korak broj 9

Nikola Božić koordinira programe međunarodne razmene ISP. Tokom 2010. šefovao je Odeljenjem za fiziku, računarstvo, matematiku itd. (FIRMA) i bio dirigent Konferencije “Korak u nauku”.

Deveta konferencija “Korak u nauku” predstavila je gomilu svežih radova blizu 110 mladih autora. Mnoge od njih ćemo sigurno za desetak godina prepoznavati po svetskim naučnim časopisima i konferencijama...

Novembar mesec u Petnici je uvek pravi praznik. Sve je nekako u posebnom režimu, svi su užurbani i ushićeni. Cela Stanica se bavi organizacijom konferencije polaznika „Korak u nauku“, završnog događaja u obrazovnom ciklusu. Za to vreme sami polaznici, čiji su radovi izabrani za prezentovanje na Konferenciji, vrše završna doterivanja svojih radova i dizajniranje postera.
Deseta godina 21. veka nam je donela devetu Konferenciju po redu, koja je dosegla granice fizičkih kapaciteta Istraživačke stanice Petnica. Dešavalo se to i na ranijim konferencijama, ali ovoga puta sve je bilo pod senkom najavljenog proširivanja petničkih kapaciteta i nade da će se na narednim konferencijama moći okupiti svi autori a možda i znatno više uspešnih radova. Za Konferenciju su odabrana 84 rada, što znači da je tačno po jedan autor svakog rada mogao doći u Stanicu na Konferenciju, a da su time poptpuno popunjeni kreveti. Planovi za proširenje kapaciteta Petnice očigledno dolaze u pravom momentu, jer je nesporno teško organizovati korišćenje kreveta na smenu, kao u podmornicama, da ne ureknemo...

Pomenuta 84 rada iz 15 naučnih oblasti, potpisalo je ukupno 109 autora, od kojih je njih osamdesetak bilo prisutno na devetoj Konferenciji „Korak u nauku“ (mada nezvanično saznajemo da je broj prisutnih bio i malo veći, verovali ili ne). Sedamnaest radova je zbog zanimljivosti teme, dobro odabrane metodologije i dobrih rezultata odabrano za usmeno prezentovanje u trajanju od 15 minuta plus 5 minuta za diskusiju, a ostali autori su imali na raspolaganju 3 minuta za prezentovanje pred publikom plus diskusiju pored samih postera.
Posteri su ove godine bili priča za sebe. Kreativnost autora se i ovoga puta pokazala u potpunosti. Dizajnerski su bili vrlo atraktivni, a suštinski su vrlo dobro predstavljali svoje rezultate. Tokom trajanja Konferencije Petnicu je posetio i poznati slikar Ljuba Popović, koji živi i radi u Parizu, koji je upravo potvrdio odličan vizuelni kvalitet samih postera.
Konferenciju je otvorio direktor Instituta za fiziku u Zemunu dr Aleksandar Belić, rekavši da je veoma važno da postoji ustanova kao Petnica koja okuplja talentovane mlade ljude, pune entuzijazma. „U nazivu ove konferencije ima simbolike, jer ovo što vi činite je zaista prvi korak“, rekao je Belić. Okupljene je pozdravio i direktor Stanice Vigor Majić, kao i predsednik Organizacionog odbora Konferencije Srđan Verbić. Nakon otvaranja, usledila je prezentacija radova sa petničke Škole fotografije koju Stanica već godinama organizuje za svoje polaznike, ali i saradnike. Vladimir Pecikoza je predstavio metodologiju rada, i najzanimljivije fotografije nastale na ovim školama.
Kako je nekoliko nedelja pre Konferencije noćno nebo nad Srbijom osvetleo sjajan meteor – bolid, a grupa astronoma se zatim dala u potragu za potencijalnim mestom pada meteorita, ovo je bio pravi povod za uvodno predavanje. Bilo je dosta mišljenja da je pojava bolida izrežirana od strane petničkih studenata saradnika, čisto kao promocija Konferencije. Igor Smolić je održao odlično predavanje na temu “Meteorska forenzika”, predstavljajući nam “istražne” korake i način prikupljanja podataka sa raznih lokacija i ratličitih instrumenata (uključujući meteorske kamere, kamere video nadzora, seizmografe...). Nažalost, mesto potencijalnog pada je do izlaska ovog broja ostalo nepoznato.

