konferencija, prva
Prof. dr Ivan Aničin: sa težinom koja nije za potcenjivanje tvrdim da su se srednjoškolci u mnogim aspektima pokazali ne samo dorasli naučnim profesionalcima, već i bolji od njih
 

Posle dvadeset plodnih godina doslednog i predanog rada, ogromnog broja talentovane i razumevanja sveta oko sebe željne dece, piramide sjajnih zbornika, te mnogih međunarodnih nagrada najvišeg ranga, 6-8 decembra 2002. godine održana je u Petnici Prva Konferencija istraživačkih radova polaznika ISP.

Iz bogatog godišnjeg opusa polaznika Stanice, tj. rezultata letnjih istraživačkih seminara i kampova, odabrano je 20 radova za usmenu prezentaciju u trajanju od po 15 minuta (uključujući diskusije), zatim 15 postera, kao i demonstracija pet velikih projekata iz razvoja kompjuteskog hardvera i softvera. Bile su zastupljene praktično sve nauke, od fizike i astronomije, preko biologije i hemije, do lingvistike, psihologije i arheologije. Izlaganja nisu bila ni na koji način tematski grupisana što je, iako potpuno neortodoksno, razbilo monotoniju uobičajenu za uskostručne skupove i demonstriralo moguću korist od ovakvog direktnog "cross-breedinga" među naukama. Ne upuštajući se u detaljnu analizu izloženih radova, ne mogu a da bar ne spomenem, kao primus inter pares, apsolutno neverovatan rad Mihaila Čubrovića o dvojnim asteroidima, rad koga se ne bi postideo nijedan praktikujući astronom ili astrofizičar.

Sve je inače bilo kao na pravoj naučnoj konferenciji. Po mišljenju nažalost malog broja prisutnih gostiju, ovo je bio jedan od najvećih uspeha Stanice do sada. Autor ovog prikaza 35 godina bavi se istraživačkom delatnošću i za to vreme bio je bar na isto toliko domaćih i međunarodnih konferencija najraznovrsnijeg ranga i značaja, te sa težinom koja nije za potcenjivanje, može da tvrdi da su se srednjoškolci u mnogim aspektima pokazali ne samo dorasli odraslim profesionalcima, već i boljim od njih - izlaganja su bila koherentnija i sadržajnija, kratka i jasna a diskusije i pitanja duboka i dobronamerna.
Neodoljivi šarm čiste i nepatvorene zainteresovanosti za svet oko sebe, kojoj je u Stanici pod rukovodstvom požrtvovanih mentora omogućeno da se slobodno razmaše, plenio je svojom iskrenošću i neposrednošću. Neminovno se nametnulo osećanje da su ljudi u uzrastu srednje škole zaista u svom najlepšem dobu, da u kasnijem životu podležu uniformišućoj indoktrinaciji, te da je zločin uskratiti im u tom slobodoumnom i otvorenom stanju duha priliku da razviju svoje kreativne sposobnosti. U tom svetlu nameće se potreba za preispitivanjem kod nas trenutno narastajućih težnji da im se "olakša teret" obrazovanja baš u ovom dobu u kome se znanja najlakše usvajaju i pretaču u motornu snagu budućnosti čovečanstva. Lakog puta do zvezda nema. Povlađivanje proseku može samo taj prosek i da održi, a potencijalno snižavanje postignutog nivoa, čega se svi pribojavamo, ravno je katastrofi. Ovo čemu smo prisustvovali u Petnici je, jasno, samo ideal koji se ne može realizovati u krupnoj skali na isti takav način. Ali to je ideal kome treba težiti a ne od njega bežati. U tom smislu neophodno je biti svestan visokih mogućnosti srednjoškolaca, a bez uvida u delatnost polaznika Stanice to jednostavno nije moguće. Velika je šteta što odgovorni za razvoj nauke i obrazovanja nisu prisustvovali ovom vrcavom i vatrometnom prazniku čistog intelekta in statu nascendi kako bi se uverili u potencijale mladosti.

Niz činjenica ukazuje da smo po nivou opšteg obrazovanja iznad, a po mogućnosti njegovog oživotvorenja daleko ispod razvijenih zemalja. Petnica je jedan od najboljih dokaza za to. Petnica je, bez sumnje, esencija i kulminacija našeg dosadašnjeg sistema srednjoškolskog obrazovanja (korisno je prisetiti se da smo i mi svi deca tog sistema i da niko od nas ne smatra da je loše obrazovan!). Može se tvrditi da nam je obrazovni sistem bio izuzetno dobar, a ako nešto i nije valjalo, onda to nešto treba popravljati, a ne u slepoj želji za reformama perturbirati njegove osnove. Ma koliko to bilo teže i zahtevnije, napor treba usmeravati ka omogućavanju sprovođenja stečenih znanja i veština u život - nipošto ne prilagođavati intelektualno-obrazovni nivo niskoj finansijskoj moći društva, već društvenom organizacijom postepeno omogućiti plodotvorno egzerciranje visokog obrazovnog nivoa i kod kuće, a ne samo u inostranstvu. Tačno je da naši ispisnici kada napuste zemlju bez problema prosperiraju na akademskom planu (naši studenti se, na primer, bez izuzetka primaju na postdiplomske studije u SAD, dok se u Nemačkoj bez dopunskih zahteva primaju direktno na doktorske studije). Problem je, dakle, u lokalnoj ponudi za realizaciju obrazovanja a ne u samom obrazovanju, koje, očigledno, zadovoljava najviše standarde.

