osmi putnik u nauku
Nikola Božić koordinira programe međunarodne razmene ISP, vidio je u 2009. godini program Astronomije i bio profesionalni dirigent Konferencije “Korak u nauku”. Kao veliki svetski putnik, lako se izmigolji, pa ga je teško uloviti

Osma konferencija “Korak u nauku” pokazala je da, uprkos mnogim problemima sa kojima se suočava Stanica, postoji jasan trend poboljšanja kvaliteta radova mladih autora iako ima još trista razloga da budu još bolji...

USRED DISKUSIJE da li treba izbegavati velike skupove zbog rizika od širenja najnovijeg gripa, a tek pošto je okončan vanredni školski raspust (prvi u nizu, kako će se kasnije ispostaviti) , Stanica je smišljala način kako da realizuje osmu po redu Konferenciju, a da ne bude izvor nikakve druge zaraze do one intelektualne. I uspelo se.
TAKO, KRAJEM NOVEMBRA, tačnije od 26. do 29. IX, u Petnici se desila osma po redu Konferencija „Korak u nauku“. Da podsetim, Konferencija okuplja učesnike pre svega letnjih programa Stanice koji su uspeli da započnu, urade i u strogoj papirnoj formi finalizuju svoj istraživački projekat, a uz to da još i učine stroge članove Organizacionog odbora zadovoljnim pismenošću, kvalitetom i zrelošču rada.

KAO I PRETHODNE, i ova je stavljala na test smeštajne kapacitete Stanice. Predstavljeno je 69 najuspešnijih projekata realizovanih na petničkim programima tokom 2009. godine. Autora je ukupno bilo 103 ali je za svaki rad pozvan po jedan autor da ga predstavi. Od toga su rezultati 18 radova prezentovani kao usmene prezentacije u trajanju od po 15 minuta. Svi radovi su predstavljeni i u formi postera, a poster sesije su započinjale kratkim usmenim uvodom za svaki rad od samo tri minuta.
PRVOG DANA KONFERENCIJE već oko jedan popodne u Stanici je bilo veoma živo. Skoro svi učesnici, osim novopečenih bruciša koji zbog „Bolonje“ nisu mogli da izostaju sa nastave (toliko kvalitetne i važne da ni predstavljanje samostalnih radova ne može biti opravdanje), razmileli su se po učionicama tražeći mesto za svoj poster i brižno ga postavljajući. Konferencija skoro da je počela i pre samog otvaranja, jer su se već oko nekih postera razvile zanimljive diskusije o rezultatima.
Ovogodišnji skup je otvorila prof. dr Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta. Njoj je ovo drugi put da dolazi na petničku konferenciju, pa je detaljno proučila sve izložene postere.
Na otvaranju je govorio i prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra nauke i tehnološkog razvoja. Otvaranju je prisustvovao i rektor Univerziteta u Kragujevcu, Prof.Dr Slobodan Arsenijević, kao i jedan broj petničkih stručnih saradnika.
Po tradiciji, tokom otvaranja je predstavljen i novi, 64. broj Petničkih svezaka. U njemu se, na preko 500 strana, nalazi 66 radova prezentovanih na prethodnoj, Sedmoj Konferenciji 2008. godine.
ORGANIZACIONI
ODBOR
Srđan Verbić
pregled radova i zlobni komentari
Nikola Božić
gledanje na sat i uterivanje učesnika
Branislav Savić
inkviziciona tortura radova
Dušica Božović
savetodavni poslovi, lektura i relax
Luka Mihajlović
briga o svemu i rame za plakanje
iz govora predsednice Nacionalnog prosvetnog saveta, Prof.Dr Desanke Radunović na otvaranju Konferencije:
“Stvarno mi je čast da vas sve ovde pozdravim u ime Nacionalnog prosvetnog saveta i obrazovne javnosti, jer mislim da je Petnica dugi niz godina jedna svetla tačka u našem obrazovnom sistemu. Gledajući spisak radova i različitost tema, mogu da vas doživim, da tako duhovito kažem, kao obdanište Akademije nauka. Petnica je stoga morala ovako nešto da organizuje. A pokazalo se da osmu godinu za redom, bez obzira na sve poteškoće sa kojima se Stanica suočava, ova manifestacija opstaje. Kao neko ko se i zvanično bavi sistemom obrazovanja u našoj zemlji, smatram da se sa mladima mora ozbiljno raditi, a naročito sa talentovanima. Ovo je veoma važno jer je 21. vek, vek znanja, i jer je naučna pismenost neophodna. Zbog toga ću se ja i u buduće truditi da podržavam rad Petnice, i da je navodim kao primer dobrog modela rada...“.