Drugo veče, tokom pauze u prezentaciji radova, organizovana je tribina na temu „Petnička vremenska kapsula“ sa idejom da se razmotre sve sitne lepe stvari koje znače svima u Petnici, a koje bi u vremenskoj kapsuli trebalo ostaviti budućim generacijama u temeljima novih zgrada. Neke od predloga možete videti u posebnom tekstu u ovom Biltenu.

Početak 2010. godine obeležilo je otvaranje Izložbe radova sa VIII petničke konferencije održane u novembru 2009. godine. Izložba je održana u Galeriji nauke i tehnike SANU, prostoru koji je bio premali da primi sve zainteresovane da prate otvaranje. Izložbu je otvorio ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić koji je istakao značaj Istraživačke stanice Petnica za naučno obrazovanje mladih a time i za ukupan razvoj nauke u Srbiji. Prisutne je pozdravio i domaćin izložbe, akademik Aleksandar Marinčić. Tokom šest dana trajanja Izložbe posetioci su mogli da razgledaju preko 70 postera koji oslikavaju svu raznovrsnost Petničkih programa. Među posetiocima je bilo dosta stručnih saradnika Stanice, roditelja, novinara ali i učesnikanekih budućih konferencija. U samom centru Beograda, u Kući Legata, u Knez Mihajlovoj ulici, zaključili smo 2010. godinu. Posteri sa IX Konferencije su pred kraj decembra bili izloženi znatiželjnim pogledima posetilaca. Izložbu je otvorio akademik Marko Anđelković, predsednik Saveta IS Petnica, a na otvaranju su govorili i direktor Stanice Vigor Majić i Ana Veljković, direktorka Kuće Legata. Čin otvaranja izložbe bio zanimljiv i zbog toga što su se tim povodom okupljenim posetiocima obratili i neki bivši učesnici petničkih konfe-rencija svojim video porukama iz celog sveta. Na ovaj originalan način čule su se podsticajne poruke Ane Černok iz Beča, Mihaila Čubrovića iz Lajdena, Dušana Milijančevića iz Bostona, Ivana Rajkovića iz Mančestera, Ivana Simića iz Bremena, Nikole Mrkšića iz Kembridža i Zorana Ristanovića iz Utrehta. Sve ove poruke u jedinstven film je sakupio i producirao Nemanja Vojvodić, asistent na seminaru astronomija i student audio-video tehnologija. Film možete pogledati linku.

Opšti utisak sa ove Konferencije jeste da su radovi sve više multidisciplinarni i da je u većini slučajeva teško iz prvog pokušaja pogoditi tačno sa kog seminara rad dolazi. Teme sve više obuhvataju više nauka, a sve je češći slučaj da asistenti budu angažovani kao ispomoć na drugim seminarima kako bi pomogli na polazničkim projektima. Uočljiva je i potreba da se angažuje više mentora sa različitih seminara, jer su projekti koje polaznici odaberu u sve većem broju multidisciplinarni ili barem zahtevaju korišćenje tehnika i instrumenata bliskih nekim drugim naučnim disciplinama.
Sva je prilika da će jubilarna (dakle deseta) konferencija morati da se održi van Petnice, zbog očekivanog započinjanja obimnih građevinskih radova u Petnici u 2011. godini. Najverovatnije je da će se kao mesto održavanja ove konferencije izabrati neki veliki univerzitetski centar, recimo Beograd, pre svega zbog očekivanog većeg prisustva stručnih saradnika, novinara, potencijalnih sponzora i različitih drugih poželjnih profila gostiju. Zbog toga ovaj deveti korak u nauku može biti zapamćen kao poslednje okupljanja učesnika u prostoru “stare” i skučene Istraživačke stanice.


