priznajemo, izdali smo!
 

Petničke sveske 53:
Zbornik radova polaznika 2001. Dvanaesti po redu Zbornik radova polaznika Istraživačke stanice Petnica sadrži 34 najuspelija rada izabranih od oko 150 radova koji su urađeni na seminarima astronomije, fizike, primenjene fizike i elektronike, računarstva, biologije, geologije, hemije, humane biohemije, arheologije, etnologije, lingvistike i psihologije. Kao što je za ove zbornike uobičajeno, pri izboru radova posebno je vođeno računa na jasnoj atikulaciji problema istraživanja i (barem formalno) korektnoj interpretaciji rezultata istraživanja. Mada se, razumljivo, na originalnosti teme i upotrebljivosti rezultata ne insistira, značajan broj radova ispunjava jedan, pa i oba ova uslova. 370 strana.

Petničke sveske 54:
Zbornik radova polaznika 2002
. U ovom zborniku su publikovani radovi iz ciklusa 2002. godine, s tim što su oni prethodno pezentovani na (prvoj) konferenciji polaznika ISP. Za ovu konferenciju je odabran 21 rad za usmeno izlaganje, 15 za poster-prezentacije, dve prezentacije urađenog softvera i tri prezentacije urađenog hardvera, dakle 41 rad, što približno iznosi četvrtinu od ukupnog broja radova realozovanih na seminarima i naučnim kampovima 2002. godine. Kao i do sada, radovi su razvrstani po oblastima koje su grupisane u tri celine po programskim odeljenjima Stanice: matematičko-tehničke nauke, prirodne nauke i društvene nauke. Usmeno prezentovani radovi dati su u celini, dok su poster-prezentacije i prezentacije softvera i hardvera date u skraćenom obliku. 380 strana.

Petničke sveske 55:
Usmena prošlost
. Zbornik radova polaznika programa istorije, realizovanih tokom seminara 2002. godine i finalizovanih 2003, u redakciji Gorana Miloradovića. U zborniku dominiraju teme iz društvene, kulturne i porodične istorije. Inače, specifičnost članaka je pristup, koji se primarno oslanja na usmenu istoriju. Bogato je ilustrovan građom: osim intervjua koji idu uz svaki rad, zbornik sadrži veći broj pisanih dokumenata, fotografija i crteža, koji u mnogome dopunjuju tekstove i služi kao potvrda autentičnosti.

Petničke sveske 56:
Zbornik radova polaznika 2003
sadrži 33 rada iz astronomije, fizike, matematike, primenjene fizike i eletronike, biologije, geologije, hemije, humane biohemije, arheologije, etnologije, istorije, lingvistike i psihologije koji su prezentovani na drugoj konferenciji polaznika ISP. Radovi su selektovani i prezentovani na isti način kao prethodne godine. Standardno za ove zbornike, uz svaki rad ide kratak prikaz na engleskom jeziku. 320 strana


O Petnici

Zanimljiv prilog o Istraživačkoj stanici Petnica na dve strane velikog formata objavljen je u slovenačkom nedeljniku namenjenom školama Šolski razgledi. Takst o Petnici i njenoj ulozi u promociji naučnog obrazovanja objavljen je u holandskom naučnom časopisu Mediator Plus Ultra (www.mediatorplusultra.nl). U martu su urednici časopisa Teknos (http://publications.tjhsst.edu/teknos), glasila po mnogo čemu najbolje američke srednje škole Thomas Jefferson High School for Science and Technology, zatražili od ISP da pošalje jedan originalni rad naših polaznika za ovaj časopis. Odabrali smo rad o dvojnim asteroidima Mihaila Čubrovića.


Plakat

Po prvi put, Stanica je u 2003. godini najavila svoje obrazovne programe učenicima i nastavnicima srednjih škola putem posebnog plakata. Na prigodnom formatu 33 x 70 cm, atraktivni kolor plakat sadrži mozaik fotografija koje prikazuju raznovrsne oblike obrazovnih aktivnosti Stanice kao i sažete informacije o načinu na koji se zainteresovani učenici mogu prijaviti za učešće na petničkim seminarima i kampovima.


