jedan komentar o posterima

 

Izrada istraživačkog rada, barem kad je Petnica u pitanju, obično se deli na dva bitno različita dela: na prvi, zanimljivi u kom radimo istraživanje i drugi, manje-više dosadni u kom pišemo rad. U toj pojednostavljenoj slici izgleda kao da se posao završava onog trenutka kad rad bude napisan. Međutim, nije tako. Rad, kao i bilo koji drugi proizvod, zahteva reklamu. Većina potencijalnih čitalaca rada, bez obzira da li rad bio u formi članka ili na posteru, pročita samo naslov. Ukoliko naslov nije dovoljno atraktivan, to je to, veza se prekida i potencijalni čitalac odlazi dalje. Veliki su izgledi da rad naše koleginice, kolege, polaznika, bez obzira kako dobro bio napisan, sem autora i mentora, ukoliko ga ima, nikada niko ne pročita. Da se to ne bi dogodilo, potrebno je privući i zadržati pažnju znatiželjnih posmatrača (uglavnom kompetentnih tragača za novim idejama i zanimljivim rezultatima). Poster prezentacija je posebno zgodan način da to učinimo.
Poster je medij koji omogućava da se rad predstavi na vizuelno dopadljiv način, bitno drugačiji od članka u časopisu ili zborniku. Kod postera je dizajn veoma bitan element. Njegova funkcija je da privuče čitaoce dovoljno blizu da pročitaju naslov i pogledom prelete preko slika. Ukoliko ih naslov ne odbije, oni prelaze u fazu čitanja pojedinačnih slika i dijagrama. Za razliku od članka gde čitaoci posle naslova prvo čitaju apstrakt, kod postera pažnja čitalaca odmah prelazi na grafičke priloge. Ako igde slike vrede kao hiljadu reči, onda je to ovde. Slika može da bude mapa, fotografija, skica, shema, dijagram, konceptualna mapa, grafikon itd. Tekst na posteru bi trebalo da bude, ako je ikako moguće, samo dopuna ili pojašnjenje onoga što je grafički predstavljeno.
Iskreno zainteresovani posmatrači postera svoja pitanja obično počinju sa „kako“ ili „zašto“ jer pre toga sami pokušavaju da shvate „šta“. Imajte ovo u vidu. Sadržaj postera mora da bude takav da oni već posle nekoliko desetina sekundi gledanja sa distance shvate šta je rađeno. Za „kako“ i „zašto“ potrebno je da čuju autora. Na posteru treba da budu materijali koji će autori pomoći da lako i ubedljivo odgovori. Kada dotle dođete, postigli ste cilj, poster je privukao publiku i komunikacija prelazi na nivo jasne priče, odmerenih gestova i uzajamnog osmehivanja.

 

 

[Students' Conference]
poster presentation

[Srđan Verbić]

 

All participants of Petnica Students’ Science Conference have both oral and poster presentations of their research projects. Since the conference last for two and a half days only and we want that all participants get a chance to hear all their peers, there is no time when all students could give 10 or 15-minute oral presentations. On the other hand, all of them deserve opportunity to speak in public and tell a few sentences about what they did, why they did it, and stress the most important conclusion. That is why we have introduced 3-minute oral presentations recently. If you prepare yourself for such a short presentation, you can tell a lot in mere 180 seconds. They use it, mainly, to advertise their posters.
Some of those students, usually those who participated in the conference before, have a chance to deliver lengthy 15-minute presentation, but the purpose of this kind of presentations is quite different.
All participants are supposed to exhibit their posters. That is something students have to practice. Research work, like all other types of work, requires advertising. Chances that no one but you and your supervisor read your paper is quite high. Doesn’t matter how well written it is. In order to circumvent it, we should attract and retain potential readers. Posters are a convenient medium to do so. Use great graphical potential of posters. Usually, curious poster observers start asking questions with “How” and “Why”. Therefore, poster content should clearly explain to the observer what is done. In contrast to the reading of a paper, curious readers, after reading the title, skip to graphical elements of the poster and try to “read” what is done. For other questions, the poster needs an explainer beside. That is how we could get some feedback to our research and that is what the presentations are all about

 

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page