 

Karla Ilić: Uvođenje acil-ostataka različitih monokarboksilnih masnih kiselina u strukturu kvercetina i njihov uticaj na asorpciju u UV oblasti i antioksidativni potencijal kvercetina
Vanja Drljević: Uticaj kofeina na komponente adaptivne vrednosti Drosophila melanogaster
Marjan Biočanin: Ispitivanje uticaja CH3COONa na produkciju struje bakterijskih zajednica mulja slatkovodnih ekosistema u okolini Istraživačke stanice u Petnici i karakterizacija bakterijskih zajednica
Milan Kornjača, Dajana Milovanov: Uticaj prirode i koncentracije gela na difuziju i stvaranje Lizegangovih prstenova
Vladimir Petrović, Marija Janković: Konstrukcija optičkih pinceta
Stefan Stojku: Ispitivanje elektrohemijskih svojstava vanadijum(V)-oksida modifikovanog Fe2+ i Fe3+ jonima u vodenim rastvorima Li+ i Mg2+ jona
Danica Despotović: Ispitivanje sposobnosti pranja deterdženata različitog porekla i karakteristika njihovih otpadnih voda
Ljiljana Spasojević: Kvalitet vode javnih bunara u Novom Sadu
Anka Jevremović: Ispitivanje odnosa sadržaja ukupnih proteina i albumina iz jetre ribe pastrmke (Salmo truta) i azotnih jedinjenja u vodi
Dolika Vasović: Ispitivanje antioksidativne aktivnosti kurkumina i njegove interakcije sa ćelijskom membranom
Ivan Milenković: Određivanje antioksidativnih svojstava i ukupnih poli-fenola kod crnog letnjeg tartufa Tuber aestivum
Iva Atanasković: Ispitivanje uticaja triklosana, hlorheksidin glukonata i benzalkonijum hlorida na formiranje antibiotske rezistentnosti kod bakterija Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus epidermidis
Jovana Stević: Analiza procesa konstruisanja mentalnih bolesti na psihijatrijskom odeljenju požarevačke bolnice
Milena Crnogorčević, Branko Bojić: Hilbertova teorema broj 90
Vanja Šarković, Filip Živanović: Modeliranje inflacije korišćenjem modifi-kovane opšte teorije relativnosti
Vladimir Polovina: Model broda na magnetnohidrodinamički pogon
Aleksandar Reljić: Određivanje koeficijenta atmosferske ekstinkcije
Sava Mirković: Detekcija sekundarnog kosmičkog zračenja difuzionom maglenom komorom i određivanje upadnog ugla miona
Miloš Stojanović: Softverska segmentacija i klasifikacija saobraćajnih znakova
Stevan Miličić: Kontrola kursora praćenjem kretanja očiju korisnika
Rade Špegar: End-homogeni grafovi u mešovitom slučaju
Milana Janković, Olivera Pantelić: Estetski efekat pоlоžaja mladeža na licu
Simona Đurić: Procena teksta naučnoistraživačkog rada u zavisnosti od iskustva čitaoca u naučnom radu i od korišćenja autorskog JA, autorskog MI ili pasiva u tekstu rada
Đorđe Đurica, Miloš Lukić, Danijela Nikolić: Opažajne sile: mit ili stvarnost? Uticaj rasporeda opažajnih sila na estetsku preferenciju ispitanika
Anica Milojković: Istorija SARTID-a od 1918. do 1929. godine
Jovana Milovanović: Državna mešovita nepotpuna gimnazija (1945-1950)
Milica Todorović, Ivana Zeljković, Đorđe Božić: Ispitivanje povezanosti između stilova afektivne vezanosti, saradljivosti i načina rešavanja konflikata
Ana Stijović, Anja Zlatović: Ispitivanje povezanosti apstraktnih vizuelnih sklopova i fonoloških struktura pomoću testa implicitnih asocijacija
Kristina Radomirović: Ornamentalna analiza lula turskog tipa sa Šabačke tvrđave i teritorije Beograda
Nikola Pantić: Izolovanje mikrogljiva roda Candida iz usne duplje čoveka i ispitivanje uticaja kofeina na njihov rast
Sofija Andrić, Vladimir Čabarkapa: Diverzitet pedofaune svetlih šuma Petnice
Danilo Nikolić: Mogućnost primene oksidnih interkalatnih materijala na bazi mangana u potenciometrijskim merenjima za litijumske jone
Marko Kostić: Elektrohemijska interkalacija Li+ jona iz vodenog rastvora u amorfni vanadijum-pentoksid dopiran jonima Cu2+
Biljana Paljić: Uzroci zagađenja vode javnih česama u Smederevu
Nikola Kljajić: Hidrohemijske karakteristike gornjeg toka reke Jablanice
Marina Vlajnić, Aleksa Vujinović: Rudna mineralizacija i strukturno-tektonski sklop područja gornjeg toka reke Jablanice
Bojan Srbinovski: Optimizacija sastava lipozoma u funkciji depoa medi-kamenata na graftu
Tijana Šušteršič, Ana Stojković: Ispitivanje stavova i socijalne distance mladih prema osobama sa invaliditetom
Sanja Srećković: Uzroci kineskih migracija u Sopot: studija slučaja
