ko i kako ovo pravi?

Da li ste pomogli obrazovne programe Istraživačke stanice Petnica - novčano, opremom, stručnom literaturom, pretplatom na časopise itd.? Ako niste a želite, ne oklevajte - javite se!

+381 (0) 14 241 180, 241 280, 241 310

isp@psc.ac.yu

Would you like to support non-profitable educational programs of the Petnica Science Center - by money, by teaching/scientific equipment, by science books or journals? This could be a nice way to help thousands of gifted young people. Call us now!


Almanah Petnica 21
Petnica – godišnje glasilo–almanah Istraživačke stanice Petnica * broj 21 * godina XXIV * Petnica nastavlja tradiciju BILTENA Istraživačke stanice Petnica * © IS Petnica, Valjevo * Redakcioni tim: Vigor Majić, Srđan Janev, Srđan Verbić (dobošar), Nina Jevtić (žute strane), Branislav Savić * Izdavački savet nikada nije postojao a nije nam jasno ni čemu bi služio * Fotografije: Dušan Jovanović, Dragan Aćimović, Dragan Mašulović, Nataša Marković, Branislav Savić, Igor Smolić, Srđan Verbić * Urednik fotografije: Dušan Jovanović * Tekstovi: Kolegijum ISP + saradnici. Petnica sadrži isključivo originalne tekstove i ne objavljuje prevedene ili iz drugih izvora preuzete priloge * Lektura i korektura: Branislav Savić i Milan Pavlović * Prevodi na engleski: Vigor Majić, Srđan Verbić * Priprema za štampu: ISP * List zaključen u proleće 2005 * YU ISSN 0353-6238 * Tiraž: 5,000 * Izdaje: Istraživačka stanica Petnica, 14104 Valjevo, p.fah 6, tel 014 241 280, e-mail isp@psc.ac.yu * Rešenjem agilnih političara ova publikacija nije oslobođena nikakvih poreza *
* Za izdavača: Vigor Majić * Elektronska verzija dostupna na http://alamanah.petnica.rs/21 * HTML verziju po ideji Mila Perića uradio Zoran Nešić * Lektura i korektura HTML verzije: Milan Pavlović - Pajke
* Zahvaljujemo se Voji Jovanoviću na visokoj ceni i kvalitetu i izvinjavamo mu se što mu se prošli put nismo zahvalili pa je verovatno zato časopis ispao u štampi onako žuto-zelen.
 
* PDF verzija *
Kompletan Bilten 21
2.9 MB
164 kB ->

Naslovna, uvod (1-3)

164 kB ->

Kako smo preživeli 2004. (4-7)

256 kB ->

Novo u Petnici

136 kB ->

Međunarodna saradnja

180 kB ->

Polaznici: šta pišu i čemu se nadaju

404 kB ->

III Konferencija radova polaznika

128 kB ->

Arheološka iskopavanja u Podgorini

456 kB ->

Petnica i okolina: Jablanica

104 kB ->

Petnički meteorski kampovi

144 kB ->

Programi obuke nastavnika

56 kB ->

Aktuelno: Kako do besplatnog softvera

124 kB ->

Petnički Resursni centar za nastavnike

156 kB ->

Mali petnički dobošar: naučna pismenost

140 kB ->

Muzeji nauke

64 kB ->

Priznajemo, izdali smo!

56 kB ->

Novi Savet i novi Statut

52 kB ->

Pogledi: pisma i komentari

48 kB ->

Početak rada Petničkog Fonda

172 kB ->

Petnica i sudbina obrazovnih reformi

220 kB ->

O Almanahu

 ©2005 IS Petnica
TOC, Content
Previous Page
Home Page