međunarodna saradnja

eu | eu | ch | dk | d | gr | hr | hr | il | il | it | n | nyex | ru | *** | ***

  EU -----------------------------------ambasadori u Petnici
 
Na inicijativu ambasadorke Češke Republike, gospođe Hane Hubačkove, a u funkciji zemlje predsedavajuće Evropskom Komisijom, ambasadori zemalja EU akreditovani u Srbiji posetili su skupa Valjevo i Istraživačku stanicu Petnica gde su se podrobno upoznali sa programima Stanice, naročito aktivnostima u oblasti međunarodne saradnje. Poseti je prisustvovao i šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Josep Ljoveras i podpredsednik Vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić koji je toga dana (1. april) proslavio i rođendan.
  EU -------------------------------------- Evropa u školama
 
Ove godine smo priveli kraju višegodišnji projekat "EU u školama" finansiran od strane Evropske komisije. Projekat koji je za cilj imao približavanje tema o Evropskoj uniji nastavnicima i profesorima društvenih nauka, ove godine je podrazumevao seminare za nastavnike, izradu materijala koji se mogu koristiti u nastavi, kao i publikovanje knjige namenjene nastavnicima kao podrška u nastavi i izvor korisnih informacija.
  CH --------------------Švajcarci pomažu zimske programe
 
Švajcarska organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj SDC pomogla je izvođenje dela zimskih programa i aktivnosti Stanice u decembru 2009. i januaru 2010. godine. SDC je podržavala obrazovne programe u Petnici tokom poslednjih deset punih godina.
  DK ----------------------- učimo o energetskoj efikasnosti
 
Kao jedan od uvodnih događaja za veliki međunarodni Samit o klimatskim promenama u Kopenhagenu je u septembru održana Konferencija "Inspiring Climate Education" o temama klimatskih promena u obrazovanju, sa 130 učesnika iz celog sveta iz organizacija koji se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem. Predstavnik Petnice, Nikola Božić, imao je zadatak da prikupi iskustva i ideje koje bi mogle pomoći u realizaciji projekta “Energija za budućnost” (vidi str. 46).
  D ------------------------------------ petničari u Getingemu
 
Tradicionalna saradnja sa Univerzitetom u Getingenu se nastavila i ove godine sa učešćem naših polaznika na letnjoj skoli nauke XLab. Polaznici hemije, biomedicine i biologije Milica Đokić, Marjan Biočanin, Aleksandra Vančevska, Dušan Ružić su proveli po tri nedelje u julu i avgustu realizujući male istraživačke projekte i obilazeći Nemačku.
    GR ---------------------------------- psiholozi na konferenciji
   
Nevena Buđevac i dr Oliver Tošković učestvovali su početkom jula meseca u Atini na međunarodnoj konferenciji „Excellence: Education and Human Development“. Organizator konferencije bio je National Capodistrian University iz Atine, a konferencija je bila posvećena teorijskim osnovama i praktičnim rešenjima u radu sa talentovanom decom. Predstavljeni smo usmenim izlaganjem „Learning through science: Petnica Science Center“ tokom koga su publici prezentovane osnovne informacije o Stanici kao i principi i metode rada sa polaznicima.
    HR -------------------------------------- Višnjansko leto
   
Saradnja sa Višnjanom u Hrvatskoj je ove godine proširena. Pored tradicionalnog učešća na tamošnjoj Letnjoj školi astronomije, gde je ovoga leta petnički polaznik Nemanja Vojvodić bio deo tima koji se bavio automatizacijom rada kupole na opservatoriji, uzeli smo učešće u Letnjoj školi nauke, gde je Mateja Bošković radio projekat detekcije kosmičkog zračenja.
    HR ----------------------- meteoraši predstavljaju rezultate
   
Višnjanski astronomi bili su po drugi put domaćini petničarima na septembarskom skupu Međunarodne organizacije za meteore (IMO). U poznatom turističkom centru Poreču, predstavnici Stanice, moćna ženska ekipa proverenih astronomkinja – Ana Janković, Višnja Jankov i Vilena Velikić, predstavile su rezultate i aktivnosti čuvene Petničke meteorske grupe. Više o tome na strani 29.
    IL ------------------------------------- ambasador u Petnici
   
Ambasador Izraela u Srbiji, gospodin Artur Kol, posetio je Istraživačku stanicu Petnica u želji da se upozna sa institucijom koja gotovo dvadeset godina neprekidno neguje saradnju sa sličnim organizacijama u Izraelu.
    IL ----------------------------------- više petničara u Izraelu
   
