Netiquette

nepisana pravila prihvatljivog ponašanja pri korišćenju Internet servisa

Srđan Janev
janev@psc.ac.yu
  Umesto uvoda
Ne tako davno, populacija Internet korisnika je "odrastala" uporedo sa Internetom, bila tehnički orijentisana, pa je samim tim shvatala njegovu prirodu i (nepisana) pravila ponašanja. Danas, zajednica korisnika Interneta obuhvata i one korisnike kojima je to sasvim novo okruženje. Mnogi novi korisnici nisu upoznati sa kulturom, običajima i/ili navikama tog okruženja, a verovatno ni sa osnovama prihvatljivog ponašanja na i uz Internet. Da bi se novi ili neiskusni korisnici, na adekvatan način upoznali sa Internet kulturom, ovim tekstom su prikazane osnovne odrednice prihvatljivog ponašanja kojih se treba pridržavati prilikom upotrebe Internet servisa.

Komunikacija “jedan na jedan”
Komunikacija jedan na jedan se definiše kao ona u kojoj jedna osoba komunicira sa drugom kao da se nalaze licem u lice, po principu dijaloga. Pravila lepog ponašanja u ophođenju sa ljudima bi trebala da važe u svakoj situaciji, a pogotovo za korisnike Interneta gde gestikulacija, ili jačina glasa gube na značaju.

E-Mail
Opšte -> Pre nego što počenete da koristite e-mail servis, obavezno proverite kod svog provajdera (ako imate lični e-mail nalog) ili poslodavca (službeni e-mail nalog) pitanja i dileme u vezi sa posedovanjem i upotrebom naloga. Zakonska regulativa i pravila korišćenja elektronske pošte su veoma neujednačena i sklona brzim promenama i dopunama. Ukoliko ne koristite neki sistem za šifrovanje (hardverski ili softverski), treba da budete svesni da vaša pošta na Internetu nije zaštićena, odnosno da je neko može čitati ili koristiti (u sudskom procesu), a da pri tom sve bude legalno. Proverite kod svog provajdera ili poslodavca ko bi mogao da vam bude od pomoći u vezi problema sa softverom i sistemskih problema. Većina provajdera i poslodavaca ima osobu ili tim zadužen za podršku korisnicima, tako da vaša pitanja možete da uputite na njihovu e-mail adresu.
Sadržaj pošte -> Poštujte autorska prava tvorca originala materijala koji šaljete. Skoro sve zemlje imaju zakone koji se odnose na autorsko pravo.
Ukoliko prosleđujete ili ponovo šaljete poštu koja sadrži citirani materijal, nemojte menjati tekst.
Ukoliko je poruka poslata vama lično a vi je šaljete grupi primalaca, prvo tražite dozvolu za to. Poruku možete skratiti i navesti samo važnije delove, ali svakako stavite odgovarajuće naznake.
Poruka treba da ima temu (subject) koja je navedena u zaglavlju i odnosi se na sadržaj poruke. Imajte na umu da je primalac osoba čija se kultura, jezik i humor mogu razlikovati od vašeg.
Takođe, vodite računa o formatu za datume, merama i idiomima koji se teško prevode. Posebno budite obazrivi sa sarkazmom. Koristite i velika i mala slova.
Budite obazrivi prilikom upotrebe slenga ili lokalnih termina. Očekivano ponašanje sagovornika zavisi od vašeg odnosa i konteksta komunikacije. Norme na koje ste navikli u određenoj e-mail sredini ne moraju da važe za širu e-mail komunikaciju sa drugim korisnicima Interneta.
Koristite simbole za naglašavanja. Primer – "To" je ono što mislim. _Gospodar prstenova_ je moja omiljena knjiga. "Smajlije" :) koristite da označite način govora, ali obazrivo.
U poruke ne uključujte kontrolne karaktere ili priloge koji ne odgovaraju ASCII specifikaciji izuzev ukoliko nisu MIME prilozi. Ako šaljete šifrovanu poruku proverite da li će primalac moći da je dešifruje.
Budite kratki, ali ne i odsečni. Kada odgovarate na poruku citirajte dovoljno originalnog materijala kako bi poruka bila jasna, ali ne više. Smatra se nekulturnim da odgovorite na poruku tako što ćete kopirati originalnu – izbacite sve nebitne delove.
Budite pažljivi u pogledu sadržine poslate pošte. Ne šaljite neodmerene poruke, čak i ukoliko ste izazvani. I, naravno, budite uzdržani kada na takve poruke odgovarate.

