ko i kako ovo pravi?

Da li ste pomogli obrazovne programe Istraživačke stanice Petnica - novčano, opremom, stručnom literaturom, pretplatom na časopise itd.? Ako niste a želite, ne oklevajte - javite se!

+381 (0) 14 241 180, 241 280, 241 310

isp@psc.ac.yu

Would you like to support non-profitable educational programs of the Petnica Science Center - by money, by teaching/scientific equipment, by science books or journals? This could be a nice way to help thousands of gifted young people. Call us now!


Almanah Petnica 22

Petnica – godišnje glasilo–almanah Istraživačke stanice Petnica * broj 22 * godina XXIV * Petnica nastavlja tradiciju BILTENA Istraživačke stanice Petnica * © IS Petnica, Valjevo * Redakcioni tim: Vigor Majić, Srđan Janev, Srđan Verbić (dobošar), Nina Jevtić (žute strane), Branislav Savić * Izdavački savet nikada nije postojao a nije nam jasno ni čemu bi služio * Fotografije: Branislav Savić, Dušan Jovanović, Dragan Aćimović, Nataša Marković * Urednik fotografije: Dušan Jovanović * Tekstovi: Kolegijum ISP + saradnici. Petnica sadrži isključivo originalne tekstove i ne objavljuje prevedene ili iz drugih izvora preuzete priloge * Lektura i korektura: Branislav Savić i Milan Pavlović * Prevodi na engleski: Vigor Majić, Srđan Verbić * Priprema za štampu: ISP * List zaključen u proleće 2005 * YU ISSN 0353-6238 * Tiraž: 6,000 * Izdaje: Istraživačka stanica Petnica, 14104 Valjevo, p.fah 6, tel 014 241 280, e-mail isp@psc.ac.yu * Rešenjem agilnih političara ova publikacija nije oslobođena nikakvih poreza *

* Za izdavača: Vigor Majić * Elektronska verzija dostupna na http://almanah.petnica.rs/22 * HTML verziju po ideji Mila Perića uradio Zoran Nešić * Lektura i korektura HTML verzije: Milan Pavlović - Pajke

 
* PDF verzija *
6.2 MB->
Kompletan Bilten 22
532 kB ->

00. Naslovna, uvod

924 kB ->

01. Dve hiljade petničkih seminara

572 kB ->

02. Novo u Petnici

636 kB ->

03. Međunarodna saradnja

356 kB ->

04. Međunarodni kampovi u Petnici

560 kB ->

05. Iz života petničkih polaznika

1.2 MB ->

06. IV konferencija polazničkih radova

620 kB ->

07. Petnički osnovci

420 kB ->

08. Antenom na meteore

448 kB ->
09. Arheološka iskopavanja u Podgirini
428 kB ->

10. Programi obuke nastavnika

220 kB ->

11. Koliko ima planeta

308 kB ->

12. Mali petnički dobošar

212 kB ->

13. Intervju

228 kB ->

14. Priznajemo, izdali smo!

196 kB ->

15. Fond Petnica

208 kB ->

16. Kako nalazimo pare

408 kB ->
17. Četvrt veka
652 kB ->

18. O Almanahu

 ©2006 IS Petnica
TOC, Content
Previous Page
Home Page