Web caruje, Intranet klade valja

Petnički Web Centar zauzima preko 3 gigabajta podataka sa 12 online baza, 18 interaktivnih servisa, više od 18.000 dokumenata i oko 10.000 elektronskih knjiga i časopisa. Posle 24 meseca razvoja, na dobrom smo putu da uz pomoć Weba zadovoljimo naše informacione i komunikacione potrebe ali i da razvijemo uzoran model školskog Web okruženja.

Ovu verziju petničkog Weba možete iskusiti samo ako ste u Petnici, na našem Intranetu. Negde napolju, na Internet adresi www.psc.ac.yu možete videti jednu znatno drugačiju i sasvim skromnu verziju naše Homepage. Prvenstveni razlog za to je nespremnost valjevskog Telekoma da reši problem lošeg kvaliteta telefonskih linija na trasi dugoj 7 kilometara, izmedju Valjeva i Petnice.

 

Mile Perić o petničkom Intranetu:

Internet i Web kao njegov najpopularniji servis, različito znače različitim ljudima. Mnogi Internet koriste samo u dokolici ili za "krstarenje" nepreglednim Web prostranstvima, najčešće za zabavu, a poneki jedino da bi poslali ekspresno pismo ili telegram prijateljima i saradnicima bez plaćanja poštanskih troškova. Za neke je Web hobi, nekima biznis, trećima opsesija, mnogima daleka budućnost, a samo malobrojnima obrazovno sredstvo. Kao i u svi drugi mediji tako i Web ima svoje čitaoce i pisce, pasivne "konzumente" i kreativne "proizvodjače" sadržaja. Neki ga koriste samo za privatne potrebe, a neki, opet, samo u profesionalne ili poslovne svrhe.

Pristupajući svetskoj zajednici onih koji su potpuno i samostalnim snagama ovladali Webom, u Petnici smo uspeli i više od toga: da u Web integrišemo našu obrazovnu delatnost, da sa njime povežemo saznajne i komunikacione potrebe sa sredstvima za njihovo zadovoljenje, profesiju i privatne živote, našu potrošačku i stvaralačku prirodu. Kako smo došli dotle? Kombinujući najdragocenije resurse: znanje, kreativnost i tehnologiju - sa našim potrebama.

Dugo otkrivanje Weba u konjukciji sa penicilinom

Ljudi su oduvek sanjali o nekoj vrsti svima dostupne riznice znanja, planetarne biblioteke ili univerzalne baze podataka koja bi u sebi sabirala i činila javno dostupnim rasute deliće znanja koje su generacije pre nas sakupile. To je postalo teoretski moguće razvijanjem principa Memeksa, konceptualne informacione hipertekst mašine i prauzora Weba iz daleke 1945. koju je stvorio Venever Buš, naučni savetnika Teodora Ruzvelta. Ipak, u današnjem obliku Web je "izmišljen" od strane jednog drugog naučnika, Tim Berners Lija, 1989. godine.

Kreirajući tehnološke pretpostavke Weba njegovi tvorci nisu imali viziju novog Internet servisa niti su pretpostavljali njegovu današnju globalnu popularnost i kulturni uticaj. Baš kao u primeru sa Aleksanderom Flemingom i njegovim otkrićem penicilina, Tim Berbers Li i njegovi saradnici stvorili su Web tragajući za nečim drugim. Njihov cilj bio je neuporedivo skromniji, tragali su za novim efikasnim komunikacionim sredstvom za brzu razmenu naučnih podataka i ideja izmedju CERN-ovih laboratorija rasutih po Evropi. Kao materijalni, infrastrukturni osnov Weba iskorišćene su rane tehnologije medjunarodne računarske mreže, danas poznatije pod nazivom Internet. Krajem 1990. predstavljen je prvi Web softver na NeXT računaru.