Ukoliko smatrate da je poruka od izuzetne važnosti, odmah pošaljite kratak odgovor čime dajete pošiljaocu na znanje da ste je primili čak i u slučajevima kada će odgovor uslediti kasnije.
Proverite adresu pre nego sto započnete dugačke ili lične razgovore. Takođe, dobra je praksa uključiti napomenu "long" (dugačka) u zaglavlje poruke tako da primalac zna da je poruka dugačka za čitanje. Preko 100 redova smatra se dugačkom (long) porukom.
Dužinu redova u poruci svedite na manje od 65 karaktera. Podešavanje te dužine podržavaju skoro svi mail klijenti, pa ćak i oni pisani za Apple računare i njihove često promenjive OS-ove.
Ukoliko imate potpis, potrudite se da bude kratak, ne preko 4 reda. Mnogi korisnici plaćaju troškove Interneta po vremenu provedenom na vezi – duge poruke više koštaju.
Predstavite se -> Olakšajte prijem pošte onima sa kojima prvi put uspostavljate kontakt. Pružite dovoljno informacija o vama, napišite nekoliko redova sa najbitnijim podacima za kontakt. @argonom Interneta, koristite "potpis". Vaš "potpis" zamenjuje vizit-kartu.
Zahtevanje pomoći -> Većina Internet korisnika nema vremena da odgovara na uopštena pitanja koja se tiču Interneta. Ne šaljite poštu korisnicima koje ste našli na RFC-u ili na mailing listama zarad traženja odgovora na takva pitanja.
Vremenske zone -> Korisnici sa kojima kontaktirate mogu biti locirani u udaljenim delovima sveta. Ukoliko očekujete hitan odgovor na vašu poruku, korisnik kome je poruka upućena možda nije u mogućnosti da to odmah učini, pa mu dajte vremena.
Troškovi razmene pošte -> Pošiljalac i primalac (ili njihove firme) uglavnom podjednako dele troškove slanja e-mail poruke. Ovim se ona razlikuje od drugih medija kao što su klasična pošta, telefon, televizija ili radio. Slanje poruke može primaoca da košta i u pogledu propusne moći mreže, prostora na disku itd. Zato je neovlašćeno oglašavanje putem e-maila nepoželjno (i u mnogim slučajevima je zabranjeno i kažnjivo).
Budite svesni veličine poruke koju šaljete. Ukoliko poruci pridružite neprimereno veliku datoteku, može se desiti da poruka postane toliko velika da se ne može preneti ili da zauzme previše mesta. Važeća preporuka glasi – nemojte da šaljete fajl duži od 150 kilobajta. U suprotnom, razmislite o transferu fajla ili podelite fajl u manje jedinice i šaljite svaku kao zasebnu poruku. U svakom slučaju, šaljite "zipovane" fajlove, tj. jedan ili više fajlova stavite u arhivu koja podržava kompresiju i budite sigurni da primalac ima softver pomoću kog to može "otpakovati".
Verodostojnost elektronske pošte -> Pošta i vesti su danas na udaru falsifikovanja, pa je njihovu verodostojnost prilično teško utvrditi. Oslonite se na zdravu logiku kod procene istinitosti primljene pošte.
Tipične greške -> Nikada ne šaljite cirkularna pisma (lanci sreće i sl.) putem e-maila. Cirkularna pošta je zabranjena na Internetu. U suprotnom, mogu da vam budu oduzeta korisnička prava nad e-mail nalogom. Ukoliko dobijete cirkularnu poštu, obavestite o tome svog administratora.
Pravilo je da proverite sažetak (subject) svih novih poruka u vašem elektronskom sandučetu pre nego što na njih odgovorite. Ponekad će osoba koja od vas traži pomoć ili razjašnjenje poslati poruku kojom će reći "zanemarite prethodne poruke". Takođe, odgovarajte samo na poruke koje su upućene vama. Nemojte odgovarati ukoliko ste dobili kopiju.
Pažljivo adresirajte poštu. Postoje adrese koje prima grupa korisnika iako adresa deluje kao da pripada jednoj osobi. Proverite to pre slanja.
Nemojte prosleđivati neovlašćene informacije. Ukoliko vam sistem dopušta da prosleđujete (forwarding) poštu, proverite da niste uključili prosleđivanje na nekoliko hostova čime se vama poslata poruka vrti u beskrajnom krugu od jednog do drugog računara.

