arheologija

 

30 godina uspešnog obrazovnog i istraživačkog rada

Jedan od prvih programa u Istraživačkoj stanici a po mnogo čemu i glavni krivac zašto je Petnica izabrana kao lokacija za Stanicu.
Već tri decenije težište ukupnih aktivnosti je obrazovni rad sa srednjoškolcima i studentima.
Arheološki program u Petnici je poznat u zemlji kao i u svetu kao jedna od najuspešnijih autentičnih i originalnih inovacija u obrazovanju budućih arheologa.

Prvih trideset godina:

- 1,500 srednjoškolaca i studenata
- 300 seminara, radionica i kampova
- 300 stručnih saradnika
- 150 publikovanih stručnih radova
- 20 istraženih lokaliteta i mikroregija

Osnovu aktivnosti čine seminari, radionice i kampovi. Kontinuirani obrazovni rad usmeren je na tehnike terenskog i laboratorijskog rada, rešavanje specifičnih istraživačkih problema i višedisciplinarni pristup istraživanju. To je danas zaštitni znak petničkog arheološkog programa.

Nova Laboratorija za analitičku arheologiju biće savremeno opremljena za razne vrste analize i obrade različitog arheološkog materijala. Depo za čuvanje materijala projektovan je po svetskim standardima i prihvatiće dragocene zbirke koje su danas neadekvatno smeštene. Moderna oprema i mogućnost lakog povezivanja sa drugim stručnim oblastima i odeljenjima Istraživačke stanice doprineće daljem širenju saradničke mreže u zemlji i van njenih granica.

 

 

 
 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page