu iz Izraela i, naravno, Istraživačke stanice Petnica, svoj potpis na osnivački akt su stavili i Fondacija za mlade u nauci sa univerziteta u Hajdelbergu, CusMiBio organizacija pri univerzitetu u Milanu iz Italije, Program za mlade u nauci pri univerzitetu u Barseloni, Španija, Centar za naučno obrazovanje pri Nacionalnom institutu za lasersku fiziku iz Rumunije i Nacionalna organizacija studenata istraživača iz Mađarske. Petnicu su predstavljali Vigor Majić i Srđan Verbić. Novom organizacijom upravljaće tročlani upravni odbor. Za predsednika je izabrana gospođa dr Eva Marija Neher, direktorka organizacije XLab, dok su članovi Cvi Paltier iz Izraela i Vigor Majić iz Petnice. Pred Upravnim odborom je sada zadatak da razradi pravila učlanjenja drugih organizacija, pre svega onih koje su i do sada aktivno radile u okviru ranije NYEX mreže ali i da pokrene konkretne inicijative za nove zajedničke akcije i nastupanje pred drugim međunarodnim organizacijama i fondovima
[international]
global network

A couple of years ago a group of organizations from about a dozen of countries which are doing similar activities in science education of gifted students, have decided to establish a kind of permanent network in order to share experience and improve exchange of students and teaching staff – Network of Youth Excellence, or NYEX. After a several years of growth,and facing an opportunity to start more complex join projects, members of NYEX network have decided to transform network into a regular organization. One among founding member – the XLab organization from Germany accepted to become a hosting organization and to register new international organization according to German laws where seven founding members are necessary to start new organization. The signing ceremony was held in Budapest in November 2009, during the World Science Forum meeting. Petnica Science Center is among the new founding members and Vigor Majić is chosen to become a member of the new Board of NYEX. It is expected that the new organization will increase exchange programs and offer new activities that will attract more new members.

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page