Osim tradicionalne saradnje sa Vajcmanovim institutom u Izraelu (blizu 20 godina!) i učešća petničkih polaznika na njihovom prestižnom Letnjem naučnom institutu, gde je ove godine boje Petnice branio Saša Šviković, dva petnička polaznika imala su po prvi put priliku da učestvuju na međunarodnom naučnom kampu koji organizuje ugledni univerzitet Tehnion u Haifi. Tamo su tri avgustovske nedelje proveli Igor Prlina i Miljan Dašić (vidi prilog na sledećim stranama).
    IT --------------------------------------- najmlađi pobednik
   
Višegodišnji polaznik petničkih seminara i kampova, Uroš Matić, koji je u međuvremenu postao student saradnik, učestvovao je na godišnjem skupu Evropske asocijacije arheologa koji se u septembru održao na alpskom jezeru Garda. Iako najmlađi po godinama i tituli, Uroš je imao priliku da predstavi svoj stručni rad realizovan u Petnici koji je proglašen za najbolji na skupu. Opširnije na strani 28.
    N -------------------------------- Telenor povećao podršku
   
Norveški “Telenor” koji već godinama uspešno radi u Srbiji kao operater mobilne telefonije, nastavio je svoju podršku Istraživačkoj stanici, šireći je u 2009. godini, osim standardnih obrazovnih programa, i na prostor nove akcije Stanice u oblasti energetske efikasnosti.
    NYEX ------------------------------ Petnica ponovo osnivač
   
Nakon pet godina “probnog rada”, Međunarodna mreža organizacija koje se bave naučnim obrazovanjem talentovanih tinejdžera – NYEX, formalno je reorganizovana i pravno registrovana sa sedištem u Nemačkoj. Na maloj svečanosti tim povodom organizovanoj u Budimpešti, Istraživačka stanica Petnica je postala jedan od sedam formalnih osnivača ove organizacije.
    RU ------------------------------ Rusi pomažu proboju fronta
   
U momentu “biti il’ ne biti”, usred leta 2009. kada se Stanica suočila sa prekidom finansiranja od strane Ministarstva prosvete, u pomoć su iznenada priskočila braća Rusi. Istina, bez teškog naoružanja tipičnog za XX veka ali ovoga puta sa težim interkontinentalnim strateškim oružjem – novcem. Novo rusko rukovodstvo Naftne industrije Srbije reagovalo je munjevito i obezbedilo ozbiljnu injekciju bespovratne i bezuslovne finansijske pomoći Stanici sa najavom da će podržavati Petnicu i u sledećih nekoliko godina.
    *** -------------------------------- predavači sa raznih strana
   
Preko 20 predavača iz raznih zemalja van Srbije uzelo je učešća na nekom od petničkih seminara i kampova.
    *** ------------------------------- Čarobna šuma širom sveta
   
Velika spontana akcija podrške postojanju i radu Stanice koja je ovoga leta okupila desetine hiljada petničkih “fanova” daleko je prevazišla granice Srbije. Prema podacima nekolicine administratora akcije, pokret podrške je obuhvatio čak 83 zemlje sa pet kontinenata. Pingvini sa Antarktika ovoga puta se nisu oglasili

 

[international]

global network

Petnica Science Center is a unique institution of its kind. In spite of many local obstacles that made performing its activity more than difficult, PSC maintained its links to a number of similar programs and institutions worldwide. These connections are important because they enable the exchange of ideas, experiences, and people; it helps Petnica Center to follow the best innovative ideas and experience from abroad and refresh its activities staying at the very front of gifted education. Here is a list of some interesting events in 2009.

Ambassadors of EU countries together with the Head of the EU Mission in Serbia, Ambassador Josep Lloveras and Deputy Prime Minister for EU integrations, Mr. Božidar Djelić, visited the Petnica Center.

“EU in Schools”, a project focused on training school-teachers how to upgrade their curricula with fresh facts about the EU, is successfully completed. More tha 200 teachers from 110 schools took part in training courses in Petnica. Swiss Organization for International Development (SDC) supported some winter activities of the Petnica Center.

Ambassador of Israel in Serbia, HE Arthur Kol, visited the Petnica Center. For more than 20 years, Petnica Center has rich cooperation with similar organizations in Israel in the area of gifted education.

Several Petnica Center’s young participants have took part in prestigious international summer science camps in Israel (Technion and the Weizmann Institute), Germany (XLab), Italy, Croatia, etc. On the other hand, about 40 teenagers from 13 countries took part in science camps in Petnica.

The Network of Youth Excellence (NYEX) is re’organized and registered as fully independent international organization. Again, the Petnica Center is among the core founding organizations. New Russian managing team of the NIS (Oil Industry), the biggest industrial company in Serbia, decided to donate money to the Petnica Center in order to help in bridging the gap after cancelation of financial support from the Ministry of Education.

About 20 guest lecturers from EU countries and overseas visited Petnica Center and take part in some of its science camps and courses.

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page