konačno

FOND PETNICA
 

Nakon nekoliko godina najava i pažljivih priprema, formiran je Fond Petnica namenjen razvoju naučnog obrazovanja. Valjani razlog za postojanje Fonda je i evidentna potreba da se kvalitetne obrazovne aktivnosti Istraživačke stanice učine još nezavisnijim od ćudi i raspoloženja promenljive državne administracije. Dobar povod za njegov nastanak jeste i činjenica da je kroz raznovrsne obrazovne programe ISP za ovih dvadeset godina prošlo više desetina hiljada učenika i studenata i da je danas najveći deo njih ekonomski samostalan i, na određen način, spreman da pomogne nove generacije sebi sličnih za nauku zainteresovanih mladih ljudi.

Pet osnovnih ciljeva Fonda su:


1) podsticanje i razvoj naučnoistraživačkog stvaralaštva darovitih i za nauku i savremene tehnologije izrazito zainteresovanih učenika i studenata,
2) poboljšanje uslova njihovog obrazovnog i naučnoistraživačkog rada,
3) stvaranje i podsticanje razmene naučnoistraživačkih informacija sa odgovarajućim institucijama širom sveta,
4) da pomaže učešće mladih na stručnim i naučnim skupovima,
5) okupljanje svih zainteresovanih pojedinaca i organizacija za pružanje finasijske i druge pomoći razvoju i unapređivanju obrazovnog rada Istraživačke stanice Petnica.

Fond će se obratiti bivšim polaznicima i saradnicima IS Petnica koji žive u Srbiji ili u inostranstvu i ponuditi im da se učlane u Fond. Više različitih varijanti i vrsta članarine prilagođene su materijalnim mogućnostima pojedinaca a predviđa se i mogućnost učlanjivanja porodica, preduzeća i ustanova. Tako jednogodišnja članarina za studente u Srbiji iznosi 300 dinara a za njihove kolege u inostranstvu svega 40 dolara - toliko košta pretplata na neki od jeftinijih popularnih časopisa.
Svi članovi dobijaće uredno i pedantno detaljne izveštaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima kako bi ovo postao dobar primer modernog i potpuno transparentnog Fonda. Uplate članarine će se moći primati i elektronski posredstvom interneta i drugim oblicima savremenog poslovanja.
Prikupljena sredstva biće korišćena brzo i efikasno za raznovrsne konkretne aktivnosti obrazovnog karaktera ali i za unapređivanje uslova za savremeno naučno obrazovanje, kao što je nabavka literature, pretplata na časopise, nabavka opreme i učila i sl.
Zanimljivo je da pravila Fonda sadrže (kod nas) neuobičajenu klauzulu kojom se troškovi administracije i drugi "tehnički" troškovi Fonda limitiraju na 10% od ukupnih sredstava. Tako se dodatno štite interesi članova i sprečava da Fond "pojede sam sebe", što nije nepoznato iskustvo u skromnoj novijoj istoriji domaćih fondova i zadužbina.
Sve u svemu, ostaje da Fondu poželimo srećan početak i uspešan rad i da vas koji ovo čitate pozovemo da razmislite i o svom učlanjenju kojim ćete direktno pomoći da Stanica postane stabilna i finansijski nezavisna, što nije mala prednost u ovim nestabilnim vremenima.

 

Postanite i vi član Fonda za razvoj naučnog obrazovanja!

Kontaktirajte Istraživačku stanicu Petnica (014 241 180, ili 241 280) i dobićete sve neophodne informacije.

Sve o Fondu možete naći i na sajtu fond.petnica.rs

petnica fund

independence day

===============
Finally, after a couple of years of carefully preparation (and naďve waiting for new stimulative state laws & regulations) Petnica Foundation is active and ready for new members. Petnica Fund is focused on Petnica’s alumni and people who would like to support improvement of quality science education of young people in Serbia and neighbor countries of the Balkans. PetnicaFund will be efficient and transparent fund - members have open access to all relevant information including financial reports and view into use of every single euro, dollar, or dinar. Petnica Fund offers various types of membership including students-member, family-member, supporting member, and options for people or companies who would like to make serious donations.

Do not hesitate! Join us and become a member of Petnica Fund. You can find more details on fond.petnica.rs or just send us a mail (fond _at_ psc.ac.yu).

 

 © 2003. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page