priznajemo izdali smo!
Evropa u školama
EVROPA U ŠKOLAMA – MALI VODIČ ZA NASTAVNIKE
Priručnik o Evrpskoj uniji i njenim članicama realizovan u saradnji sa Fondom za evropske integracije. Kroz originalne autorske članke (Evropa kao proces, Zajednički evropski principi o kompetencijama i kvalifikacijama nastavnika, Evropa van Evrope – malo poznate činjenice o Evropskoj uniji, 100 evropskih web resursa za nastavnike, Kako štedeti ...), podatke o zemljama članicama i kontakt-adresama njihovih i naših diplomatskih predstavništava, pruža zanimljive i korisne informacije koje prosvetnim radnicima (takođe učenicima i drugima koji su zainteresovani) mogu koristiti u nastavi, organizaciji stručnih ekskurzija i uspostavljanju saradnje. Kroz dvadesetak odabranih uporednih statističkih tabela o članicama Unije pruža dodatnu sliku o raznovrsnosti Evrope, a i neke praktične informacije, od onih banalnih o troškovima trelefoniranja, do podatka da na Malti nije dozvoljen razvod braka. Priredio Srđan Janev. 100 strana.
Zbornik 2008
PETNIČKE SVESKE 64: Zbornik radova polaznika obrazovnih programa Istraživačke stanice Petnica u 2008. godini.
Zbornik sadrži 66 radova polaznika koji su realizovani na seminarima i naučnim kampovima Istraživačke stanice Petnica tokom 2008. godine. Publikovani radovi su prezentovani na Sedmoj konferenciji „Korak u nauku“ održanoj od 27. do 30. novembra 2008. Radovi su, kao i prethodnih godina, razvrstani po oblastima koje su grupisane u tri celine, prema programskim odeljenjima Stanice. Uz svaki rad dat je i rezime na engleskom jeziku. 500 strana.
  u pripremi
LABORATORIJSKI PRAKTIKUM – HEMIJA I BIOLOGIJA (autor: Miloš Rokić)
Poglavlja: 1. Laboratorija i mere zaštite pri radu u laboratoriji; 2. Laboratorijski pribor i operacije; 3. Volumetrija; 4. Spektrofotometrija; 5. Ekstrakcija; 6. Hromatografija; 7. Mikroskopija; 8. Rad sa mikroorganizmima; 9. Eksperimentalni rad sa proteinima; 10. Obrada rezultata merenja. Laboratorijski priručnik namenjen pre svega polaznicima hemije, biohemije, biologije i geologije u ISP, može biti od koristi i svim zainteresovanim učenicima i njihovim nastavnicima. Autor, sada student doktorskih studija u Pragu, saradnik je na programima biohemije i hemije u ISP. Bivajući i sam polaznik, znalački je obratio posebnu pažnju na najosetljivije stvari vezane za laboratorijski rad u Petnici. Uz neophodne linkove i reference potrebne za dalje učenje, obrađene teme i primere dodatno je povezao sa radovima polaznika ISP objavljenim u ranijim brojevima Petničkih svezaka.

RUĐER BOŠKOVIĆ – UTEMELJIVAČ SAVREMENE NAUKE (autor: Dragoslav Stoiljković)
Iz sadržaja: život Ruđera Boškovića; delatnost Ruđera Boškovića; Boškovićeva Teorija prirodne filozofije; doprinos Boškovićevih shvatanja savremenom shvatanju strukture materije; primenljivost Boškovićeve teorije; filozofske osnove Boškovićevih shvatanja... Autor, redovni profesor na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, veliki je poznavalac i autor više tekstova o životu i radu poznatog naučnika i filozofa sa ovih prostora. Mladi čitaoci koji se tek upućuju ka naučnim vodama videće, između ostalog, kako originalne ideje znaju dugo da žive... i čekaju svoju priliku.

Mediji o ISP

Šta reći – valja biti u grdnoj nevolji pa da bi se medijska pažnja probudila. Neko će se setiti one kletve iz poznih devedesetih: “Dabogda bio na CNN-u!” Tako je i Stanice u leto 2009., a sve zahvaljujući poprilično zaoštrenim problemima u vezi finansiranja od strane Ministarstva prosvete (ali i još nekih), postala medijski hit, front-page event, što bi rekli. Preko 200 članaka i priloga o Istraživačkoj stanici se vrtelo po štampanim i elektronskim medijima od jula do kraja oktobra. Izdvojićemo sjajne priloge na B92, briljantan prilog od četiri kolor strane u “Borbi”, par odličnih tekstova u “Vremenu”, “Politici”, “Danasu”, “Novostima”, RTS-u, FOX-u.... Takođe su se sjajno iskazali elektronski mediji. Pregled nekih od naslova možete videti na

Elektronska izdanja

Ne samo u papirnoj formi, Stanica je imala i svojih novih virtuelnih izdanja smeštenih ko zna gde na vebu. Tako, na primer, priručnik za nastavnike u okviru projekta “Evropa u školama” postoji i u elektronskoj formi. Tradicionalna “Web Odiseja” takođe funkcioniše i u virtuelnoj stvarnosti. Svoje specifične sajtove sa detaljnijim informacijama za zainteresovane imaju petnički fizičari, arheolozi, elektronci, međunarodni kamp PI, program “Energija za budućnost”, Godišnja konferencija “Korak u nauku”, Fond Petnica i dr. Informacije i dokumenta za prijavljivanje polaznika su ove godine rađena paralelno – i u papirnom i u elektronskom obliku.

Plakati, prospekti

Bolje napravili lep plakat, nego plakati zato što ga nemaš – napisa jedan naš prijatelj. U cilju bolje informisanosti učenika i nastavnika u školama, ove godine je urađen i poseban promotivni plakat sa bitnim informacijama o seminarima i načinu prijavljivanja. Manji prospekti u ‘liflet’ formi na engleskom jeziku urađeni su za programe društvenih nauka, za međunarodni letnji kamp PI i za potrebe najave proširenja petničkih kapaciteta. Takođe je, ovaj put na srpskom jeziku, urađen prospekt posvećen petničkim programi-ma za srednjoškolce. U saradnji sa RATEL-om urađen je promotivni edukativni prospekt “Sigurno na Internetu” u dvostrukoj formi – liflet i zidni poster.


[publishing & media]
more new books

Petnica Science Center continues to publish interesting books.

“Europe in Schools – A Short Guide for Teachers” is a kind of teacher manual designed to answer to some essential questions about the EU in order to help school-teachers to improve their lectures with fresh facts and figures. It is an essential part of the project “Europe in Schools” funded by European Commission. A dozen of original articles plus tables and numbers. Serbian language. 100 pp.

Our most popular editions are the annually published "Students' Collected Works" which give a selection of what we consider to be the most interesting papers written by secondary-school students attending Petnica at a given year – papers related to their research projects. School teachers often use this edition to find useful ideas and examples of small science projects for their students and to implement them in the regular school curriculum or in various extracurricular activities. In the last issue, 66 papers written by the participants of the Seventh Petnica Annual Student Conference (November 2008) were presented in a single, 500 pages, B5 paperback book with English abstracts.

Petnica in media. What to say – you must be in a great trouble to attract such attention of printed and electronic media as the Petnica Center did during summer and fall 2009. More than 200 articles, mostly from cover pages, about the fate of the Petnica Center after the Ministry of Education cancelled financial support (as a result, or maybe as a result, of such campaign, they payed some money – in December). A list with some of titles you can find on p. 90

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page