priznajemo, izdali smo
 

Polar 2004

Polar 2004 je skraćeni naziv našeg CD-ROM izdanja “Bibliografska referentna baza podataka polazničkih radova IS Petnica 1990-2004.” Bibliografski su obrađena i prikazana 884 rada koji su publikovani u “Zbornicima radova” edicije “Petničke sveske” tokom četrnaest godina njihovog izlaženja. Obrađeni radovi pokrivaju širok spektar naučnih oblasti i dati su u formi dvojezičkih abstrakata na srpskom i engleskom jeziku.

POLAR je multiplatformska aplikacija (Windows i MacOS) sa relacionom bazom podataka koja omogućuje laku pretragu po različitim parametrima.

Među 1018 objavljenih autora – učenika srednjih škola koji su pohađali letnje programe Istraživačke stanice Petnica u periodu između 1990. i 2003, danas je više od stotinu onih koji su u međuvremenu stasali u profesionalne naučnike i ugledne stručnjake razasute širom globusa.

Ova bibligrafija ima i nesumnjivu naučnu vrednost kao vodič kroz izuzetno obimnu i dragocenu građu o mnogim aspektima prirode i društva koji su bili tema i sadržaj različitih istraživačkih projekata i napora petničkih polaznika. Polar 2004 takođe predstavlja i sjajnu pomoć novim polaznicima petničkih obrazovnih programa da ostvare uvid u iskustva i dostignuća svojih prethodnika kako bi svoje ideje i projekte unapredili. Polar 2004 definitivno predstavlja dragocen dokument o radu Istraživačke stanice Petnica na prelazu dva stoleća.

Autori POLAR-a 2004 su Zoran Nešić (inženjering i dizajn), stručni tim IS Petnica (testiranje i sugestije), Branislav Savić (dizajn omota) i Mile Perić (koncepcija). U realizaciji je korišćeno 4th Dimension razvojno okruženje čiju licencu IS Petnica legalno poseduje zahvaljujući sponzorstvu “Adamov Konsultacija”, domaćeg zastupnika 4D (www.4d.co.yu).

Mediji o ISP

Serija zanimljivih tekstova o obrazovnim aktivnostima Stanice objavljena je u dnevnom listu “Politika” nakon višednevnog istraživačkog boravka u Petnici urednice Aleksandre Brkić. Prigodni prilozi su u više navrata emitovani na programima I i II programu RTS. Program za mlade Radio Beograda je nastavio da redovno prati razne događaje i programe ISP. Hvala Mariji Mišić na posvećenom profesionalnom radu. Prilozi o Petnici su se pojavljivali s vremena na vreme u više dnevnih listova i nedeljnika u Srbiji i u Crnoj Gori. Lokalni mediji u Valjevu korektno i redovno prate razne aktivnosti ISP.

Kalendar

Petnički zidni kalendari za 2004. i 2005. godinu su varijacija na temu plakata sa kolažom fotografija iz rada Stanice i sa “štedljivim” kalendarijumom koji ne ponavlja mesece koji imaju isti raspored dana. Izabrane atraktivne i zanimljive fotografije rad su našeg višegodišnjeg “fotografskog saradnika” Dušana Jovanovića.

Youth Activities

Zgodan kolor prospekt namenjen predstavljanju aktivnosti Istraživačke stanice u domenu rada sa mladima i omladinskim organizacijama i projektima predstavljen je na Regionalnoj fonferenciji o radu sa mladima u septembru 2004. godine u Trogiru, Hrvatska. Prospekt je urađen na engleskom jeziku i ilustrovan fotografijama iz rada Stanice.

sveskoljupci

Istraživačka stanica Petnica je još 1983. godine pokrenula ediciju “Petničke sveske” nameravajući da samostalno publikuje u relativno niskim tiražima informativni i instruktivni materijal namenjen polaznicima i mlađim saradnicima, ali i školama gde postoji spremnost i volja da se prouče i primene neka iskustva i ideje iy rada Istraživačke stanice.

Ovde dajemo pregled do sada izdatih i pripremIjenih naslova “Petničkih sveski”. Neki brojevi nedostaju, jer se radi o tekstovima koji nisu publikovani.