Talk i IRC (Internet relay chat)
Opšte -> Talk je niz Internet protokola koji omogućavaju dijalog između dva ili više korisnika.
Preporuke -> Koristite velika i mala slova i pravilnu interpunkciju. Na kraju reda koristite CR tj. taster Enter. Vodite računa o tome da svi korisnici nemaju monitore istih dimenzija. Preporučljivo je ne koristiti više od 70 karaktera i ne više od 12 redova.
Koristite dva CR-a (i time napravite prazan red) kako biste naznačili da ste završili sa unosom vaše poruke i da drugi korisnik može da počne sa unosom svoje poruke.
Uvek naznačite završetak poruke i sačekajte istu naznaku od sagovornika pre prekida dijaloga.
Imajte na umu da razgovor na kojem insistirate može da prekine ili ometa drugog korisnika u poslu koji trenutno radi ili aktivnostima koje obavlja.
Talk pokazuje vašu veštinu kucanja. Ako sporo kucate i pri tom pravite greške, ne pokušavajte da ih ispravite, jer će primalac shvatiti o čemu se radi.

Komunikacija "jedan ka više"
Kad god započnete komunikaciju "jedan ka više" primenite sva pravila koja se odnose na e-mail. Komunikacija sa više korisnika putem jedne e-mail poruke je analogna vezi sa samo jednim korisnikom. Važno je da znate ko sve prima vaše poruke.

