međunarodni kamp

Međunarodni kamp Petnica International - PI 2008

ČETVRTU GODINU Istraživačka stanica Petnica organizuje međunarodni letnji kamp – Petnica International Science School. Iako su i svi ostali letnji kampovi, njih oko 30, praktično međunarodni, jer nam polaznici dolaze iz više susednih zemalja, ovaj program ili popularno PI odlikuje se kompletnim radom na engleskom jeziku i okupljanjem učesnika iz mnogo daljih zemalja i regiona.

TOPLI JULSKI DANI bili su prilično inspirativno okruženje u kojem su se polaznici relaksirali od naporne školske godine i imali dovoljno vremena da zabave “male sive ćelije“, kombinujući kvalitetna predavanja iz metodologije naučnog rada i samostalne projekte sa druženjem i šetnjama po okolnim valjevskim brdima, ali i da s vremena na vreme „urone misli“ u prijatnu vodu petnickih bazena. Provereno dobra kombinacija! U odnosu na prethodne godine sadržaj PI-a je malo izmenjen, najviše sa ciljem da se polaznicima pruži veća šansa da razviju svoje individualne istraživačke potencijale. Okosnica ovogodišnjeg kampa bili su: kreativnost, maštovitost, timski rad i kritički rezon prema naučnim rezultatima, posebno prema u onim oblastima u kojima kompetentna javnost najčešće ima neopravdano liberalan stav.

OVO NIJE SLUČAJNO. Ranijih godina u razgovoru sa polaznicima, imali smo prilike da primetimo na koji način se shvatanje aktuelnih naučnih dostignuća, bez obzira o kojoj se oblasti radi, menja i redefiniše u okruženju mladih ljudi iz raličitih zemalja, koji govore različitim jezicima i koji poseduju različita predznanje. Iako se u formalnom smislu nauka temelji na veoma jasnim pravilima u cilju postizanja egzaktnosti i korektnost, u pedagoškom smislu, mi smo bili pred posebnim izazovom. Ukazala se potreba za razvijanjem novog modela u radu. On podrazumeva sagledavanja socijalnih, lingvističkih i kulturoloških aspekata edukacije srednjoškolaca u cilju boljeg savladavanja. Razvili smo više interdisciplinarnih radionica, akcentujući istraživanje u laboratoriji i na terenu kroz timski rad. Na ovaj način polaznike smo bliže upoznali sa kritičko-logičkim mišljenjem u nauci. Učesnici su imali prilike da primene stečena znanja u različitim disciplinama i da samostalno osmisle i izvedu naučno istraživanje, protumače i prezentuju dobijene rezultate. I § Petnica 2 Aleksandar Obradović V. Pecikoza

KAMP JE POHAĐALO 12 TINEJDžERA iz Slovačke, Francuske, Izraela, Estonije, Rumunije i Crne Gore. Ni ove godine nije izostao zanimljivi deo ovakvih okupljanja, predstavljanje zemalja. Polaznici su nas upoznali sa svojim dosadašnjim radom i interesovanjima kako u nauci, tako i izvan nje.NA KAMPU JE BILO VIŠE ZANIMLJIVIH PREDAVANJA. Ističem izlaganje dr Martina Kubalae, sa Prirodnomatematičkog fakulteta iz Češke koji je održao i veoma posećenu radionicu posvećenu problemima globalnog zagrevanja. Vežbe su uglavnom služile kao priprema za samostalni rad i bile su osmišljene tako da ukažu polaznicima na značaj posmatranja, beleženja i analize podataka. Tokom seminara realizovani su i prezentovani samostalni projekti polaznika.

projekti na kojima su radili učesnici PI 2008

Peroxidase-antibody conjugate activity measuring
Examination of antimicrobial activity of sage (Salvia Officinalis) leafs
Group Influences
The influence of False acacia coppices (Robinia pseudoacacia) on the forest undergrowth
Antibacterial agents in lichens
Impact of lead and nickel with E.Coli and Staphilococcus A.
Calques in Languages of PI 2008 Participants
Influence of Erytromicin on Staphylococcus aureus
Simultaneous comparation of the antioxidative properties of carotenoids from different plant extracts
How pupils do their researches and projects
Simulation of the Two-Body Problem
Influence of Writting System on Establishing the Basic Grammar of Unknown LanguagesUČESNICI KAMPA IMALI SU ZANIMLJIVU EKSKURZIJU do Beograda gde su se šetali centrom i Kalemegdanom, posetili izložbu izuma Leonarda da Vinčija i izložbu skulptura iz arheološkog nalazišta Lepenski Vir.

MISLIMO DA JE I OVE GODINE SEMINAR ISPUNIO OČEKIVANJA i polaznika ali i saradnika i rokovodilaca. Polaznici su pokazali izuzetnu spremnost za samostalan rad, i po prvi put otkad se realizuju međunarodni programi u Petnici svi polaznici su imali završeno istraživanje i izveštaj koji su prezentovali poslednjeg dana seminara. Komunikacija sa polaznicima se nastavlja i nakon završetka seminara. Razmenjujemo iskustva i ideje. Ove godine cilj nam je da nastavimo i intenziviramo direktnu komunikaciju sa organizacijama koje se bave sličnim aktivnostima, kao i sa onima koji su bili zainteresovani za petnički međunarodni program kako bismo narednih godina imali učesnika iz još više zemalja i kako bismo bolje upoznali iskustva u organizaciji i sadržajima rada drugih sličnih kampova, ne samo u Evropi


[international camp]

"I love Petnica"

Since 2005, Petnica Center hosts the International Summer Science Camp.

During the summer of 2008, the Petnica International Science School attracted a number of participants and associates from different parts of Europe. Hot July days provided a pretty inspirational environment for the participants to relax from the strenuous school year and to exercise their “little gray cells”, combining interesting lectures on scientific methodology and individual research with enough leisure time and walking tours through the surrounding hills.

In comparison to previous years, the program of this PI camp was slightly changed in order to give the participants more opportunities to present their individual ideas and research potentials. The main goals of the PI were creativity, inventiveness, team work, and critical assessment of scientific results. Based on extensive talks with participants of previous camps, we sensed a need to improve the educational profile of the camp which considers all the social, linguistic and cultural aspects of high-school education in order to achieve a better internalization of knowledge and skills.

Twelve participants from Slovakia, France, Israel, Estonia, Romania, and Montenegro participated in the 2008 PI. They had the opportunity to attend several theoretic lectures including one about fluorescence given by our international guest, Dr Martin Kubala from Pallacky University, Czech Republic. Dr Kubala also held a lively debate on global warming. As for the practical part, the exercises served as a preparation for individual work – to show the participants the significance of observation, collecting and analyzing data.

The participants also had an opportunity to enjoy a field trip to Belgrade, where they had a walk through the historic center of the city. They visited the exhibition of Leonardo Da Vinci’s inventions at the Gallery of Niš Art Foundation, as well as the exhibition of sculptures from famous Lepenski Vir archaeological site at the Gallery of the Serbian National Bank.

As in previous years, the participants were ready to engage in individual work. In spite of a very complex program, they succeeded in finishing the written reports and they presented the results of their projects at the end of the camp. We expect that the following PI summer camps will attract more and more students from increasing numbers of countries

 

 ©2009 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page