Iako prvobitno zamišljen kao medij za naučnu razmenu, Web je, tragom malobrojne ali dobro informisane naučne zajednice, prihvaćen od strane najvećih svetskih univerziteta gde se ubrzo počinje sa njegovom primenom u obrazovne svrhe. Popularnost koju je novi medij stekao medju stotinama hiljada studenata lako se proširila na druge društvene sfere, zahvaljujući čemu Web postaje fenomen iz sfere masovnih medija i komunikacija.

Sasvim neočekivana svetska "eksplozija" popularnosti Weba (World-Wide Web, WWW, W3) kao masovnog medija počela je četiri godine posle njegovog "otkrića" u Ženevi, juna 1993. sa pojavom prvih masovnih Web programa (NCSA Mosaic 1.0, X Windows) namenjenih prosečnim korisnicima računara. Novi i svima pristupačni softver pojednostavio je pristup svim drugim Internet servisima, u potpunosti promenivši način na koji ljudi pronalaze i kreiraju informacije. Time je dodatno ubrzan razvoj Interneta u celini i stvorena je prva prava svetska hipermedijalnu mreža koja je izazvala jednu od najdubljih obrazovnih i opšte civilizacijskih promena u istoriji čovečanstva.

Web može biti svašta, ali je najpre informacioni i komunikacioni sistem

Web je prvi masovni medij u istoriji koji svakome od nas omogućava dva najvažnija i samo naizgled suprotstavljena informaciona posla: širenje informacija i znanja uopšte, paralelno sa njihovim kreiranjem, vrednovanjem, prikupljanjem i skladištenjem. To ga čini idealnim medijem za obrazovne svrhe.

Takodje, Web u sebi ima potencijale ne samo za jednosmerno širenje informacija, već i za trenutnu, dvosmernu, interaktivnu komunikaciju, bilo privatnu - izmedju dvoje ljudi, bilo između različitih grupa, recimo djaka i profesora, ili unutar milionske publike. To mu pored obrazovne, daje atraktivnu socijalnu ulogu.

Web kao sredstvo protiv mrlja od mastila ili Campuswide Information Network

Mnoge administrativne i obrazovne funkcije tipične domaće škole ili fakulteta mogu se učiniti efikasnijim i znatno privlačnijim sa inteligentnim korišćenjem Weba kao sredstva za mrežno povezivanje profesora, učenika i školskih službi.

Ne postoje više nikakve tehnološke prepreke za jedan univerzitet ili školu potpuno bez "mastila", oglasnih tabli, šaltera, papirnih dokumenata i formulara, osim zakonskih - ali i takva ograničenja važe za veoma mali broj školskih poslova. Svaki od ovih poslova već sada je moguće ostvariti u njihovim neuporedivo efikasnijim elektronskim verzijama.

U Petnici smo ustanovili da učenici rado koriste diskusione forume (message boards), "žive pričaonice" (chat rooms) i grupnu elektronsku poštu (mailing lists) za različite vidove medjusobne komunikacije. Na primer, za razmenu mišljenja i ideje o nastavnim temama i projektima, upoznavanje sa online verzijama nastavnih rasporeda ili drugih školskih obaveštenja, za komuniciranje sa predavačima, mentorima i profesorima.

Kreativnim nastavnicima Web omogućuje da u praktično neograničenim tiražima samostalno kreiraju jevtine i veoma atraktivne nastavne materijale koji integrišu tekst, slike, zvuk, animaciju i videomaterijal. Takodje, iste ove materijale oni istovremeno predstavljaju učenicima posredstvom Weba na svakom od računara našeg Intraneta. Digitalni nastavni materijali se, na primer, mogu komercijalizovati ili razmenjivati izmedju škola.

Učenici i profesori u nastavi koriste virtuelnu petničku biblioteku koju čine stručne ili naučne baze podataka kao i drugi online elektronski resursi (knjige, priručnici, časopisi) kojima pristupaju uz pomoć lokalnog Web servera.

Deo nastavnog procesa lako se unapredjuje upotrebom ovog medija: testovi znanja sa trenutnom obradom rezultata, nastavnička kontrola nad simultanom izradom zadataka i simulacijama eksperimenata, izrada samostalnih ili grupnih multimedijskih projekata.