Mailing liste i NetNews grupe
Opšta uputstva -> Upoznajte pravila funkcionisanja liste ili grupe praćenjem njihovog rada duže vreme (mesec-dva) pre no što sami nešto pošaljete.
Uzmite u obzir da će veliki broj korisnika videti vaše priloge. Budite obazrivi u vezi sa onim što pišete. Takođe, zapamtite da mailing liste i news grupe često arhiviraju tekstove, te samim tim i vaši prilozi mogu biti dugo čuvani na javno dostupnom mestu.
Vodite računa o tome da pojedinci govore u svoje ime i sadržaj onoga što kažu ne predstavlja zvaničan stav poslodavca (osim ako je to eskplicitno naznačeno). Setite se da i mail liste i news grupe koriste resurse sistema. Obratite pažnju na specifične propise provajdera ili poslodavca!.
Ne krivite sistem administratora za ponašanje korisnika sistema!!
Sadržaj poruka -> Poruke i članci koje šaljete treba da budu kratki i precizni. Pišite o temi za koju pravite prilog i to treba da prati konvenciju određene grupe. Nikada nemojte slati poruke gde ističete tuđe greške u kucanju i pravopisu. Time se ističete kao neiskusni ili zlonamerni korisnik.
Kada odgovarate na poruku svakako dajte rezime originala kod zaglavlja poruke ili navedite dovoljno teksta iz originala kako bi primaoci poruke razumeli o čemu se radi. Vodite računa o tome da se NetNews poruke prenose sa hosta na host, pa je moguće videti odgovor pre originala. Sadržaj citirane poruke svima olakšava razumevanje.
Budite obazrivi kada odgovarate na poruke. Odgovori se najčešće šalju na adrese sa kojih su primljene – često na adresu mailing liste ili news grupe. Možete greškom poslati ličnu poruku velikom broju ljudi. Dobro je pravilo da se kod odgovaranja na poruku navede (prekuca) adresa primaoca umesto da se oslonite na reply vašeg mail ili news klijenta.
Ukoliko uočite da ste ličnu poruku poslali greškom na adresu liste ili grupe, pošaljite poruku sa izvinjenjem.
Ukoliko je došlo do nesporazuma izmedu vas i druge osobe, ne koristite mailing liste ili news grupe za prepisku. Ukoliko se rasprava tiče nečega što može da bude od interesa za grupu, kasnije ih možete o tome obavestiti u skraćenom izdanju. Ne učestvujte u ratovima poruka. Nemojte slati niti odgovarati na podstrekačke poruke.
Priključite adresu svojoj poruci kao garanciju da će korisnici, učesnici ili čitaoci koji nepažnjom uklone zaglavlje sa vašom adresom ipak imati priliku da stupe u kontakt sa vama.
Postoje news grupe i mailing liste koje razmatraju raznovrsne teme. One predstavljaju različite stilove života, religija i kultura. Slanje članaka ili poruka grupama čije je mišljenje za vas uvredljivo samo da biste ih o tome obavestili nije prihvatljivo.
Tipične greške -> Oglašavanje je dobrodošlo na nekim mail listama i news grupama, ali je apsolutno neprihvatljivo na drugim.
Budite obazrivi sa fontovima i dijagramima. Oni mogu da budu različito prikazani u različitim sistemima ili različitom e-mail softveru za korisnika istog sistema.
Nikada ne navodite integralni (kompletni) tekst originala.
Falsifikovanje i druge zloupotrebe predstavljaju nedozvoljeno i neprimereno ponašanje.
Vodič za Mailing liste -> Postoji nekoliko načina da nađete podatke o listama koje postoje na Internetu sa uputstvima kako da se priključite. Ako koristite službeni e-mail nalog, upoznajte se sa stavom preduzeća u vezi sa priključenjem i slanjem pošte na ove liste. Proverite lokalne informacione resurse pre no što pokušate da pronađete informacije na Internetu. Postoji izvestan broj datoteka koje se periodično šalju na news.answers, sa pregledom Internet mailing lista i kako da se na njih pretplatite.
Sačuvajte poruke o pretplatama za mailing liste pošto se tu obično nalaze i uputstva kako da se sa njih odjavite.
Proverite sadržaj poruke pre nego što je pošaljete. Vodite računa da jednom poslatu poruku nije moguće vratiti/povući. Čak ni vaš sistem administrator neće moći da je poništi.
Pažljivo koristite reply-to opciju kad odgovarate na poruke u mailing listama. Auto-reply će proslediti odgovor svim članovima liste, što često nije poželjno. Auto-reply je koristan za komunikaciju unutar preduzeća, ali je iritirajući kada se odnosi na celokupnu mailing listu.
Ne upućujte velike datoteke na mailing liste kada je URL (linkovi, FTP verzije, ...) dovoljan.
Ukoliko datoteke šaljete iz više delova, uskladite to sa opštim stavom liste.
Razmotrite mogućnost obustavljanja pretplate ili postavljanja "nomail" opcije (ukoliko lista to nudi) kada ne možete duže vreme proveravati svoju poštu.
Neke od mailing lista su privatne. Ne upućujte poruke na te liste ukoliko niste pozvani. O sadržaju tih lista ne obaveštavajte širu javnost.
Ukoliko upadnete u raspravu, svakako se zadržite na predmetu umesto na ličnostima koje učestvuju u raspravi (ne učite od domaćih političara!).
Vodič za NetNews grupe -> NetNews je sistem koji se distribuira širom sveta i omogućava komunikaciju o raznim specifičnim temama. Podeljen je hijerarhijski, a glavna podela je sledeća: sci – nauka; comp – računari; news – diskusije koje se tiču samih NetNews-a; rec – rekreativne aktivnosti; soc – opšta društvena pitanja; talk – dugačke, neprekidne diskusije; biz – vesti u vezi sa biznisom; i alt – aternativna hijerarhija. Postoje i regionalne i nacionalne hijerarhije, a i hijerarhije koje su široko distribuirane kao što je Bionet. U poslednje su tu i humanističke nauka, a vremenom će biti i drugih.
U žargonu NetNews-a "posting" označava slanje novog članka grupi ili odgovor na članak koji je neko drugi poslao. "Cross-posting" označava slanje poruke većem broju grupa. Ukoliko uvedete cross-posting u svoju grupu ili ako označite "proslediti dalje", upozorite čitaoce o tome! Oni će uglavnom pretpostaviti da je poruka poslata specifičnoj grupi i da će njihova reagovanja ostati unutar te grupe.
Ako smatrate da će članak zanimati više News grupa, koristite crosspost umesto da ga pojedinačno prosleđujete svakoj grupi.
Pročitajte sve informacije o diskusiji koja je u toku (ovo nazivamo nit) pre nego što pošaljete odgovor. Izbegavajte slanje poruka tipa "i ja" ukoliko se radi o odobravanju sa opštim tokom (niti).
Nove poruke u niti (temi) bi morale da sadrže više od citiranja prethodnih.
Koristite mail ako odgovor šaljete jednoj osobi.
Zapamtite da se poruke u News grupama globalno distribuiraju i da ceo svet verovatno nije zainteresovan za vaš lični odgovor. Međutim, ne oklevajte da poruku pošaljete ako se radi o stvari koja je od opšteg interesa za sve učesnike News grupe.
Pre nego što postavite neko pitanje, probajte da odgovor pronađete koristeći dostupne izvore kao što su uputstva za računare, novine, help datoteke itd. Pitanja upućena News grupi tipa "gde se nalaze odgovori…" uglavnom uzrokuju mrzovoljne "RTFM" odgovore (tj. pročitaj uputstva, mada je moguće da dobijete i daleko oštrije odgovore).
I pored toga što postoje News grupe koje prihvataju oglašavanje, oglašavanje proizvoda koji nisu bliski temi smatra se nedozvoljenom aktivnošću.
Ukoliko ste poslali nešto što se nije odmah pojavilo u News grupi, budite strpljivi – nemojte odmah misliti da pokušaj nije uspeo i ponoviti slanje.
Neke grupe dozvoljavaju (a neke i odobravaju) poštu koja bi se u drugim okolnostima smatrala donekle neukusnom. Ipak, ne postoji nikakva garancija da će svi ljudi koji čitaju materijal te grupe odobravati isto što i vi. Da biste izbegli takve probleme, kriptujte svoje poruke opcijom Rotate (koja rotira sve karaktere u vašoj pošti za 13 mesta).
Grupe koje diskutuju o knjigama ili filmovima obavezno obeležavaju poruke koje sadrže značajne informacije o sadržaju ili raspletu kao "spoilers". Unesite tu reč u sažetak (subject). Možete da ostavite prazne redove na početku poruke da biste prikrili sadržaj ili možete da ga rotirate.
Slanje poruka putem anonimnih servera prihvata se u nekim News grupama ali izaziva negodovanje u drugima. Poruka koja nije prikladna kada se šalje sa potpisom ostaje neprikladna i kada se šalje anonimno.
Ukoliko šaljete članak grupi koja ima moderatora (urednika), očekujte izvestan zastoj pre no što se vaša poruka prikaže. Moderator će eventualno izvršiti neke izmene da bi vašu poštu uskladio sa opštom niti diskusije.
Falsifikovanje novinskih članaka nije prihvatljiva praksa.

