ka dobroj grupi

izbor učesnika

Krajem svake godine, negde sredinom decembra, u Petnici se okupi šaroliki skup saradnika iz raznih programskih oblasti kako bi zajednički pregledali prispele prijave zainteresovanih srednjoškolaca i među gomilom kandidata izabrali one koji će biti pozvani na seminare, kurseve i kampove u narednoj godini.

Nikola Božić od skora je “dečko za razna pitanja” u Petnici. Ima popriličnog iskustva i kao polaznik i kao student- saradnik ali i kao rukovodilac programa.

Preko dvadeset godina, praktično od samih početaka rada Istraživačke stanice, izbor učesnika se smatra jednim od najosetljivijih i najvažnijih poslova koji osiguravaju kvalitet i kredibilnost ukupnog rada Stanice. Ukoliko se obezbedi da grupe srednjoškolaca koje pohađaju petničke programe budu sastavljene od istinski motivisanih mladih ljudi spremnih da mimo školskih obaveza dodatno proširuju svoja znanja i predano rade na zahtevnim programima, svako u takvim grupama će od toga imati korist koja značajno prevazilazi sam kvalitet predavača, predavanja, vežbi i praktičnog iskustva.
Uticaj “grupne atmosfere” na sazrevanje motivacije i kvalitetno proširenje spektra interesovanja svakog pojedinca nesporno je uočljiv u Petnici i zato je Stanica uvek nastojala da striktno poštuje proceduru izbora i da svakom potencijalnom učesniku posveti ozbiljnu pažnju u sagledavanju vrednosti i potencijala skrivenih u papirima koji čine prijavnu dokumentaciju. Hendikep da ne postoji mogućnost da se sa kandidatima ostvari neposredan susret i da se kroz razgovor i odgovarajući intervju proceni motivacija, predznanje i drugi kvaliteti, pokušava se nadoknaditi pažljivom analizom prijava.
Od svakog kandidata se zahteva da, pored prijavnog formulara, priloži i esej na jednu od zadanih tema, svoju biografiju i preporuke predmetnih nastavnika, školskog psihologa i sl. Prijavna dokumentacija se čuva sa najvećom odgovornošću

Da sam ja ministar nauke
O, čuj me svete! Slušaj me pažljivo!
Uspravi se umorni svete, i svi u njemu budite se!
Nauka nije cilj, no sredstvo!
O, slavni matematičari, u brojkama večno zagubljeni,
Dižite oči od polinoma, hiperbola, parabola,
Dižite oči od brojki. Vašu dušu one osušiše
I vaš duh anuliraju!
O, slavni fizičari, u Njutnovim zakonima širina vam otišla,
I crna rupa nejake vam ideje progutala!
Po pravilu raspada jezgra, u vama se raspada jezgro ljudsko.
I vi, kojima život postade gomila rečenica
Bez ikakvog reda nabacana!
Govorenje i osećanje shvatate kao pravila odvojena.
U rečima ništa dublje i ne videste nikada,
Sem od nekih korena i nastavaka sklopljena sklada.
O, kritičari svetske književnosti,
Svaki korak Bodlera i Dostojevskog znate,
A da li ih stvarno, istinski osećate?
Vi, što versifikaciju izmisliste,
Daktile, četverce i metriku uvek ste izučavali,
Samo puki oblik pesme posmatraste
A njenu srž nikada niste uvideli.
Definicije su svu nauku u sebe usisale!
Ne smete je samo u formule i pravila pretvarati!
One su vam ljubav prema nauci uništile,
Ali možete i morate opet je oživeti!
[.....]
Da svima s jednostavnošću čudesne zakone prirode razglasimo,
Koje samo mi, ljudi, možemo da otkrivamo i da im se divimo.
Naučnici, objasnimo svima kako svet funkcioniše,
Kako se rađa, uči, voli i diše.
[.....]
Pošto se žeđ za znanjem ne može nikad utoliti,
Naučne centre svuda ćemo otvoriti,
Što bi u školi trebalo, mladi će ovde naučiti,
I jedinstvenim idejama nauku pomagati.
[.....]
O rastu cena pričaće ekonomista,
Kako uopšte govori reći će mu fiziolog,
Na ostale jezike prevodiće ih lingvista,
A kako i zašto sve to rade objasniće psiholog.
[.....]
Fiziku i hemiju u realni svet spustićemo,
A teologiju i filozofiju u duhovnost podići ćemo.
Tumačenje svakog učenja ćemo posmatrati
Jedino ćemo tako nauku kroz život sagledati.
Sonja

[.....] Ko bi jeo neki bezukusni pasulj sa Meseca – pasulju ne treba puno vode ni sunca, pošto kod nas uspeva zajedno sa kukuruzom koji mu zaklanja sunce i crpi većinu vode, kada može da uživa u neverovatnom zemaljskom prebrancu.
Aleksa

Moj predlog je da se Narodna skupština organizuje na principu Fejsbuk foruma, gde bi administratori Foruma bili kvalifikovani programeri, poslanici i stručnjaci-kritičari bi bili moderatori, a članovi Foruma bi bili svi građani. Postojala bi dva osnovna podforuma: Predlozi zakona i Diskusije i komentari na spovođenje usvojenih zakona
Tijana

[.....] Napravio sam kod kuće laboratoriju-radionicu ali moram to da krijem i od roditelja i od nastavnika.
Stefan

Primite me. Sve jedem i ne pravim puno buke.
Peđa
[.....]

 

 

[camps & courses]
selection procedure

Making the best possible group of participants is a core thing in order to assure top quality of entire educational activities. Reviewing applications and selection of participants is the first step in such demanding process.

by Nikola Božić

The last event in Petnica each year, and the one that kicks off next year’s events is reviewing applications and selection of candidates for the upcoming seminars.
This is an event that is in many ways specific to Petnica. Over 50 people, from 15 fields gather over four days and together they go through all the applications which have arrived. The applications get compared, analyzed, and the Petnica team searches for the most motivated and interested candidates.
This may sound like an easy task, but it is far from it. Estimating the real interests of the students is hard even with the forms, biography, essays and recommendation letters. It is often easier for the students to list facts, test scores, and competitions than to write about their ideas and dreams. With too many facts and too little ideas, it is hard to tell who would benefit most from coming to Petnica.
On the other hand, it is important to take into account the social environment in which the students live and go to school. The effects of admitting a student which has everyday access to internet, literature, modern classrooms and one who lives in a rural environment with outdated books and a rundown school, are not the same. This is one more factor to take into account when selecting the students.
The Petnica Research Center has, over the past 27 years, developed a selection process such that those students that get invited to seminars are those that will most benefit from these seminars. To make this happen 50 people work for four days. They read all the applications and together chose next years students.
This year, the applications were reviewed from the 10th to the 13th of December. The center was swarming with people, everyone with a couple of applications in hand. Applications were exchanged and each was read by at least 4 people before the final decision was made.

 

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page