Specifični HTML dokumenti po potrebi zamenjuju papirnate obrasce i prijavne formulare.

Mnogobrojni inostrani primeri daju odličan primer za našu tezu. Danas u svetu nema ugledne obrazovne ustanove bez tzv. Campuswide Information Network.

Naši prvi koraci: Petnica On The Web

Tri godine nakon World-Wide Web "eksplozije", krajem 1996. godine, Srđan Janev i Mile Perić otpočeli su potpuno samostalni razvoj petničkog Web servisa, bez pomoći kolega, sa skromnim ciljem izrade prve Web prezentacije namenjene javnoj "world-wide" promociji IS Petnica. U ovu svrhu korišćena su dva računara sa Linux (Apache server) i Mac OS (razvoj i dizajn).

Tokom februara 1997. petnički homepage postavljen je i testiran na lokalnom offline serveru. Četiri meseca od početka prvih radova, 31. marta 1997. na Internetu smo konačno publikovali Petnica On The Web, homepage sa oko 1.000 dokumenata, uključujući slike i tekstove prevedene na engleski jezik, koji su zainteresovane širom sveta upućivali u istorijat, obrazovne delatnosti, organizaciju i ciljeve Istraživačke stanice Petnica.

Petnički homepage publikovan je na inostranom Web serveru zahvaljujući razumevanju administratora ho.neta, g. Dragiše Durića. Mirror je publikovan na američkom serveru yurope.com sa podrškom našeg prijatelja i bivšeg Petničanina, Predraga Stojkova. Zašto na eksternim serverima, a ne na nekom od računara koji se nalaze u Petnici? Razlog za to je nespremnost valjevskog Telekoma da reši problem lošeg kvaliteta telefonskih linija na trasi dugoj 7 kilometara, izmedju Valjeva i Petnice, a koji i dan-danas onemogućava naše trajno i kvalitetno povezivanje sa Internetom. Petnica možda i jeste širom sveta najpoznatiji valjevski "trademark", ali šta ovde uopšte znači to: TRADEMARK?!

U narednih godinu dana samo smo dva puta dopunjavali sadržaje na "eksternim" verzijama petničke Web prezentacije, ali je zato homepage na našoj lokalnoj računarskoj mreži donekle unapredjen i uredno dopunjavan novim, ažurnijim podacima.

Oko 2.500 ljudi svake godine učestvuje u našim obrazovnim aktivnostima, na različite načine, i svi su oni po prvi put mogli na jednom mestu da pronadju sve bitne podatke o Istraživačkoj stanici Petnica, o našem neposrednom okruženju i Valjevu, uključujući mnoge zanimljivosti i biografije zaposlenih. Na zadovoljstvo zaposlenih, od tada smo bili poštedjeni redundantih i zamornih ponavljanja istih priča pred polaznicima, predavačima i gostima - o tome ko smo i šta smo, zašto, kako, gde, kada… Sve se to moglo bez naše pomoći pronaći na nekoj od stranica Web prezentacije i na računarima u računarskoj učionici, u rasponu od rasporeda seminara preko rodjendana direktora do broja telefona na kome se može naručiti pizza.

Sa aspekta postepenosti u razvoju, nivoa upotrebljivosti i složenosti - Petnica On The Web pripada našoj prvoj fazi ili najnižem nivou, čiji se domet iscpljuje u standardnoj Web prezentaciji sa statičnim prikazom opštih informacija o Petnici. Na ovom nivou u nju nije bila integrisana ni jedna od naprednih Web tehnologija: CGI i SSI aplikacije, baze podataka, dinamički i interaktivni dodaci.

Bili smo spremni za narednu, znatno kompleksniju fazu pod nazivom Petnički Web Centar, ali sa resursima kojima smo tada raspolagali nije se moglo više.