Anja Janković: Razlike u akustičkim osobinama francuskih nazalnih vokala /ã/ i /õ/ između učenika francuskog jezika i izvornog govornika
Milana Kostić: Skordističke ratničke sahrane sa kremacijom
Vladimir Makarić: Poredjenje efikasnosti simulacija grupnog kretanja
Nemanja Janković: Optičko praćenje prstiju i prepoznavanje karakterističnih putanja
Vukašin Stojisavljević, Mihajlo Cekić: Generalizovane Fibonačijeve kocke
Stefan Andjelković, Gorana Vranješ: Određivanje parametara tesno dvojnog sistema OO Aquillae
Ana Stanojević, Aleksandra Nerandžić: Fraktalna dimenzija potpisa
Anja Radojević, Stefan Mihajlović: Perfect state transfer
Marko Kuzmanović, Iva Bačić: Fenomen segregacije u rotirajućoj dvo-komponentnoj smeši granularnih materijala
Ognjen Marković: Proučavanje dinamike Boze-Ajnštajnovog kondenzata simulacijom pri promeni parametara sistema
Vladimir Ranković: Laserski daljinomer
Jovana Kabić: Evolucija planetarnih maglina
Miša Jovanović: Kozai mehanizam u višeplanetarnim ekstrasolarnim sistemima
Uglješa Stojanović, Ana Trišović: Dizajn i optimizacija pravougaonog optičkog talasovoda genetičkim algoritmom
Aleksandar Beserminji: Trodimenzionalno modeliranje prostora na osnovu stereo fotografije
Dijana Kljajić: Uticaj ekstrakta čuvarkuće (Sempervivum tectorum) na aktivnost tirozinaze
Marija Jeremić: Obezbojavanje Helio genuine yellow light pomoću bukovače (Pleurotus ostreatus)
Nemanja Đoković: Kinetičko određivanje mikrokoličina vanadijuma (V) na osnovu njegovog katalitičkog dejstva na oksidaciju metola kalijum-bromatom
Nikola Škorić: Ispitivanje rasta bakterija Pseudomonas aeruginosa, Bacillus thuringiensis i Escherichia coli na biorazgradivim plastičnim kesama kao jedinom izvoru hrane
Jelena Spasić: Uporedna analiza uticaja zagađivača na kvalitet podzemnih i površinskih voda Vinče
Jovana Radosavljević, Nađa Luković: Razlike u hemijskim karakteristikama vode iz karstnih i pukotinskih izdani na primeru okoline Petnice
Aleksej Drino: Izolacija bakterijskih populacija iz zemljišta zagađenog aromatičnim ugljovodonicima
Milica Djokić: Ispitivanje sadržaja proteaza kod divlje salate Lactuca virosa, mlečike Euphorbia cyparissias, maslačka Taraxacum officinale i ruse Chelidonium majus
Ana Golubović: Leksički odnosi sinonimije i antonimije u asocijativnom polju imenica i prideva
Brankica Nedeljković: Generacijske razlike u deklinaciji zamenica u selu Stopanja
Milica Stanisavljević, Elena Panić, Milena Marinković: Uticaj simetrične socijalne interakcije na razvoj čitalačke pismenosti
Isidora Radević, Vuk Trnavac: Analitička obrada novca Faustine II sa područja limesa u današnjoj Srbiji
Isidora Jakovljević: Analiza balkanizujućih diskursa u romanu "U balkanskim gudurama" Karla Maja
Iva Bačić, Tijana Jakišić: Koncept etna na Etnofestu: analiza značenja etno muzike na subotičkom festivalu Etnofest
Teodora Savić Popović: Šta je bitnije za estetski doživljaj: boja ili položaj?
Milan Škobić: Autoritet koji to nije: Odnosi moći i simbolički kapital na časovima istorije u jednoj beogradskoj gimnaziji
Vigor Arva, Karla Ilić: Uticaj lipofilnih rastvarača na ponašanje i aktivnost katalaze izolovane iz mozga miša (Mus musculus)
Hristina Zlateska: Sinergistički efekat aminoglikozidnih i penicilinskih antibiotika na Staphylococcus epidermidis
Živojin Jevtić: Ispitivanje uticaja žuči na patogenost bakterije Pseudo-monas syringae na pasulju
Nikola Janković: Audiovizuelni sporazum - Uticaj emocionalno obojenih muzičkih numera na promenu emocionalnog doživljaja scene
Ilija Ivanović: Novac provincije Bitinije na teritoriji Gornje Mezije
Stefan Glavonjić: Arhitektura i ekonomičnost rimskih kupatila sa teritorija Srbije i Makedonije
Petra Spasojević, Ana Arnautović: Uticaj konkretnosti na mentalnu eksploraciju izmišljenih mapa sa slikovnim i verbalnim materijalom
Aleksandra Milošević, Aleksandra Janješ: Detekcija tranzita ekstrasolarne planete TrES 3b i određivanje njenih fizičkih parametara
Tamara Đorđević, Stefan Stojanović: Strategije za lociranje habova u socijalnim mrežama
Đorđe Rakić: Alternativni pristup stabilizovanju Markovicevog modela
Lazar Bojičić: Uticaj prozodijskog sistema srpskog jezika na fenomen takete - maluma
Dunja Trutin: Crtaj kao što govoriš - Dečje opažanje prostornih relacija i njihovo prikazivanje na crtežu