1. A. Migdal: Sudbina neutronskih zvezda (1983)

2. Z. Tanasijević: Traganje za novim kometama (1983)

3. V. Janković: Uputstvo za etnoastronomska istraživanja (1985)

4. Z. Tanasijević: Amatersko istraživanje Sunčeve aktivnosti (1984)

5. B.A. Voroncov-Veljaminov: Priča o saturnovim prstenovima (1987)

6. Z. Tanasijević, D. Bobić: Amatersko posmatranje pomračenja Meseca (1987)

7. Z. Tanasijević: Izgled zvezdanog neba (1989)

8. Dž. Belkić: Savremeni pogledi na modele atoma vodonika na elementarnom nivou (1989)

9. Dž. Kračfild, Dž. Former, N. Pakard, R. Čou: Haos (1989)

10. A. lngersol: Virus AIDS (1989)

11. E. Tarner: Gravitaciona sočiva (1989)

12. I. Novikov: Vasiona kao toplotna mašina (1990)

13. (V. Janković): Preludijum za novu fiziku: Ko su tvorci? (1990)

14. I. Mitrović: Fizička teorija meteora (1991)

16. (B. Savić): Kako su sazvežđa dobila ime (1990)

17. A. Černin: Fizička koncepcija vremena (1988).

18. Slobodan Ninković: Sferno simetrični zvezdani sistemi (1991)

19. Radisav Golubović: Istraživanje podzemnih voda u slivu Blaževske reke (1991)

20. A. Grubić: Geološka istorija Zemlje (1992)

21. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘90 (1991)

22. N. Krešić: Osnove kartiranja u hidrogeologiji (1992)

23. ZBORNIK APSTRAKATA RADOVA ‘91 (1992)

24. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘91

25. S. Ninković: Fotometrija i zvezdani sistemi (1992)

27. Jezik i imena - ogledi iz lingvistike (1992)

28. V.C. Janković: Etnoastronomija u delima V. Karadžića (1992)

29. M. Šćepanović: Onomastika Petnice (1997)

30. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘92

31. Jezik u lavirintima teksta - Zbornik (1993)

32. M. Popović: Ogled iz funkcionalne gramatike (1994)

33. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA 1993 I-II

34. N. Banjac: Seizmologija (1994)

35. Zoran Tanasijević: Kako posmatrati Sunce (1996)

36. V. Milićević: Milutin Milanković - život i delo (1996)

37. M. Marković, N. Banjac: Prikaz reljefa (1995)

38. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘94 I-III

40. Jezičke mene i život reči - Zbornik radova polaznika iz lingvistike (1997)

41. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘95

42. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘96

45. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘97

48. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘98

49. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA ‘99

50. (S.Verbić): Learning Physics Through Research

51. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA 2000

52. (G.Miloradović): Mali čovek i velika istorija

53. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA 2001

54. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA 2002

55. (G.Miloradović): Usmena prošlost

56. ZBORNIK RADOVA POLAZNIKA 2003

** ZBORNIK RADOVA SA PRVOG SAVETOVANJA MLADIH GEOGRAFA JUGOSLAVIJE

** “Grad na reci” - Zbornik radova I Letnje arhitektonske radionice 96

** PERSEIDI 1 - godišnjak za posmatranje meteora

** PERSEIDI 2 - godišnjak za posmatranje meteora

** PERSEIDI 3 - godišnjak za posmatranje meteora

** PERSEIDI 4 - godišnjak za posmatranje meteora

[publishing]

make books, not war!

In spite of all of the economic, social, political, or (a)cultural circumstances, Petnica Science Center continues to publish interesting books. Some of them are instructional, written or edited by professional scientists or by the PSC's teaching staff, and are designed to be used both by students and school teachers.

In the last 22 years we've published over 70 titles covering a wide spectrum of fields.

Our most popular editions are the annually published "Students' Collected Works" which give a selection of what we consider to be the most interesting papers written by secondary-school students attending Petnica at a given year – papers related to their research projects. School teachers often use this edition to find useful ideas and examples of small science projects for their students and to implement them in the regular school curriculum or in various extracurricular activities.

" Polar2004" is a database (including CD format) with 884 students research papers made by 1018 participants of PSC’s summer camps and already published in annual “Students’ Collected Works” edition from 1993 to 2000. The articles are prepared in a form of abstracts in Serbian and in English. Polar2004 is a multiplatform application, ready to be use both under Windows and MacOS computers. Polar2004 will be distributed to our participating schools. It will be great support to the new participants of PSC’s programs as a source of hundreds more or less successful students projects in a wide spectrum of subjects. Polar2004 has an efficient Search functions in order to enable easy location of any article or a group of articles by various parameters.

In order to support annual application campaign in secondary schools, PSC published promotional poster. It was carefully designed and well illustrated with genuine photos covering various types of educational activities in Petnica.

 ©2005 IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page