Pumpanje mišića: Petnički Web Centar

Problem ograničenih resursa rešen je u aprilu 1998. godine, kada je u Petnicu, zahvaljujući bezuslovnoj pomoći Fonda za otvoreno društvo, stiglo pet najsavremenijih Apple računara namenjenih daljem razvoju petničkog Web servisa. Krajnje "ljubazni" operativni sistem Macintosh računara, sa svojim jednostavnim korisničkim interfejsom omogućavao je da svaki prosečni (čitaj "glupi", primedba S.J.) korisnik poput pisca ovih redova, bez inženjerskih ili programerskih znanja, može realizovati tehnološki komplikovane i ponekad veoma visoko zahtevne poslove na izgradnji novih Web servisa.

U ovoj fazi planirali smo da Web iskoristimo kao medij interaktivna komunikacije i dinamičke razmene informacija i da mu "napumpamo mišiće" korišćenjem CGI i SSI aplikacija, baza podataka, dinamičkih i interaktivnih dodataka.

Nova inkarnanacija našeg Web servisa pod nazivom Petnički Web Centar imala je i dva nova cilja: 1. obezbedjivanje informacione i komunikacione podrške obrazovnoj delatnosti IS Petnica, i 2. oblikovanje univerzalnog modela Weba za primenu u domaćem obrazovanju.

Paradoksalno je da je ostvarivanje složenijih ciljeva omogućila promena platforme i HTTP servera, migracijom sa znatno složenije Apache/Linux/Intel konfiguracije na neuporedivo jednostavniji WebStar3 server pod MacOS na PowerMacintosh G3 na kome sa trenutno nalazi glavni Web server www.psc.ac.yu sa još 75 virtuelnih servera. Poslove pomoćnih, specijalizovanih servera obavljaju još dva PowerMacintosha 7300 (FileMaker baze podataka i Phantom pretraživač) i jedna Apache/Linux/Intel mašina (file server).

Sledi opis najpopularnijih, dakle ne i svih servisa Petničkog Web Centra:

PETNICOPEDIJA & PETNICOPAEDIA - celokupan sadržaj Petnice On The Web kao naše standardne Web prezentacije, ugradjen je u ovaj odeljak Petničkog Web Centra koji se sada zove Petnicopedija ili Petnicopaedia, zavisno od jezičke verzije koju odaberete. Ovo je po obimu skoro beznačajan deo Petničkog Web Centra, u kojem učestvuje sa jedva 0.5% ukupnih sadržaja

WEB MAGAZIN PLANETA - je prva, prava i jedina jugoslovenska interaktivna i online novina! Donosi najnovije vesti, priloge, ankete, pisma čitalaca, dnevno ažurirani spisak najnovijih publikacija u biblioteci, čak i male oglase. Ima i svoj online klub ljubitelja Planete. Čitaocima je na raspolaganju je i LiveCam ("živi") snimak iz naše Biblioteke. Polaznicima, saradnicima i zaposlenima omogućeno je da potpuno samostalno i trenutno publikuju svoje tekstove na Intranetu, ukucavajući ih u unapred pripremljene Web obrasce. Pisma čitalaca i autorski tekstovi se potpuno automatski publikuju u za njih odredjenim pubrikama, dodeljuje im se headline, arhiviraju se i hiperlinkuju sa najave sadržaja na naslovnoj strani. Nema potrebe za poznavanjem HTML, FTP, niti za intervencijom administratora sistema. Svoj si urednik, izdavač i štampar, bez ikakvog drugog obaveznog znanja, osim - veštine pisanja.

KO JE KO U PETNICI - omogućava pretrage i pristup ličnim Web prezentacijama naših polaznika, saradnika i zaposlenih. Lične Web prezentacija svako radi samostalno i lako, odgovarajući na postavljena pitanja i rubrike u unapred pripremljenim obrascima. Ugradjeni softver automatski generiše homepage. Prezentacije sadrže sve lične podatke, foto portrete, informacije o učešću na petničkim obrazovnim programima, o iskustvu i interesovanjima, očekivanjima i utiscima o Petnici, ličnu belešku. Pretrage po nekom od mnogobrojnih kriterijuma omogućuje FileMaker baza podataka koja pokreće ovaj servis Petničkog Web Centra.