 

 

[Petnica Center 2010]
students' conference

Petnica Science Center Annual Students’ Conference is the final event that presents results of educational activities and programs – from selection of participants, to the quality of training courses and completed science projects.
Here Nikola Božić presents some of his impressions about the Conference 2010.

November in Petnica is always a festivity. Everything is somehow in a special regime. Everyone is busy and excited, engaged in organizing the traditional annual conference for participants "Step into Science" – the final event in the annual educational cycle. During this time the participants themselves, whose projects were selected for presentation at the conference, are making final adjustments to their work and are designing posters.
Tenth year of the 21st century has brought us the ninth conference in a row, at the same time reaching the limits of physical capacity at the Petnica Science Center. With 84 papers selected, exactly one author of each paper is invited to come to Petnica and participate in the Conference, thereby filling the accommo-dation facilities completely. Activities to expand the capacity are obviously coming at the right time, because every year the number of quality projects and resulting papers is increasing.
These 84 papers in 15 scientific fields have been prepared by a total of 109 authors. Because of interesting topics, well-chosen methodology and good results, 17 papers were selected for presentation lasting 15 minutes plus 5 minutes for discussion, while other authors had 3 minutes for their presentations in front of the audience, plus a discussion next to their posters during the breaks.
The conference was opened by Dr. Aleksandar Belić, director of the Institute of Physics, who highlighted the fact that it is very important to have institutions like Petnica Science Center which brings together talented young people, full of enthusiasm. "There is a certain symbo-lism in the name of this conference, because what you are doing here is really the very first step," says Belić. The participants were welcomed by PSC director Vigor Majić, and Chairman of the Organizing Committee of the Conference Srđan Verbić.

The overall impression from this conference is that multidisciplinary approach to projects and papers is getting more common, so guessing which seminar the paper is actually coming from after a first glance is difficult in most cases. Topics increasingly include more scientific fields and teaching assistants and mentors from other seminars are more frequently engaged to help with realization of students’ projects. Due to the multidisciplinary nature of students’ projects there is a growing need for collaboration and team work from a variety of seminars.

