šta čekate
 

Kvalitetan i kontinuiran rad, pa čak i sam opstanak Istraživačke stanice kao samostalne i nezavisne organizacije definitivno zavisi da li će, kako i koliko da se razvije aktivnost Fonda, tj. koliko će se bivši polaznici i saradnici učlaniti u Fond. Tradicija ovakvog tipa fondova raširena je i veoma razvijena u svetu sa tradicijom koja se meri vekovima. Hoćemo li čekati da ti vekovi prvo prođu? Setimo se kako su univerziteti, škole i muzeji u Srbiji formirani i rasli upravo zahvaljujući fondovima i zadužbinama! Budite kao sav normalan svet – učlanite se odmah u Petnički Fond!

U Fond se učlanilo dvadesetak fakulteta i instituta. Član Fonda je postala i Srpska Akademija nauka i umetnosti i Privredna komora Srbije. U Fond se učlanio i predsednik države Boris Tadić. Preko dve stotine bivših polaznika ISP uputilo je pristupnice za učlanjenje u Fond. U pripremi je i učlanjenje desetak velikih privrednih preduzeća koji posluju u Srbiji kao i otvaranje posebnog sistema za učlanjenje naših iseljenika. Na žalost, domaća poreska politika još uvek ne stimuliše fondove ovog tipa kojima je jasan cilj podrška obrazovanju i nauci, dakle najdirektnija i najčistija podrška razvoju ovog izmrcvarenog društva. No, preživećemo i to. Hajde prvo da se učlanimo i da prikupljena sredstva mudro iskoristimo i sačuvamo nešto što vredi!

Postanite i vi član Fonda
za razvoj naučnog obrazovanja!

Kontaktirajte Istraživačku stanicu Petnica
014 241 180 ili 241 280
i dobićete sve neophodne informacije.

Sve o Fondu možete naći i na sajtu http://fond.petnica.rs
[petnica alumni fund]

join us – become a member!

PetnicaFund is focused on Petnica’s alumni and people who would like to support improvement of good science education of young people in Serbia and the Balkans. Petnica Fund offers various types of membership including students-member, family-member, supporting member, and options for people or companies who would like to make serious donations.

Up to 2005 about 300 people became the first members of Petnica Fund as well as about 30 companies, schools, and institutions, such as the Serbian Academy of Art and Science and Serbian Chamber of Commerce and Industry. The member of the Fund is the President of the Republic of Serbia, Boris Tadić. But the serious increase of members and the Fund capital money is expected in following years when the Fund will start with its projects and programs.

Do not hesitate! Join us and become a member of Petnica Fund. You can find more details on fond.petnica.rs or just send us a mail (fond@psc.ac.yu)

 ©2005 IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page