Almanah Petnica 23

Petnica, godišnje glasilo - almanah Istraživačke stanice Petnica. Broj 23. Godina XXVI

SADRŽAJ
(content)

u PDF obliku

The Petnica almanac is a traditional annual overview of the rich and colorful activities of the Petnica Science Center. Petnica is a unique, alternative, and futureoriented school founded by a group of unsatisfied students and located in the heart of the boiling Balkans to seek out gifted young people and help them adopt critical thinking skills, understand and accept advanced concepts in modern science and technology. Petnica Science Center is a non-government, non-profit institution which continues to exist thanks to the support and of a broad group of alumni, friends, organizations, and corporations from Serbia and abroad.
PetnicaNoviznak
 

Početkom ovoga leta (2007) Istraživačka stanica Petnica navršila je 25 godina svoga postojanja. Naravno, nismo pravili nikakvu svečanost — još nisu vremena za proslave. Ipak, četvrt veka kontinuiranog razvoja, stabilnog kvaliteta i rastućeg poverenja velika je stvar. O tome da li je za to vreme Stanica postala svojevrsni brend Srbije čitajte ovde. Mnogo novih, malih ali važnih događaja predstavili smo na ovde. Preporučujemo zanimljive priloge o Školi primenjene fotografije, programu molekularne biomedicine, o tome čime se to bave elektroničari u Petnici, pregled aktivnosti namenjenih nastavnicima, priloge o problemima naučnog obrazovanja i naučne pismenosti, a naročito radoznalima sugerišemo da obrate pažnju na prilog o tome šta se dešava sa učesnicima letnjih programa 1992. godine, dakle generacijom od pre 15 godina. Verne čitaoce ne moramo podsećati na uvek aktuelne “žute strane” sa popularnim ličnim vestima.

Ukoliko niste dobili štampanu verziju ove publikacije, a to želite ili ste promenili adresu ili želite da Vam Petnica stiže na drugu adresu, molimo vas da nas obavestite na: mila@psc.ac.yu

English text on blue columns

The Petnica almanac is a traditional annual overview of the rich and colorful activities of the Petnica Science Center. Petnica is a unique, alternative, and future-oriented school founded by a group of unsatisfied students and located in the heart of the boiling Balkans to seek out gifted young people and help them adopt critical thinking skills, understand and accept advanced concepts in modern science and technology. Petnica Science Center is a non-government, non-profit institution which continues to exist thanks to the support and of a broad group of alumni, friends, organizations, and corporations from Serbia and abroad.

 

Deo sadržaja Almanaha: Content:
Go To...

Petnica kao brend
Da li je za četvrt veka postojanja i uspešnog rada Istraživačka stanica Petnica postala svojevrstan brend

More about PSC, its history and its programs in 2007 with a lot of details and numbers.

Go To... Novo u Petnici News from Petnica
Go To... Međunarodna saradnja
International Cooperation
Go To... Međunarodni kamp u Petnici
Tri međunarodna kampa su iza nas. Kako to izgleda iznutra?
A view on PI – Petnica International Summer Science Camp
Go To... Iz života petničkih polaznika
Ko je najduže boravio u Petnici? Kako je izgledalo petničko leto 2007? Izbor otkačenih fotografija itd....
Students in Petnica
Go To...

Generacija minus petnaest
Ko su i šta danas rade polaznici letnjih programa ISP iz 1992.

Who are participants of Petnica Center’s summer programmes fifteen years ago?
Go To... Petnička škola fotografije
Petnica School of Photography
Go To... Petnički programi
Šta rade LNŠovci? Šta se dešava na programu elektronike, a šta na programu molekularne biomedicine u Petnici i čemu sve to služi...
A brief guide through PSC’s camps in Electronics and Molecular Bio-medicine
Go To...

Konferencija “Korak u nauku”

How and where PSC’s young participants have presented their results?
Go To... Programi obuke nastavnika

A view on courses in Chemistry, Geography, and ICT plus a new project for elementary-school teachers

Go To...

Petnički Resursni Centar
Kako organizovati da školska sekcija poseti Stanicu i iskoristi njene uslove? Šta sadrži i čemu služi Recentis?

Teachers’ Resource Center
Go To...

Naučna pismenost
Naučna pismenost i naučno obrazovanje iz ugla naših saradnika

What we can say about scientific literacy including general problems of science education and teaching
Go To... Intervjui Interviews
Go To...

Petnička fondacija
Čemu služi petnički fond i gde je vaše mesto u njemu

Petnica Fund: What and Why?
Many reasons for You to become a member
Go To...

Oprezno sa talentima
Kako država brine o talentima i šta nudi Petnica kao koncept rada

Controversies about gifted education in Serbia and what Petnica concept can offer as a solution
Go To... O Almanahu
About
 ©2007 IS Petnica
Next page
Home page