[Students' Conference]
presented projects


Stefan Andjelković, Gorana Vranješ: Estimation of the parameters of close binary star OO Aquillae
Sofija Andrić, Vladimir Čabarkapa: Pedofaunal diversity in open forests near Petnica
Vigor Arva, Karla Ilić: Effect of lipophilic solvents on behaviour and catalase activity in Mus musculus brain
Iva Atanasković: The effect of triclosan, chlorhexidine gluconate and benzalkonium chloride on antibiotic resitance in Pseudomonas aeruigonosa and Staphylococcus epidermidis
Aleksandar Beserminji: Three-Dimensional Space Modeling Based on a Stereo Photograph
Marjan Biočanin: Effect of CH3COONa on electrical current production of freshwater sludge bacterial communities
Lazar Bojičić: Influence of the Serbian language prosodic system on the takete-maluma phenomenon
Milena Crnogorčević, Branko Bojić: Hilbert's theorem 90
Danica Despotović: Analysis of detergents washing properties and their influence on clear water
Milica Djokić: Comparison the content of proteolytic enzymes from the wild lettuce Lactuca virosa, spurge Euphorbia cyparissias, dandelion Taraxacum officinale and celandine Chelidonium majus
Nemanja Djoković: Kinetic determination of vanadium (V), based on its catalytic effect on the oxidation of metol by potassium-bromate
Tamara Djorđević, Stefan Stojanović: Strategies for locating hubs in social networks
Aleksej Drino: Isolation and characterization of bacteria from soil polluted with aromatic hydrocarbons
Vanja Drljević: Effect of caffeine on adaptive value components of Drosophila melanogaster
Simona Đurić: The readers' opinion about a science paper depending on his experience in scientific work and on using first person singular, first person plural or passive in a science paper
Djordje Djurica, Miloš Lukić, Danijela Nikolić: Impact of changing the arrangement of perceptual forces on aesthetic preference of the respondents
Stefan Glavonjić: Architecture and efficiency of Roman baths found on territories of Serbia and FYR Macedonia
Ana Golubović: Lexical relations of synonymy and antonymy in the associative field of nouns and adjectives
Karla Ilić: Addition of various length monocarboxylic fatty acids to queretine – examination of effects on UV apsorption and antioxidative potential
Ilija Ivanović: The money province of Bithynia in the territory of Upper Moesia
Isidora Jakovljević: Balkanising discourses in Karl May's novel "In the Gorges of the Balkans"
Nikola Janković: The Audiovisual concord
Anja Janković: Differences in Acoustic Characteristics of French Nasal Vowels /ã/ and /õ/ between Students who Learn French as a Foreign Language and Native Speakers
Nemanja Janković: Optical tracking and recognition of fingerprint characteristic path
Milana Janković, Olivera Pantelić: Aesthetic effect of the position of a mole on the face
Marija Jeremić: Bleaching of Helio genuine yellow light by oyster mushroom ( P. ostreatus)
Anka Jevremović: Dependance of trout (Salmo truta) liver protein and albumin content on nitrogen compounds in the water
Živojin Jevtić: The effect of bile on pathogenic abilities of bacterium Pseudomonas syringae in white bean
Miša Jovanović: Kozai mechanism in extrasolar multi-planetary systems
Jovana Kabić: Evolution of planetary nebulae
Nikola Kljajić: Hydrochemical Characteristics of the Upper part of the River Jablanica
Dijana Kljajić: Effect of houseleek (Sempervivum tectorum) extract on tyrosinase activity
Milan Kornjača, Dajana Milovanov: Influence of Gel Species and Concentration on Liesegang Ring Formation and Diffusion
Damjan Kostadinov: Synergistic antioxidant effect of anthocy-anins and other phenolic compounds extracted from red wine
Marko Kostić: Electrochemical intercalation of Li+ ion from the water solution into amorphous vanadium-pentoxide doped with Cu2+ ions
Milana Kostić: Warriors' graves of Scordisci with cremation
Marko Kuzmanović, Iva Bačić: The phenomenon of segregation in a binary mixture of granular materials rotated in a horizontal drum
Vladimir Makarić: Comparison of the Efficiency of Simulations of Group Movement
Ognjen Marković: The study of the dynamics of Bose-Einstein condensate using computer simulation under the change of condensate parameters
Ivan Milenković: Determination od antioxidative properties and total polyphenolic content in black summer truffle Tuber aestivum
