Novi logo IS Petnica
Novi znak, interaktivni je produkt Kolegijuma Stanice i simbolizuje sedam osa i sedam preseka i to u svojoj raznorodnosti ali i jedinstvu i simetriji koja je složena i narušena. Znak je fleksibilan i nije grafički strogo definisan kako bi se istražile mogućnosti varijacija i implementacija.
 

Sedamnaestogodišnji razvoj Istraživačke stanice Petnica od skromne, mahom lokalno orijentisane, prirodnjačko-obrazovne institucije pa do svetski ugledne organizacije širokog spektra aktivnosti okrenute savremenim naučnim i tehnološkim dostignućima i njihovoj implementaciji u obrazovni proces, neizbežno je nametnu potrebu redizajniranja zaštitnog znaka Stanice. Proces osmišljavanja potreba i funkcija znaka angažovao je mnoge radnike i saradnike Stanice naročito u poslednje dve godine.

Prvi značajniji prodor ka savremenom višefunkcionalnom znaku bilo je definisanje "simboličke osnove" koja je pronađena u broju sedam i u semantici pojma presek.

Sedam nije samo srećan broj, to je i broj preseka i osa u čijem se središtu nalazi Petnica. To su:

1 osa istok-zapad, osa civilizacija: Petnica se nalazi na dodiru kulturno-istorijskih regiona Evrope,
2 osa sever-jug, osa razvoja: geografsko, regionalno i simboličko razmeđe razvijenijih i manje razvijenih,
3 vertikalna osa, osa Svemira: široki spektar naučnih disciplina koje neguje Istraživačka stanica od geologije do astronomije i koje se međusobno dodiruju i prožimaju,
4 osa prošlost-budućnost, vremenska osa: Stanica ravnopravno neguje istraživanje prošlosti i budućnosti, spoj arheologije i kompjuterskih nauka, razvoj ljudskog stvaralaštva se proučava ali i aktivno podstiče,
5 geološka osa, rased: Istraživačka stanica se nalazi na liniji neposrednog kontakta velikih evropskih ravnica (Panonska nizija) sa planinama severnog oboda Mediterana (Dinaridi),
6 osa čovekovog razvoja, osa iskustva i pameti: u Petnici se neprekidno ostvaruje spoj iskusnih stručnjaka sa mladima koji su puni entuzijazma i želje za znanjem, i
7 osa teorije i prakse, osa metoda, koja se manifestuje u stabilnoj i produktivnoj kombinaciji teorijskih i praktičnih pristupa i sadržaja u radu.

Sedam je pogleda na koje se polaznici i korisnici programa Stanice upućuju:
1.
pogled u prošlost - da bi se shvatile zakonitosti razvoja i njegovi ćorsokaci,
2 pogled u budućnost - da bi se čovek ohrabrio da planira i da se nada,
3 pogled u zemlju - da bi se razumela struktura i međuzavisnost neživog i živog na našoj planeti,
4 pogled u nebo - da bi se osetila neizmernost Svemira i izazov koji taj prostor nudi čovečanstvu,
5 pogled u čovekovo biće - da bi se otkrilo složeno tkanje čovekovog uma,
6 pogled ka tehnici kao čovekovoj tvorevini - da bi se prepoznale mogućnosti i izazovi tehnološkog razvoja, i
7 pogled u celinu realnosti - da bi se pronašle niti koje povezuju različite dimenzije čovekove egzistencije i razvoja.

Sedam je osnovnih metoda rada u Stanici: posmatranje i uočavanje, promišljanje i planiranje, merenje i eksperiment, upoređivanje, evaluacija i razdvajanje bitnog od nebitnog, razgovor i diskusija i, najzad, traganje za zakonitostima.

Sedam grupacija nauka pokrivaju programi u Stanici:
1 filozofiju, matematiku i logiku,
2 bazične prirodne nauke (fizika, hemija),
3 astro i geonauke,
4 nauke o životu (biološke, biomedicinske),
5 istorijske nauke,
6 nauke o čoveku i društvu i
7 tehničko-tehnološke nauke.

Sedam je kategorija korisnika programa Stanice: osnovci, srednjoškolci, studenti, nastavnici, aučni radnici, stručnjaci iz privrede i roditelji.

Novi znak, interaktivni je produkt Kolegijuma Stanice i simbolizuje sedam osa i sedam preseka i to u svojoj raznorodnosti ali i jedinstvu i simetriji koja je složena i narušena. Znak je fleksibilan i nije grafički strogo definisan kako bi se istražile mogućnosti varijacija i implementacija.

Znak je multifunkcionalan i primenljiv u svim grafičkim tehnikama uključujući i najsavremenije kao što su računarske animacije, apleti, zvučne sekvence, čak i hemijske (olfaktorne) i taktilne senzacije što pripada nešto multimedijalnih doživljaja.

 

New PSC Logo

New logo of Petnica Science Center symbolizes seven symmetries, seven axes, seven planes of intersection, seven fundamental methods of PSC activities, seven categories of PSC participants, seven interwoven branches of science, and seven oppositions that are reflected in the complete programs of Petnica Science Center. Its partially broken seven-fold symmetry is re-established through spreading and radiation. The new logo is open, flexible, not rigidly defined, and applicable in all classical graphic techniques as well as in the whole spectrum of multimedia.

 © 1999. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Home Page