Nakon formalnog dela i tradicionalnog koktela za sve učesnike i goste, usledilo je zanimljivo predavanje na temu kako što bolje prezentovati svoj rad. Dr Vladimir Janković, naš klimatolog i meteorolog, sada angažovan na Univerzitetu u Mančesteru, koji je između ostalog uradio i odličnu autorsku seriju za Discovery kanal, vodio je učesnike Konferencije kroz različite primere i lična iskustva u vezi sa prezentacijom radova na stručnim skupovima i konferencijama.

iz pozdravne reči Dr Viktora Nedovića, pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj:
„Veoma je impozantno videti ovoliki broj radova i ovoliki broj učesnika. Zaista jedna prelepa slika, koju bismo želeli očuvati i zadržati. Kako u resor Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja spada i briga o naučnom podmlatku, veoma je važno da podržavamo Petnicu. Upravo zbog toga smo Istraživačku stanicu Petnica uvrstili u `Strategiju naučnoistraživačkog razvoja Republike Srbije`. Pored ovoga, cilj Ministarstva će u narednim godinama biti da zadrži što veći broj mladih u Srbiji, ali ne na silu, nego stvaranjem uslova da se posle usavršavanja oni vrate i bave naukom ovde. Učesnici ove Konferencije su budući studenti, a kasnije i naučni radnici, koji će se, nadamo se, naukom baviti u svojoj zemlji...“.

Tokom naredna dva dana održane su četiri usmene sesije i osam poster sesija, tokom kojih su prezentovani svi radovi, a bilo je prilike da se u okviru tradicionalnog večernjeg druženja na temu „Petnica izvan sebe“ čuje kako su se proveli naši polaznici na međunarodnim razmenama – ove godine ih je bilo osmoro.
Po prvi put na Konfernciji smo imali priliku da vidimo i rezultate jednog istraživanja koje je realizovano upravo tokom gostovanja naših polaznika u Izraelu. Kao što je pomenuto, ovo je bio još jedan test petničkih kapaciteta, jer je tokom Konferencije kroz Stanicu prošlo preko 130 ljudi. Ima dosta razloga da se pretpostavi kako će toliko očekivano proširenje petničkih kapaciteta da omogući veće i bolje konferencije i, naravno, prisustvo svih autora radova i njihovih mentora i saradnika.
No, za sve one koji nisu uspeli da dođu, kao i za sve mame, tate, rodbinu, nastavnike, ali i veliki broj naših saradnika i uvaženih prijatelja Stanice, zakazana je izložba postera sa Konferencije za 22. januar u Galeriji Muzeja nauke i tehnike SANU. Izložba će trajati sedam dana.
Konferencija je pristojno praćena u domaćim štampanim i elektronskim medijima.
Svi posteri mladih autora će ubuduće biti raspoloživi u elektronskoj formi na sajtu Stanice, tako da se očekuje da novi budući autori imati sjajnu priliku da se uče od svojih prethodnika kako pripremiti dobar, pregledan, korektan i atraktivan poster. Radovi sa ovogodišnje Konferencije će takođe biti štampani u sledećem Zborniku radova koji će biti pripremljen, po tradiciji, do sledeće, devete, konferencije.