Stevan Miličić: Computer Cursor Control by Tracking User's Eyes
Anica Milojković: History of SARTID company 1918 to 1929
Aleksandra Milošević, Aleksandra Janješ: Transit Detection of Extra-Solar Planet TrES- 3b and Calculation of its physical Parameters
Jovana Milovanović: Incomplete state mixed secondary school in Rača (1945-1950)
Sava Mirković: Detection of the Secondary Cosmic Rays and the Method for Determination the Incident Angle of Muons
Brankica Nedeljković: Age differences in pronoun usage between different generations in village Stopanja
Danilo Nikolić: Possibility to Use Intercalated Oxide Materials Based on Manganese in Potentiometric Measurements for Lithium Ions
Biljana Paljić: The Causes of Water Pollution of Public Drinking Fountains in Smederevo
Nikola Pantić: Isolation of the microfungi Candida from the human oral cavity and the effect of caffeine on their growth
Vladimir Petrović, Marija Janković: Construction of Optical Tweezers
Vladimir Polovina: Model of the ship powered by magnetohydrodinamics drive
Isidora Radević, Vuk Trnavac: Analytical processing coins of Faustina II from the area of limes in today's Serbia
Anja Radojević, Stefan Mihajlović: Perfect state transfer
Kristina Radomirović: Ornamental analysis of clay pipes from Šabac fortress and teritory of Belgrade
Jovana Radosavljevic, Nađa Luković: Chaining of the chemical characteristics of the water from fissures and carst aquifers
Djorđe Rakić: Alternative approach to stabilizing Markowitz's economic model
Vladimir Ranković: Laser rangefinder
Aleksandar Reljić: Determination of the atmospheric extinction coefficient
Vanja Šarković, Filip Živanović: Modeling inflation using modified General theory of relativity
Teodora Savić Popović: What is more important for the aesthetic experience: color or position?
Milan Škobić: Illusion of Authority: Relations of Power and Symbolic Capital at History Classes in a Grammar School
Nikola Škorić: The growth of common bacteria (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus thuringiensis and Escherichia coli) on biodegradable plastic bags as the only food source
Jelena Spasić: Comparative Analysis of the Impact of Pollutants on the Quality of Groundwater and Surface Water Vinča
Ljiljana Spasojević: Water quality from public wells in Novi Sad
Petra Spasojević, Ana Arnautović: The impact of concreteness on mental exploration of imagined maps with pictorial versus verbal material
Rade Špegar: Homomorphism-homogeneous graphs
Bojan Srbinovski: Optimisation of liposome composition for drug delivery and deposition on grafts
Sanja Srećković: The causes of Chinese migration to Sopot: a case study
Milica Stanisavljević, Elena Panić, Milena Marinković: The effect of symmetrical social interaction on developing reading literacy
Ana Stanojević, Aleksandra Nerandžić: Fractal dimension of a personal signature
Jovana Stević: The analysis of the processes of social construction of mental illness at the Psychiatric department of the City Hospital Požarevac
Ana Stijović, Anja Zlatović: Determining the connection between the abstract visual forms and phonological structures using the implicit association test (IAT)
Miloš Stojanović: Software Classification and Segmentation of Traffic Signs
Uglješa Stojanović, Ana Trišović: Design and optimization of rectangular optical waveguide using genetic algorithm
Vukašin Stojisavljević, Mihajlo Cekić: Generalized Fibonacci cubes
Stefan Stojku: Examination of electrochemical properties of vanadium(V) oxide modified with Fe2+ and Fe3+ ions in aquatic solution of Li+ and Mg2+ ions
Tijana Šušteršič, Ana Stojković: Examining the attitudes and social distance of adolescents toward disabled people
Milica Todorović, Ivana Zeljković, Djordje Božić: The investigation of the correlation between dimensions of the affective attachment, agreeableness and the modes for responding to conflict situations
Dunja Trutin: Children's perception and representation of spatial relations on drawings
Dolika Vasović: Antioxidant activity of curcumin and its interaction with cell membrane
Marina Vlajnić, Aleksa Vujinović: Ore mineralization and structural-tectonic set area upper stream of Jablanica river
Hristina Zlateska: Synergistic effect between aminoglycoside and penicillin antibiotics on Staphylococcus epidermidis

 

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page