WEB Odiseja

Drugo izdanje sjajnog petničkog priručnika za korišćenje Interneta. Ovaj visokotiražni poduhvat ISP (5000) namenjen je, pre svega, nastavnicima i, pored opštih informacija i uputstava za početnike ali i vrlo napredne korisnike, sadrži više stotina vrednih i kvalitetnih adresa na Internetu grupisanih u različite oblasti i probleme.


dvadeset brojeva petničkog godišnjaka

Prvi broj se pojavio kada i Stanica. Celokupna tehnika bila je mala pisaća mašina (znate li šta je to?) i sva tehnička i grafička rešenja su postizana pažljivim kucanjem tipografskih simbola na papirnu matricu Geštetnera. Za one koji ne znaju, hm..., pa neka zamisle nešto veliko i brljavo, bučno i masno. Tada je to bio "Bilten" a ideja je bila da se otvoreno i pošteno prikažu svi programi i sve aktivnosti i da se to šalje svima sa kojima je Istraživačka stanica ostvarivala bilo kakvu vezu. Tiraž od 300 primeraka bio je dovoljan za te godine kada je Stanica uspevala da organizuje desetak seminara godišnje. Seminara koji su se pamtili...
Prvi štampani broj bio je šesti sa 16 strana u A4 formatu. Fotografija se ponosno ušetala i već je sledeći broj bio pristojno ilustrovan sa tiražom od dve hiljade primeraka. Osmi broj je kompletno rađen uz pomoć kompjutera, deveti je ponudio kvalitetan papir i oštru, izbalansiranu life fotografiju sa tiražom od 4000 primeraka. I poneki pejzaž. Deseti broj je među svoje 24 strane uveo tekstove na engleskom jeziku i fotografiju pejzaža na zadnjoj strani. Kod broja 12 uveli smo pisma prijatelja ali i alegorične kodirane poruke na naslovnoj strani - uglavnom kritka stanja u zemlji (što nam je sadašnji predsednik Upravnog odbora tada pažljivo dekodirao crvenom olovkom!). Novina u trinaestom broju su autorski tekstovi i ozbiljnija struktura sadržaja. Broj 13 (32 strane) je ponudio sjajnu foto-reportažu o životu Stanice, dok se kolor štampa pojavila u petnaestom broju čineći ga veoma atraktivnim i ne manje informativnim od ranijih. Broj 16 je dostigao obim od 48 strana, kvalitetni kolor i promovisao popularne "žute strane". Tu se javljaju i korisni i originalni prilozi namenjeni prosvetnim radnicima. Uz broj 18 Stanica izdaje posebnu publikaciju gde se, prvi put kod nas, daje jasna i argumentovana vizija predstojeće reforme obrazovanja u Srbiji. Tiraž od 6,000 primeraka brzo je razgrabljen...
Danas se Godišnjak Petnica rado čita među polaznicima, roditeljima, saradnicima ali i u stotinama škola, nudeći im u svakom broju dosta zanimljivih i vrednih priloga koji izlaze izvan okvira rada Istraživačke stanice i dotiču se mnogih aktuelnih pitanja od interesa za savremenu nastavu. Almanah je ostao najbolji informator o radu i najdetaljniji izveštaj o uspesima ali i problemima sa kojima se Stanica sreće u svom mukotrpnom razvoju.

publishing

make books,
not war!

In spite of all of the economic, social, political, or (a)cultural circumstances, Petnica Science Center continues to publish interesting books. Most of them are instructional, written or edited by professional scientists or by the PSC's teaching staff, and are designed to be used by students and school teachers.
In the last 22 years we've published 74 titles covering a wide spectrum of fields.
Our most popular editions are the annually published "Students' Collected Works" which give a selection of what we consider to be the most interesting papers written by secondary-school students attending Petnica at a given year - papers related to their research projects. School teachers often use this edition to find useful ideas and examples of small science projects for their students and to implement them in the regular school curriculum or in various extracurricular activities.
"Students Collected Works 2001" is a heavy book (370 pages) with 34 research reports from 50 students. (Serbian + English abstracts)
"Students Collected Works 2002" contents articles written by the participants of the First Petnica Students Conference. 41 articles, 380 pages. (Serbian + English abstracts)
“Oral Past” is collection of papers prepared by the participants of our program on History. The focus of the most articles is on the social, cultural. and family history of the region.
"Students Collected Works 2003" presents the science papers by participants of the Second Petnica Students’ Conference. 33 articles, 320 pages. (Serbian + English abstracts)
Most of our publications are now available in electronic form (text + illustrations and graphics) and can be found on our Intranet. We will shortly be in the position to make them generally available through the PSC web site.
In order to support annual application campaign in secondary schools, for the first time PSC published promotional poster. It was carefully designed and well illustrated with genuine photos covering various types of educational activities in Petnica.
WEB Odyssey 2003 is special publication targeting mostly students and teachers with introduction in web-based education, internet searching tools and tips, and more than 400 web-sites related to specific educational problems and areas. It was printed in 5000 copies and distributed to schools and among participants of teacher training programs (A4, 24 pp).
This year we can celebrate a small anniversary – twentieth issue of PSC’s Almanac. This journal marked the complete history of the PSC; it carefully and openly spoke about every new idea, project, success, and problem. Here, we made some comments about “Petnica” gradual development through last twenty two difficult and turbulent years

 

 © 2004. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page