da li ste se možda odlučili da postanete sponzor Petnice?*

* ili imate nešto naizgled pametnije i korisnije u planu...

Aktivnosti Istraživačke stanice Petnica u 2010. godini uspešno su izvedene zahva-ljujući podršci i konkretnoj pomoći mnogih organizacija i partnera. Ovde naročito ističemo podršku Ministarstva nauke Srbije, kao i Ministarstva za omladinu i sport i Ministarstva prosvete. Kroz konkretne projekte rad Stanice je pomogao i Fond za otvoreno društvo.
Hvala Naftnoj industriji Srbije čije je novo rukovodstvo izuzetno brzo prepoznalo kvalitete Petnice i pomoglo u momentu kada nam je pomoć bila najpotrebnija. Bez njihove kontinuirane podrške ne bismo uspeli da iznesemo širok spektar aktivnosti u 2010. Hvala kompaniji “Telenor” koja već nekoliko godina stabilno i uporno pomaže rad Stanice. Hvala članovima Fonda Petnica. Veliko hvala svima za dobru volju, mudrost, razumevanje, dalekovidost i efikasnost!
Zahvalnost dugujemo i brojnim stručnim saradnicima i njihovim institutima i fakultetima, nastavnicima i naučnim radnicima, kao i studentima – bivšim polaznicima. Svi oni su odvojili svoje dragoceno vreme za ozbiljne pripreme i vrhunsku realizaciju kvalitetnih obrazovnih aktivnosti, a sve u želji da pomognu mladima koji u uslovima složenog okrženja i dalje neguju ljubav prema nauci, znanju i stvaralaštvu suprotstavljajući se neznanju, beznađu, primitivizmu i gluposti.
Hvala i mladim polaznicima i njihovim nastavnicima i roditeljima na velikom poverenju.

 

 

 

 

 

 

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page