ko i kako ovo pravi?

Almanah Petnica 19
Petnica - godišnje glasilo-almanah Istraživačke stanice Petnica * broj 19 * godina XXI * Petnica nastavlja tradiciju BILTENA Istraživačke stanice Petnica * © IS Petnica, Valjevo * Redakcioni tim: Vigor Majić, Srđan Janev, Srđan Verbić, Nina Jevtić (žute strane), Branislav Savić (zadužen za maksimalno usporavanje) * Izdavački savet nikada nije postojao a nije nam jasno ni čemu bi služio * Fotografije: Dragan Aćimović, Dušan Jovanović, Miško Marković, Branislav Savić * Urednik fotografije: Dušan Jovanović * Tekstovi: Kolegijum ISP + saradnici * Lektura i korektura: Branislav Savić * Prevodi na engleski: Srđan Verbić * Lektura engleskih tekstova: Miloš Hrkić * Priprema za štampu: RC ISP i Agencija “Valjevac” * List zaključen februara 2003 * YU ISSN 0353-6238 * Tiraž 5000 * Izdaje: Istraživačka stanica Petnica, 14104 Valjevo, p.fah 6, tel 014 241 280, e-mail isp@psc.ac.yu * Za izdavača: Vigor Majić * Štampa: Štamparija Valjevac Uzun Mirkova bb, 14000 Valjevo * Zahvaljujemo se Vojislavu Jovanoviću na uslugama štampe. Sve primedbe na kvalitet štampe dostaviti njemu lično * Zahvaljujemo se dr Milanu Seleniću za besplatne zubarske usluge Redakciji *
* Elektronska verzija dostupna na http://almanah.petnica.rs/19 * HTML verziju po ideji Mila Perića uradio Srdjan Janev * Lektura i korektura HTML verzije: Milan Pavlović - Pajke
 
* PDF verzija *
Kompletan Bilten 19
3413 kB
   
840 kB ->
Uvod i sadržaj (str 1, 2 i 3)
493 kB ->
Petničkih prvih 20 godina (str. 4, 5, 6 i 7)
456 kB ->
Novo u Petnici (str. 8, 9, 10 i 11)
156 kB ->
Naučne aktivnosti (str. 12 i 13)
314 kB ->
Međunarodna saradnja (str. 14, 15, 16 i 17)
313 kB ->
Polaznici: kako ih biramo (str. 18 i 19)
338 kB ->
Petnička arheološka zbirka (str 20 i 21)
1639 kB ->
Petnica i okolina: Ribnička klisura (str. 22, 23, 24 i 25)
294 kB ->
Programi obuke nastavnika (str. 26, 27, 28, 29, 30 i 31)
99 kB ->
Mali petnički dobošar (str. 32, 33, 34 i 35)
223 kB ->
Treća Faza - najzad? (str. 36 i 37)
194 kB ->
Priznajemo, izdali smo (str. 38 i 39)
392 kB ->
I Konferencija radova polaznika (str. 40, 41 i 42)
49 kB ->
Početak rada Petničkog Fonda (str. 43)
1258 kB ->
Petnica vs. škola? (str, 44, 45, 46, 47 i 48)
 © 2003. IS Petnica
TOC, Content
Previous Page
Home Page