Konačno, ovaj hvalospev Petnici i Prvoj Konferenciji njenih polaznika završavam opštim zaključkom prisutnih učesnika, saradnika i gostiju da bi bila velika šteta da ovakve konferencije ne postanu tradicionalne. Petnica za to ima snage a apel nadležnima za finansijsku podršku se podrazumeva.


UČESNICI PRVE PETNIČKE KONFERENCIJE

USMENA IZLAGANJA

Čarna Brković: ANALIZA ANTIČKE KERAMIKE SA LOKALITETA CRKVINE, ROVNI
Ksenija Senka Celner, Ana Tešović, Mila Mašović: ANTIČKO RUDARSTVO NA KOSMAJU
Ana Černok, Bojan Ristivojević: UTICAJ GEOLOŠKE GRAĐE NA HEMIJSKI SASTAV ĐAVOLJE VODE
Mihailo Čubrović: POVEZANOST DVOJNE PRIRODE I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA SA ORBITALNOM EVOLUCIJOM DVOJNIH ASTEROIDA BLISKIH ZEMLJI
Sonja Čučulanović: ANTIOKSIDANTNA SVOJSTVA ALKOHOLNIH RASTVORA PROPOLISA
Bojana Dinić, Zlatka Nešović, Anđelka Zečević, Agota Major, Danica Gajić, Jelena Roskić, Bojana Đurić, Branislava Radivojević: TAKETA-MELUMA FENOMEN - VIZUALIZACIJA PSEUDOREČI
Dragan Jevtić: ISPITIVANJE ANTIFUNGALNE AKTIVNOSTI PETROLETARSKIH I METANOLNIH EKSTRAKATA MAHOVINA Hypnum cupressiforme I Pellia endiviifolia (Dicks.)
Stefan Marković: RUDNI MINERALI SLIVA BORINSKE REKE
Vladimir Marković: GLJIVE UZROČNICI TRULEŽI DRVETA TOPOLA (Populus)
Lidija Mujačić: SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I UMREŽAVANJE NEZASIĆENIH POLIESTARA
Anka Nedić: UTICAJ ULTRAZVUKA NA TALOŽENJE OGLEDALNIH SLOJEVA
Pavle Papuga: KARAKTERISTIKE DLA MODELA FRAKTALA
Ivan Rajković: ZAJEČARSKI "SEKAČ": SEMIOLOŠKA ANALIZA FOLKLORNIH PRIČA O UBISTVIMA
Dragan Rangelov, Biljana Milovanović, Ivan Knežević, Snežana Nikolić: DOMINACIJA TIPA GEOMET-RIJSKE TRANSFORMACIJE KOD GRUPISANJA GEOMETRIJSKIH OBLIKA
Ivana Simić : KVALITET VODE PALIĆKOG JEZERA
Marko Simonović: ANALIZA STRUKTURE RAZLIKA TEKSTOVA NA AMBALAŽI ROBE ŠIROKE POTROŠNJE ZA PODRUČJA JUGOSLAVIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I HRVATSKE
Milica Štrbački, Tijana Sretenović, Miloš Marjanović: GEO-STAZA - TURISTIčKA KARTA STAZE GEO-LOŠKIH ZANIMLJIVOSTI PLANINE TARE
Srđan Tadić, Milan Ivanović: OPTIMIZACIJA USLOVA SINTEZE EPOKSIDNIH SMOLA
Milica Velčev, Marija Rašić i Mladen Pešić: ARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE PEĆINA U SELU SENOKOS NA STAROJ PLANINI
Katarina Zeljić: UTICAJ NATRUJUMHLORIDA NA KLIJANJE SEMENA VRSTE RODA Centaurium (C. Spicatum, C. Tenuiflorum, C. Erythraea)
Olivera Žarković: O DEKOMPONOVANOM PREDIKATU

