fond petnica

dokle ćete čekati?

 

Kvalitetan i kontinuiran rad, pa čak i sam opstanak Istraživačke stanice kao samostalne i nezavisne organizacije definitivno zavisi od toga da li će i koliko da se razvije aktivnost Fonda, tj. koliko će se bivših polaznika i saradnika učlaniti u Fond. Istorija ovakvog tipa fondova raširena je i veoma razvijena u svetu sa tradicijom koja se meri vekovima. Hoćemo ličekati da ti vekovi prvo prođu? Setimo se kako su univerziteti, škole i muzeji u Srbiji formirani i rasli upravo zahvaljujući fondovima i zadužbinama! Budite kao sav normalan svet – učlanite se odmah u Petnički Fond!


petnički fond je jedini siguran oslonac Istraživačkoj stanici u turbulentnim
vremenima koja će još dugo obeležavati domaću društvenu stvarnost

 

 

Ako ste bili polaznik nekog od
programa IS Petnica a sada ste student
ili ste zaposleni ili anga`ovani,
ako ste bili ili ste još uvek petnički
saradnik, predavač, pomagač, savetnik,
ako je neko od vaše dece, rođaka ili
prijatelja pohađao petničke programe,
ako ste razumni, dalekovidi,
dobronamerni i želite da učinite pravu
stvar
postanite član fonda petnica!
sve informacije na
www.fond.petnica.rs

regularni član

Punoletna osoba koja Fondu pošalje pristupnicu i uplati godišnju članarinu. Član Fonda dobija člansku kartu, izveštaje o radu Fonda, almanah “Petnica” i pravo redovnog uvida u rad Fonda.
godišnja članarina 2009 Srbija 400,.- din van Srbije USD/Euro 100-
R
studenti, učenici, mladi

Fond Petnica nudi studentima redovnih i poslediplomskih studija kao i punoletnim učenicima srednjih škola mogućnost učlanjenja u Fond pod olakšanim uslovima. Prava koja se stiču učlanjenjem su identična pravima regularnog člana.
godišnja članarina 2009 Srbija 1,000.- din van Srbije USD/Euro 40-
Y
porodično članstvo

Ukoliko više članova jedne porodice ili porodica u celini želi da se učlani u Fond Petnica, ovo je najpovoljniji način. Porodično članstvo podrazumeva sva prava dva regularna člana.
godišnja članarina 2009 Srbija 6,000.- din van Srbije USD/Euro 150-
F
pomažući član

Fond sa zahvalnošću nudi opciju pomažućeg člana za one koji žele ozbiljnije pomoći ostvarivanje ciljeva Fonda. Pored prava regularnog člana, pomažući član dobija pismo-zahvalnicu.
godišnja članarina 2009 Srbija 40,000.- din van Srbije USD/Euro 500-
H
osnovne i srednje škole

Škola – član Fonda stiče pravo na brzo i redovno informisanje o svim obrazovnim programima i druge specijalne beneficije.
godišnja članarina 2009 Srbija 15,000.- din van Srbije  
E
fakulteti i naučne ustanove

Fakulteti i naučne ustanove stiču pravo na redovno informisanje o svim obrazovnim programima i druge specijalne beneficije.
godišnja članarina 2009 Srbija 50,000.- din van Srbije  
N
sponzorsko članstvo

Pojedinci ili preduzeća koji žele direktno pomoći funkcije Fonda imaju na raspolaganju ovu kategoriju članstva u Fondu. Pored prava pomažućeg člana, sponzor dobija prikaz u izdanjima Fonda
godišnja članarina 2009 Srbija 80,000.- din van Srbije USD/Euro 1,000-
S

 

TELENOR je najveća telekomunikaciona kompanija u Norveškoj i vodeći provajder TV usluga u nordijskom regionu. U svetskim razmerama, Telenor se nalazi među 10 najvećih mobilnih operatera, sa vlasničkim udelom u 12 mobilnih operatera širom Evrope i Azije, sa blizu 130 miliona korisnika. Od septembra 2006. godine svoje proizvode i usluge, bogato znanje i iskustvo, ova kompanija deli sa više od 2,5 miliona korisnika mobilne telefonije u Srbiji. Pored opredeljenja da bude pokretačka snaga u oblasti mobilne telefonije u Srbiji i da korisnicima uvek ponudi kreativna, inovativna i uspešna rešenja, da zaposlenima ponudi kvalitetna radna mesta na kojima mogu da iskažu svoj puni doprinos, razvijaju se i napreduju, kompanija Telenor želi da daje doprinos rastu i razvoju srpskog društva u celini.
U martu 2007. godine, kompanija je osnovala Telenor fondaciju, čime je u našoj zemlji započela sprovođenje jedinstvenog koncepta korporativne društvene odgovornosti, koji Telenor Grupa sa uspehom sprovodi širom sveta. Telenor fondacija je od početka svoga rada član Fonda Petnica.

Iako još uvek skromna, sredstva prikupljena u Fondu Petnica pomogla su da se u 2008. godini premoste veliki problemi u ukupnom radu Stanice nastali značajnim umanjivanjem sredstava Ministarstva prosvete Srbije. Time se pokazalo koliko je važno smanjiti zavisnost od države i razvijati sistem nezavisnog finansiranja kroz mrežu direktne pomoći pojedinaca, preduzeća i organizacija kojebecome a member of the petnica fund

The Petnica Fund is a kind of alumni fund, created by a group of founders, visiting teachers, and former participants of the Petnica Center in order to help PSC to keep its independence and improve its programs.
Through a spectrum of membership options, you can give double support to the unique profile and programs of the Petnica Center – a small amount of money that can be used to buy a book or a small piece of equipment, and a new name on the list of supporters.
Here we present the biggest (yet) member of the Petnica Fund – the Telenor company, the leading provider of cell phone services in Serbia and one the top European corporations in this field. Telenor had became a member of the Petnica Fund in 2007, just after establishing the Telenor Foundation which aims to support important projects in Serbia demonstrating the unique concept of corporative social responsibility.
In order to become a regular individual member, you have to pay USD/Euro 100.-. Family membership costs USD/Euro 150.-, but there are more options for people or organizations who are ready to help more such as Supporting Membership (USD/Euro 500), Sponsoring Membership (USD/Euro 1,000), and more.
Becoming a member of the Petnica Fund is much more important today than in a few years when the Fund becomes big and rich.
Petnica Center is an excellent choice for everybody who is ready to support innovative and future-looking education in Science and Technologies in the heart of a rapidly changing but still hot region of the Balkans. Here, we deeply believe, modern education is the key for the stability and development of the region.
Keep in mind that without external support the Petnica Center is balancing on the cutting edge. At this moment, Serbia has no big and responsible corporations or functional private foundations and charities to support such non-typical initiatives. But, the very existence of the Petnica Center as a brave experiment that became a part of history of modern innovative education. It inspires and encourages many other brave and farsighted people, groups, and organizations to initiate changes and fresh ideas in the extremely rigid and conservative structure of the current education system

Just send an e-mail to
fond@petnica.rs

 ©2009 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page