AUTORI I RADOVI

Jovana Anđelković, Željka Oparnica, Jovana Popović: Analiza prijava ratne štete Mesnog narodnog odbora Rebelj 1945-1946. godine
Vigor Arva: Enzimska oksidacija benzena peroksidazom iz rena (Armoracia rusticana)
Iva Atanasković: Ispitivanje uticaja bakterije Escherichia coli na proces biosinteze hlorofila a i b kod klica pšenice (Triticum vulgare)
Marko Baroš: Uticaj promene položaja očiju na opažanje daljine
Miodrag Basić, Smiljana Todorović: Prenos podataka pomoću sinhronizovanih haotičnih kola
Jelisaveta Belić: Religioznost, sujeverje i lokus kontrole
Aleksandar Beserminji: Lociranje mesta snimanja fotografije
Marjan Biočanin: Uticaj UV-C zraka na preživljavanje, rast i produkciju melanina kod soja Bacillus thuringiensis
Jovan Blanuša, Stefan Vukanić: Beskontaktni tahometar
Mateja Bošković: Uticaj niskoenergetskih sudara na dinamičku evoluciju NEA objekata
Aleksandar Danilović, Petar Nobilo: Fizičko klatno
Aleksandra Dimić: Električni model akcionog potencijala okidajućeg neurona vinogradarskog puža Helix pomatia
Milica Đokić: Inhibicija aktivnosti butirilholinesteraze kvercetinom i miricetinom
Tamara Đorđević, Marko Živanović: Transferzalni modovi optičkog rezonatora
Aleksej Drino: Ispitivanje uticaja kvercetina na aktivnost katalaze u in vivo model sistemu Helix Pomatia
Milica Đuričić: Upotreba i stavovi o upotrebiI ženskih nomina agentis u srpskom jeziku
Aleksandar Gajić: Određivanje raspodele supernovih tipa Ia u spiralnim galaksijama u odnosu na galaktičku ravan
Stefan Glavonjić: Pojava dačke materijalne kulture u funerarnoj praksi stanovništva Gornje Mezije
Ivan Grahek, Filip Nenadić: Afektivno primovanje na suboptimalnom nivou
Danica Ilić: Uticaj društveno-političkog stanja u Jugoslaviji na radnički časopis "Kolubara"
Karla Ilić: Uticaj brusnice (Vaccinium vitis idaea L.) na bakteriju Serratiā marcescenss
Stefan Ilić, Aleksandar Salim: Kinetička metoda za određivanje vanadijuma
Ilija Ivanović: Novac grada Nikeje u numizmatičkoj zbirci Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Velikom Gradištu
Anja Janković: Usvajanje antonimnih parova reči prostornog odnosa kod dece uzrasta od 3 do 6 godina
Marija Janković, Miljan Dašić: Simulacija kretanja indeksa berze optimizovanim fraktalnim funkcijama
Marija Jeremić: Uticaj zračenja He-Ne lasera na klijanje semena pšenice
Anka Jevremović: Poredjenje karakteristika sorti malina Tjulamin, Miker i Vilamet
Živojin Jevtić: Uticaj lasera na inicijalne ćelije bakterijskih sojeva Escherichia coli i Bacillus thuringiensis
Miša Jovanović, Nikola Janijević: Promene orbitalnog perioda eklipsnog dvojnog sistema V523 Cas
Ljubica Jovanović, Dunja Trutin: Povezanost kohezivnosti grupe i slaganja članova grupe po vrednostima u školskom odeljenju
Anđelika Kalezić: Ispitivanje uticaja čaja Ganoderma lucidum na koncentraciju antitela u krvi miša
Milica Knežević, Jovana Radosavljević: Promena kvaliteta vode Zavojšnice duž toka
Ognjen Kojanić: Crno-belo: analiza diskursa o rasi u udžbenicima za gimnaziju
Dejana Kostić: Analiza autobalkanizacije u fimu "Underground" Emira Kusturice
Marko Kostić, Stefan Stojku: Modifikacija i ispitivanje elektrohemijskih svojstava vanadijum(V) oksida u vodenom rastvoru Li+ jona
Milana Kostić, Marija Marjanović: Helenistički i rimski import kod Skordiska
Stefan Krsmanović, Gavrilo Andrić: Određivanje pravca pogleda oka
Nađa Luković: Uticaj padavina na promenu koncentracije sulfata i nitrata u mineralnim vodama Vrnjačke Banje
Igor Marinković, Luka Butulija: Određivanje distribucije sila u granularnim materijalima
Marija Marković: Određivanje aktivnosti i stabilnosti lipaze iz soja Pseudomonas aeruginosa sanai u organskim rastvaračima
Đorđe Marković: Karakteristike rasta jedinki i starosna struktura populacije Unio crassus (Unionidae) u Pocibravi
Vasilije Marković: Semiološka analiza mita o Beloj Ženi
Milena Milenković, Jelena Arsenijević: Figurine kao reprezentacije tela: Analiza vinčanskih figurina gradačke i pločničke faze sa teritorije kosovske, južnomoravske i srbijanske varijante
Marko Miljković: Tektonski sklop severnog dela granitoidnog masiva planine Kukavice
Nenad Milošević: Karakterizacija biosurfaktanta izolovanog iz soja Pseudomonas aeruginosa
Ivana Mitrović: Gramatička i semantička kongruencija sa imenicama III Stevanovićeve vrste koje označavaju osobe oba pola
Aleksandra Momčilović, Jelena Stevanović: Karakterizacija pH-osetljivih hidrogelova itakonske kiseline
Nikola Mrkšič, Stefan Badža: Distribucija bogatstva unutar društva
Marija Nešković: Analiza nadgrobnih spomenika sa groblja u selu Semegnjevu, u okolini Zlatibora
Sanela Numanović, Jovana Perović: Karakteristike spektra grafa
Dušan Pavlović: Sjaj meteora pri standardnoj ablaciji
Vladimir Petrović, Aleksandra Mikić: Ispitivanje osobina piezo kristala i piezo zujalica interferencijom
Miloš Popović: Posmatranje promenljive zvezde RR Lyrae
Igor Prlina: Uticaj ultrazvuka na dobijanje ozona elektrolitičkim metodom
Teodora Radišić: Određivanje prirodnog okruženja zajednice na lokalitetu Jaričište 1 Mali Borak na osnovu polenske analize
Dimitrije Radojević: Analiza Čandrasekarove granice
Tara Radović, Sara Novaković: Uticaj visine glasa na socijalnu percepciju
Đorđe Rakić, Uroš Kovačević: Uloga asimetričnih informacija u trgovanju hartijama od vrednosti
Luka Ribar: Klasifikacija slika na prirodne i sintetičke
Bojana Ristić: Strategije govornog čina izvinjenja u domaćim serijama
Aleksandar Savić: Istorijat Sokolskog pokreta u Užicu 1911-1929. godine
Marija Simić: Integracija stranih elemenata u lokalni kontekst: primer američkog fudbala u Kragujevcu
Jelena Spasić: Uticaj deponije na podzemne vode Vinče
Mina Stanić, Dušan Vlajin, Brankica Dimitrijević: Učestalost C677T mutacije MTHFR gena u uzorku populacije stanovništva Valjeva
Ana Stanojević, Petra Antić: Rubikova kocka i magična sfera
Nataša Stevanović: Hotel Panoptikon: Uticaj doma za penzionere na formiranje identiteta stanara
Tijana Šušteršič, Ana Stojković: Ispitivanje stresnih životnih događaja kod adolescenata
Saša Šviković, Adi Bachrach: The Effect of Zinc Finger Protein ZNF251 on Apoptosis and Apoptosis Related Genes
Dejan Tomić: Igra "Moj broj" sa automatskim traženjem tačnog (ili najbližeg) rešenja
Ognjen Tripunović, Svetislav Ćirić: Ispitivanje osobina planarnih i sfernih sočiva
Vilena Velikić, Nevena Milutnović: Analiza vizuelno i vido snimljenih meteora meteorskog roja Perseidi
Marina Vlajnić, Aleksa Vujinović: Rudna mineralizacija reke Zavojšnice
Lara Vujović: Prilagođavanje komunikatorove poruke o objektu pažnje na osnovu mišljenja publike: Uloga zajedničke stvarnosti
Filip Živanović: Raspodela temperature u Sunčevim protuberancama