Informacioni servisi (Gopher, Wais, ftp, telnet)
Uvod -> Generalno, Internet je zatrpan novim i raznovrsnim informativnim servisima. Gopher, Wais, Multi-User Dimensions (MUD), zatim Multi-User Dimensions koji je Object Oriented (MOO) samo su deo nekih novih servisa.
Ne zaboravite da svi ovi servisi imaju vlasnike. Oni koji snose troškove rada tih servisa postavljaju i pravila u vezi sa upotrebom. Informacije koje servisi nude mogu da budu besplatne, ali ne moraju.
Preporuke -> Upoznajte se sa konvencijama koje se koriste za izdavanje informacija tokom sesija. FTP sajtovi obično imaju datoteke pod imenom README u korenskom direktorijumu koji sadrži informacije o raspoloživim datotekama, pravima pristupa i autorskim pravima.
Ukoliko nisu uključeni sistemi za proveru i sigurnost, informacije koje šaljete sistemu biće prikazane na Internetu a time i nezaštićene od falsifikata.
S obzirom da se Internet globalno rasprostire, informativni servisi mogu da odražavaju vrstu kulture i stila života koji se drastično razlikuje od sredine u kojoj živite i/ili radite. Sadržaj koji je za vas neprihvatljiv može da potiče sa područja u kojima je to prihvatljivo. Budite otvoreni i bez predrasuda.
Razmotrite mogućnost rasterećenja sistema na popularnim sajtovima tako što ćete izbegavati najveće gužve. Prijavljujte se kada su sistemi manje opterećeni. Kada su popularni serveri preopterećeni, koristite pomoćne (mirror) i manje opterećene servere.
Nemojte koristiti tuđi FTP sajt radi deponovanja materijala koji biste želeli da drugi ljudi preuzmu. Ovo se zove "dumping" i ne smatra se za prihvatljivo ponašanje.
Kada imate problema sa nekim sajtom i zatražite pomoć, navedite što više informacija radi lakšeg otklanjanja problema.
Kada pravite sopstveni informativni servis, kao što je homepage, proverite kod svog lokalnog administratora koje su smernice i pravila na snazi.

