papiri pod lupom

izbor učesnika

Krajem svake godine, negde sredinom decembra, u Petnici se okupi šaroliki skup saradnika iz raznih programskih oblasti kako bi zajednički pregledali prispele prijave zainteresovanih srednjoškolaca i među gomilom kandidata izabrali one koji će biti pozvani na seminare, kurseve i kampove u narednoj godini.

Nikola Božić od skora
je “dečko za razna pitanja”
u Petnici. Ima
popriličnog iskustva i
kao polaznik i kao student-
saradnik ali i kao
rukovodilac programa.

POSLEDNJI PETNIČKI DOGAĐAJ svake godine i uvodni događaj za narednu, jeste selekcija učesnika programa u narednoj godini, ili skraćeno Pregled prijava. Događaj koji u svakom svom segmentu podvlači petničke specifičnosti. Preko pedeset ljudi sa petnaest programskih oblasti koje se proučavaju u Petnici, tokom četiri dana, zajednički detaljno isčitava sve pristigle prijave. Vaga ih, procenjuje interesovanja i predznanja, analizira zainteresovanost i motivisanost. Upoređuje ih međusobno.
OVAJ PROCES NAIZGLED LAK, to ni malo nije. I pored formulara, autobiografije, eseja, preporuka, ponekad je teško stvarno proceniti interesovanja i želje učenika. U moru formalnih činjenica, koje je za učenike lakše da napišu, nego da se bave svojim razmišljanjima, idejama, snovima, interesovanjima, teško je izvagati kome bi Petnica više značila i pomogla u daljem napredovanju.
TAKOĐE, VAŽNO JE SAGLEDATI i socijalno okruženje učenika. Iz kakve porodice dolazi, iz kakve sredine i ekonomskog okruženja. Efekti dolaska učenika koji ima sve na dohvat ruke – i Internet, i najnovije naučne časopise, i moderne učionice, i mogućnost da otputuje, i onoga koji dolazi i male udaljene sredine u kojoj i u gradskoj ili školskoj biblioteci ima naslove od pre više od 20 godina. Sve ovo treba izvagati i proceniti. Nikoga oštetiti. A ipak napraviti dobar izbor.
NAKON 27 GODINA RADA Istraživačka stanica Petnica je razvila prilično dobar i pošten mehanizam selekcije učesnika, takav da se može reći da oni kojima će najviše dolazak u Petnicu korsititi budu na kraju i odabrani. Pedeset ljudi na jednom mestu. Sručni saradnici sa fakulteta i instituta, sradnici-studenti, rukovodioci programa, zajedno čitaju sve pristigle prijave i biraju učesnike za narednu godinu.
SREDINOM DECEMBRA PO CELOJ STANICI su se razmileli saradnici sa prijavama pod miškama kako bi u miru pročitali sve što su srednjoškolci imali da kažu o sebi. Zatim su prijave prelazile iz ruke u ruku, i svaku prijavu je pregledalo najmanje četvoro ljudi pre nego što je doneta odluka o učesnicima.
PRIJAVE SU OVE GODINE BILE TAKVE da smo morali da uvedemo i tri nova seminara, posvećena tehničkim, prirodnim i društvenim naukama, kako bi uvećali broj primljenih i pružili im priliku da upoznaju Petnicu.
ISTRAŽIVAČKA STANICA Petnica je, nažalost, ograničena smeštajnim kapacitetima pa nije u mogućnosti da pozove sve zainteresovane srednjoškolce. Zato je veoma važno da se kandidati u prijavi budu što otvoreniji i detaljni, da iznesu svoje stavove, interesovanja, želje, šta vole, o čemu razmišljaju. Interesuje nas da li su učenici aktivni na drugim poljima, ne samo u nauci i na takmičenjima. Takođe, prednost dajemo preporukama nastavnika koje su detaljne, konkrete i jasne. Nikako uopštene i šablonske. A eseji bi trebalo da prikažu maštu, razmišljanja, ideje,...
PROCENJUJUĆI NEDOVOLJNO JASNE I OSKUDNE prijave, selekcioni tim lako može da pogreši. Olaka samouverenost pojedinaca koji veruju da svi telepatski poznaju njegove ili njene vrline i potencijale lako se vrati kao bumerang. Kolege u Petnici ne osećaju grižu savesti ako propuste nekoga koji je možda genije ali ne ume da predstavi sebe.
KO NIJE ZADOVOLJAN ima pravo da se žali. Stanica veoma ceni jasne, pismene, kulturne i argumentovane žalbe, jer su i one deo predstave o kvalitetima potencijalnih kandidata. Na žalost, takvih ima jako malo i srednjoškolci ne bi trebalo da se uče od svojih uplašenih i nepoverljivih roditelja i nastavnika, već da razvijaju borbenost, upornost i hrabrost što će im u životu izuzetno mnogo značiti.

 

 

[camps & courses]

Pregled prijava u decembru 2009. godine okupio je 50 rukovodilaca programa i saradnika Stanice koji su tri dana pažljivo proučavali pristigle prijave i na kraju izabrali polaznike koji će biti pozvani na neki od 30 zimskih seminara planiranih za februar i mart.

višedecenijsko iskustvo izoštrilo je čula Stanice za skrivene kvalitete kandidata – no svi su svesni da su greške lako moguće, pre svega ukoliko je prijavna dokumentacija oskuda a kandidat veruje da je jedini na svetu

55% kandidata su devojke zastupljeno je 185 srednjih škola iz svih delova Srbije 2/3 kandidata nije ranije bilo u Petnici među kandidatima 33% je preferiralo društvene nauke, 32% matematiku, fiziku, astronomiju ili računarstvo a 34% biologiju, hemiju ili geo-nauke (ovakva ujednačenost nikada ranije nije zabeležena!) preko 3/4 kandidata smatra da u školi ili u porodici nema zadovoljavajuće uslove za rad i obrazovanje

 

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page