[students' conference]
excellent projects

Petnica Center’s Annual Students’ Conference is a final event that reflects summary results of annual educational activities and programs – from selection of participants, to the quality of training courses and summer camps.

by Nikola Božić

In the midst of the country wide debate over whether or not to ban public gatherings due to the flu pandemic, the Petnica Research Center was thinking up ways of organizing its annual conference without spreading any infections, except of course, its infectious love for science. And we succeeded.
From the 26th to the 29th of November, 2009 the eighth annual Petnica conference “A step into science” was organized. Like each year, the housing capacities of the center were being challenged. The conference displayed 69 of the most successful projects in 2009, and 18 of those projects were presented as 15 minute lectures. All 69 papers were presented during poster sessions, each being given 3 minutes for a brief introduction.
The center was lively from day one of the conference. All the participants were running around, looking for the ideal position for their poster and then carefully setting it up. The conference began even before it was officially opened, with several discussions about students’ results starting before the first session.
The conference was opened by Professor Desanka Radunović, the president of the National Educational Council, and by Professor Viktor Nedović, assistant minister for science and technological development. Traditionally, the new 64th edition of the Petnica Papers was presented at the opening. The book contains 66 papers which were presented at last year’s conference.
After the opening ceremony, a lecture was given by Dr. Vladimir Janković, an expert on climate and meteorology, who has made a science movie for the Discovery channel and who talked to the conference participants about science promotion.
Over the next two days 4 presentation sessions and 8 poster sessions were held. The traditional evening hang out „Petnica besides itself“was an opportunity to hear about the students’ experience during their exchange programs abroad.
This year’s conference was the first time that results of research conducted abroad were also presented. One of our students spent time in Israel this year which is where he obtained his results.