Virtualni interaktivni servisi
Kao i u ostalim slučajevima, upoznajte se sa kulturom izvesne grupe i držite se njenih opštih pravila.
Potražite uvodna uputstva grupe. Ona se mogu nalaziti na pratećem FTP serveru.
Prilikom prijavljivanja, uputite jedan opšti pozdrav učesnicima. Loša je praksa svakoj osobi na pojedinom kanalu pojedinačno uputiti "pozdrav".
Upozorite učesnike kada nameravate da šaljete veliku količinu informacija. Ukoliko svi pristanu da ih prime, možete da ih pošaljete, ali slanje neželjenih informacija bez prethodnog upozorenja se smatra neučitivim, baš kao i kod elektronske pošte.
Vodite računa da može da se desi da ljudi koje ne poznajete ne žele da razgovaraju sa vama.
Ukoliko osećate potrebu da pošaljete privatne poruke ljudima koje ne poznajete, onda morate da budete spremni na to da su oni ili zauzeti ili jednostavno ne žele da ćaskaju sa vama.
Loša je praksa insistirati na tome da vam korisnici grupe daju lične informacije, kao što su pol, starost, lokacija itd. Kada ste sklopili poznanstvo sa drugim korisnikom, ova pitanja mogu da budu prihvatljivija, ali mnogi ljudi nerado daju ovakve informacije osobama koje ne poznaju.
Ukoliko korisnik upotrebljava nadimak ili pseudonim, poštujte njegovu potrebu za anonimnošću. Čak i ukoliko ste vi i ta osoba vrlo bliski, pristojnije je koristiti njegov nadimak. Nemojte navoditi njegovo/njeno pravo ime online bez odobrenja

web culture

netiquette

useful rules of acceptible behaviour for internet services users

In this article, Srdjan Janev from PSC presents a concize set of guidelines and suggestions for Network Etiquette (Netiquette) which organizations may take and adapt for their own use. It also functions as a minimum set of guidelines for individuals, both users and administrators.
In the past, the population of people using the Internet had "grown up" with the Internet, were technically minded, and understood the nature of the transport and the protocols. Today, the community of Internet users includes people who are new to the environment. These "Newbies" are unfamiliar with the culture and don't need to know about transport and protocols. In order to bring these new users into the Internet culture quickly, this Guide offers a minimum set of behaviors which organizations and individuals may take and adapt for their own use. Individuals should be aware that no matter who supplies their Internet access, be it an Internet Service Provider through a private account, or a student account at a University, or an account through a corporation, those organizations have regulations about ownership of mail and files, about what is proper to post or send, and how to present yourself.
For many years the Petnica Center has been very active in promotion of web culture and resources among school teachers and students and this article is aimed mostly for them.
The article is organized into three sections: One-to-one communication, which includes mail and talk; One-to-many communications, which includes mailing lists and NetNews; and Information Services, which includes ftp, WWW, Wais, Gopher, MUDs and MOOs

 

 © 2004. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page