POSTER PREZENTACIJE

Danijela Ćuić, Aleksandra Dimitrievska, Tanja Petruševska: ANALIZA STANDARDNOG POSTUPKA ZA ODREĐIVANJE RADIJANTA METEORSKOG ROJA SA FOTOGRAFIJA
Aleksandra Dimitrievska, Katarina Đorđević: PROVERA LUME-BAUELOVOG ZAKONA PREKO FAZNE KRIVE MESECA
Danijela Đermanović, Monika Jovanović, Aleksandra Marcikić, Marko Vladisavljević: PREFERENCIJA POLOŽAJA TRI OBJEKTA NA SLICI
Mladen Đorđević: ANALIZA MOGUĆNOSTI MODULACIJE POLUPROVODNIČKIH LASERA
Dragomir El Mezeni: ANALIZA MINIMALNIH POVRŠINA OPNE OD SAPUNICE NA ZATVORENIM KONTURAMA
Kristina Ivanović: SEMANTIČKO VARIRANJE LEKSEMA ENGLESKOG I SRPSKOG JEZIKA
Dajana Lendak: UTICAJ TEMPERATURE NA STEPEN EKSTRAKCIJE TEŠKIH METALA IZ ČAJA
Aleksandra Marjanović, Nevena Đoković: SEPARACIJA ČESTICA UNUTAR METEORSKIH ROJEVA
Marijana Marković, Siniša Tadić: UTICAJ MAGNETNOG POLJA NA MORFOLOŠKE OSOBINE I FIZIOLOŠKE PROCESE-FOTOSINTEZE I MINERALNE ISHRANE KOD GRAŠKA (Pisum sativum L.)
Luka Mihajlović: ISPITIVANJE ANTIMUTAGENIH SVOJSTAVA SOKA CRNE RIBIZLE (R. nigrum)
Maja Miljković: UTICAJ SIRĆETNE KISELINE NA IZOLOVANJE SOLANIDINA IZ KLICA KROMPIRA
Milena Milutinović, Bojan Vulović: POREĐENJE KISELINSKO-BAZNE TITRACIJE SA JODIMET-RIJSKIM METODAMA ZA ODREĐIVANJE VITAMINA C
Željko Popović: ISPITIVANJE SADRŽAJA TEŠKIH METALA U DOMINANTNIM VODENIM MAKRO-FITAMA PETNIČKOG JEZERA
Darko Soković: PROMENA OSNOVNIH BROJEVA DVA, TRI I ČETIRI U SRPSKOM JEZIKU
Nemanja Sovtić, Miloš Stanić, Vesna Topolovački: PROMENE ORBITALNOG PERIODA EKLIPSNO DVOJNE ZVEZDE AK HERCULIS

PREZENTACIJA URAĐENOG HARDVERA I SOFTVERA

Bojana Đakonović, Bojan Adamović: SENZORI VLAŽNOSTI VAZDUHA
Dražen Đervida, Ivan Ćosić: ELEKTRONSKO MERENJE NIVOA NEPROVODNE TEČNOSTI KAPACITIVNOM METODOM
Danica Pajović, Jana Knežević, Jovana Cvetković: LASERSKI KOMUNIKATOR
Mirko Raca: SIMULACIJA OSVETLJENJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Miloš Savić: YAMOS: MULTICOMPUTER OPERATIVNI SISTEM

conference

a taste for science

The beginning of December 2002 in Petnica was labeled with (the first) conference of PSC's students research papers. There were 41 papers (21 oral presentations, 15 posters and 5 presentations of developed hardware and software). All that papers are prepared for publishing in Petnica Papers. Referring to opinion of present associates and program leaders, that event made its debut as a crown of the year-long students research work.

Professor Ivan Aničin was one of senior associates present at the conference. Here we have an article with his impressions about the happening itself, students capability for research work and annoying problems of the educational system. In his opinion, the conference was not much different from any professional researchers meeting but with an important distinction - here we had more coherent and concise presentations with unusually profound and benevolent questions. There is no doubt, students can do research and present their results in a satisfactory manner. It is up to the society to notice and do something about that potential.

=================
Here are some titles of students papers:

-> Antic Mining on the Kosmaj Mountain
-> Links between Physical Structure and Orbi-tal Evolution of Near-Earth Dual Asteroids
-> Anti-oxydant Properties of Alcochol Dilution of Propolis
-> Taketa-Meluma Phenomenon - Visualisation of Pseudowords
-> Synthesis, Chacterisation, and Netting of Unsaturated Polyesters
-> DLA Fractal Models
-> Domination of the Type of Geometrical Transformations on Visual Grouping of Geometric Forms
-> Optimisation of Synthesis of Epoxy Resins
-> Archaeological Survey of the Caves in the Village Senokos (Stara Planina, E. Serbia)
-> Testing Lume-Bauel Law on the Phase Curve of the Moon
-> Modulation of Semiconductor Lasers
-> Study on the Minimal Surface of Soap Membrane on the Closed Surfaces
-> Semantical Varying of English and Serbian Lexems
-> Influence of Temperature on the Extraction of Heavy Metals from Herbal Tea
-> Testing Antimutagenic Properties of Black Currant Juice
-> Particle Separation inside Meteor Swarm
-> Influence of Magnetic Field on Morphological Properties and Physiological Processes in Photosynthesis and Mineral Nutrition in Peas
-> Changes in Orbital Period of Eclipsed Dual Star AK Herculis
-> Laser Communicator
-> Simulation of Building Illumination
-> YAMOS: The Multicomputer Operative System.

 © 2003. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page