students' projects 2009

- Analysis of applications for war damage of Local People's Committee Rebelj 1945-1946.
- Enzyme oxidation of benzene by horseradish peroxidase (Armoracia rusticana)
- The effect of bacterium Escherichia coli on biosynthesis of chlorophylls A an- B in wheat seedlings (Triticum vulgare)
- Impact of eye movement on perceiving distance
- Data transmission using synchronize- chaotic circuits
- Automatic calculation of physical location from which a photograph was taken
- The effect of UV-C radiation on survival, growth an- melanin production in Bacillus thuringiensis
- Contactless tachometer
- The impact of non-destructive collisions on the dynamical evolution of NEA objects
- A model of physical pendulum
- Electrical model of action potential of multispike neuron of the Burgundy snail Helix pomatia
- Butyrylcholinesterase activity inhibition cause- by quercetin an- myricetin
- Longitudinal Modes of Optical Resonator
- The effect of quercetin on catalse activity in in vivo system of Helix Pomatia
- The usage of feminine nomina agentis an- attitudes towards them in the Serbian language
- Determination of supernova type Ia distribution in spiral galaxies with regar- to galactic plane
- Occurrence of the Dacian material culture in funerary practices of popoulation of Upper Moesia
- The influence of social an- political situations in Yugoslavia on the workers' magazine “Kolubara”
- Influence of cranberry (Vaccinium vitis idaea L.) in bacteria Serratiā marcescens
- Kinetic Metho- for Determination of Vanadium
- Acquisition of antonym wor- pairs of spatial relation in children at the age of 3 to 6 years
- Simulation of stock index prediction with optimize- fractal functions - Effects of He-Ne laser irradiation on germination of wheat seeds
- Comparison of properties of different raspberry cultivars
- The effect of 632.8 nm laser light on initial cells of Escherichia coli an- Bacillus thuringiensis
- Orbital perio- changes of an eclipsing binary V523 Cas
- The connection between group cohesiveness an- similarity in value orientations of it's members
- Influence of Ganoderma lucidum tea on immunomodulation in the bloo- of mice
- Variation of water quality of river Zavojšnica
- Black an- white: analysis of the discourse about race in grammar school textbooks
- Analysis of autobalkanization phenomenon in the film "Undergroun- " of Emir Kusturica
- Modification an- analysis of electrochemical properties of vanadium(V) oxide in aquatic solution of Li+ ions
- Hellenistic an- Roman Import among Scordisci tribes
- Automatic measurement of eye gaze direction
- Impact of rainfall on concentration of sulfate an- nitrate ions in mineral waters of Vrnjacka Banja
- Force Distribution in Granular Materials
- Determination of activity an- stability of lipase from Pseudomonas aeuginosa sanai in organic solvents
- Individual growth characteristics an- age structure in Unio crassus population in the Pocibrava river
- Semiological analysis of the White Woman myth
- Figurines as body representations: The analysis of figurines of Gradac an- Pločnik phase of Kosovo,
South Morava an- Serbian region
- Tectonic composition of the northern part of Kukavica granitoi- massif
- Characterization of biosurfactant isolate- from Pseudomonas aeruginosa
- Grammatical an- semantic congruence with the nouns of the thir- Stevanović's group that refer to
persons of male an- female sex
- Characterization of pH responsive hydrogels of itaconic aci-
- Computer model wealth distribution in the society
- Analysis of tombstones from the cemetery in the village Semegnjevo near Zlatibor
- Characteristics of graph spectra
- Meteor brightness during a standar- ablation
- Examination of piezo crystals an- piezo buzzers properties using interferometry
- Observation of RR Lyrae variable star
- Effects of using ultrasoun- on electrolythic metho- of ozone production
- Determination of the natural environment on the archaeological site Jaričište 1 Mali Borak using
pollen analysis
- Detaile- study of Chandrasekhar's limit
- Effect of pitch of the voice on social perception
- The role of asymmetric information in financial markets
- Classification of Natural an- Synthetic Images
- Speech act of apologising strategies use- in Serbian television series
- Historical analysis of the "Sokol" movement in Užice 1911-1929
- Integration of foreign elements into the local context, with the example of the American football club in Kragujevac
- Impacts of landfill on Vinča groundwater quality
- Prevalence of the C677T mutation of the MTHFR gene in the Valjevo territory population sample
- Rubik's cube an- Magic sphere
- Hotel Panopticon: The Influence Of Pensioners' Home On Shaping The Identity Of Its Residants
- Stressful events in adolescence
- The Effect of Zinc Finger Protein ZNF251 on Apoptosis an- Apoptosis Relate- Genes
- The "My Number" game with computing the exact (or nearest) solution
- Simulation of planar an- sferical lenses
- Comparative analyses of visual an- video observation of Persei- Meteor Shower
- Ore mineralization of the Zavojšnica River
- Audience-Tuning Effects on Memory: The Role of Share- Reality
- The distribution of temperature in solar prominences

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page