PETNIČKI GODIŠNJI CIKLUS

Nije bilo nagoveštaja da će se u leto 2009. na ispit staviti moć Istraživačke stanice Petnica da se suoči sa naglom redukcijom sredstava upravo od partnera koji četvrt veka neprekidno podržavaju njen rad, niti da će to pokrenuti toliki broj mladih i ne samo mladih da se pobune i ponude pomoć i otvorenu podršku. Nenajavljen plebiscit o ulozi i vrednosti Stanice veliko je breme odgovornosti za vreme ispred nas.

Vigor Majić

Na karti ispod prikazali smo zastupljenost polaznika zimskih seminara za srednjoškolce u 2010. godini po grado-vima iz kojih dolaze – ovoga puta analiza je rađena samo za 23 naselja koja zvanično imaju status grada.
Karta daje dve zanimljive vrednosti. Prva je sam broj učesnika koji je došao iz ovih gradova. Drugi podatak je interesantniji i prikazuje “normalizovanu” distribuciju učesnika po gradovima koji dolaze, dakle u odnosu na veličinu grada. Konkretno, u ovom slučaju se vidi da postoje sredine iz kojih dolazi više, odnosno manje učenika u odnosu na broj sta-novnika. Iako je distribucija relativno ujednačena, tj. raspon je dosta manji nego kod apsolutnog broja učenika, i ovde se uočavaju razlike koje su rezultat dva glavna faktora – udaljenosti (tj. troškova i vremena putovanja) i agilnosti lokalne školske administracije, konkretno angažovanja direktora škola i predmetnih nastavnika. Neke boli uvo, a neki se trude...
Nadamo se da ćemo tokom 2011. uspeti da napravimo još precizniju analizu i obratimo pažnju na promenu ovih pokazatelja u vremenu, odnosno tokom postojanja i rada Istraživačke stanice. U svakom slučaju preciznija analiza mora sačekati pouzdanije statističke podatke na državnom nivou. Takođe, bilo bi interesantno videti kakva je distribucija po petničkim programima, jer se primećuje da i tu postoje neka neočekivana odstupanja

mapa

U 2010. godini Istraživačka stanica Petnica organizovala je 115 višednevnih seminara/kampova/radionica sa ukupno 2279 polaznika (od toga 59 nastavnika). Blizu 600 gostujućih saradnika i predavača angažovalo se u realizaciji ovih programa. Na zimske i prolećne seminare odabrano je i pozvano oko 790 srednjoškolaca izabranih iz blizu 950 pristiglih prijava iz 185 srednjih škola. Među srednjoškolcima devojke čine većinu (56 %).
---------------------------
Za programe u 2011. godini kandidovalo se oko 1050 učenika iz 209 škola iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Od ovog broja odabrano je i pozvano na zimske seminare njih 807. Devojaka je više od dečaka, čak 59%

 

[Petnica Center]
coursers, camps, workshops 2010

On the opposite page you can see a map of courses, camps and some other educational programs organized in Petnica in 2010. More than 600 guest lecturers from about 130 scientific institutions and universities visited Petnica to take part in the science education programs, to share their knowledge and experience with enthusiastic students.
This complex schedule looks rather chaotic. However, an underlying order and pattern does exist. The schedule was designed to enable the best possible results in short-term programs for students who already attend regular schools. There is an "annual cycle" of educational programs for high-school students, i.e. programs are implemented in four complementary groups. New students first attend a week-long winter course with intensive theoretical work (lectures, demonstrations, discussions). Spring courses are shorter and focused on practical training in instrument manipulation, fieldwork, data acquisition and processing (statistics), etc.
During the two-week summer science camps the students are free to work on small (and sometimes not so small) research project. During this time, they gain precious insight into the real scientific work, including all the difficultiesand problems that exist in professional work.
Fall courses give students a chance to meet again, to discuss results, to finalize their papers, and to hear scientists giving lectures on their work and presenting the latest news from the ever-expanding boundaries of modern science and technology. Participants who successfully complete their results in the form of science papers are invited to participate at the Petnica Annual Students’ Conference, where they have a chance to present their result to other participants and collaborating teachers and scientists. An article of the Annual Conference appears on page 55.
The map illustrates the structure of participants in 2010 comming from Serbian secondary schools (grade 9-12, age 15-19), from 23 major cities and regional centers. Circle diameter is proportional to the number of students taking part in the winter courses 2010 while the color represents the ratio between the number of students and the population of each city.With a total scope of about 115 camps and courses for nearly 2,300 students, innovative and flexible methods, and a broad coverage of various scientific disciplines, the Petnica Science Center continues to be one of the world’s leading centers for extracurricular science education

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page