WEB ANKETA - Tačno je da u Petnici ne ocenjujemo polaznike naših obrazovnih programa, ali to ne znači da im uskraćujemo pravo da oni nas ocene! Ocenama od 1 do 5 svako može anonimno vrednovati ono što je video i doživeo tokom svog boravka u Petnici: obrazovne programe, atmosferu, opremljenost, ishranu, organizaciju, smeštaj, mladji saradnike, zaposlene, higijenu i td. Date ocene se automatski obradjuju i odmah prikazuju. Trenutna prosečna ocena za ISP je 4.26 (a za škole iz kojih učenici dolaze 3.64), nastava je ocenjena sa 4.82, opremljenost sa 4.64, biblioteka sa 4.59, otvorenost za nove ideje sa 4.77, ishrana sa 2.68, smeštaj sa 3.23, atmosfera sa 4.41 itd. Rizično, ali zanimljivo.

PETNIČKI MEMORIJALNI CENTAR - Mala šala: tu se upisuje u našu virtuelnu knjigu gostiju i utisaka, ukucavanjem teksta u ranije pripremljeni elektronski obrazac. Namenjeno onima koji žele da ostave trag o svom boravku u Petnici i poruku o tome šta im se kod nas svidelo, ali i šta nije.

BIBLIOTEKA BEZ ZIDOVA - Ovo je zbirka više korisnih servisa prilagodjenih potrebama naših obrazovnih programa: Pristup i pretrage bibliotečkih baza podataka o korisnicima biblioteke, njihovim pozajmicama i bibliotečkog online kataloga (OPAC) sa podacima o oko 30.000 publikacija koje se nalaze u Petničkoj biblioteci. Takodje, omogućava pristup našoj Virtuelnoj biblioteci sa petničkim elektronskim publikacijama (u formatima PDF, HTML, ASCII), kao i online arhivama sa kompletnim sadržajima oko 5.000 knjiga, 3.000 različitih naslova časopisa i do indeksiranih abstrakata iz više od 2.000 naslova. Lista glavnih Web pretraživača (search engine) elektronskih publikacija na Internetu namenjena je početnicima, sa kratkim objašnjenjima o svakome do njih i sa ugradjenim linkovima i predefinisanim interfejsima za pretrage na njima.

GRUNF MAŠINA - Šta ako neko želi brzo da pronadje nešto ili nekog u digitalnom lavirintu sastavljenom od 18 hiljada dokumenata (3 Gigabajta!) na našem Webu? Potraga će trajati samo sekund ili dva, ako se obrati za pomoć Grunf Mašini, našem lokalnom Web pretraživaču, koji svakodnevno indeksira i omogućuje pristup svim sadržajima na petničkom Intranetu.

DONA, INTERNET! - E, ovo je naš know-how, originalna petnička zbirka alata za lakše i brže pronalazenju naučnih podataka na Internetu, bazirana na Javi. Prava stvar za one koji imaju malo iskustava sa Internetom i njegovim alatima. Predefinisani interfejsi omogućuju simultane i složene pretrage za podacima na 25 najvećih Internet pretraživača.

KURIR JOVICA - A šta sa onima koji dolaze iz sredina u kojima nikada nisu imali priliku da koriste mail-client i nemaju mail-account? Da budu strpljivi? Uz pomoć našeg Kurira Jovice svako može bilo kome poslati jednostavnu email poruku sa Weba ako popuni polja u pripremljenom HTML obrascu i aktivira dugme "Pošalji poruku". A ako nemaju kome da je pošalju, onda im preporučujemo da na našu adresu isp@psc.ac.yu upute svoju prvu email poruku sa utiscima o Petnici. Jednostavno? To je i bio cilj.

PUZZLE, PETNIČKA URL ZBIRKA - Internet je informaciona pazla u kojoj ni iskusnima nije uvek lako pronaći nedostajući podatak, ali je zato više nego lako izgubiti nadu u uspeh traganja. PUZZLE su petnička kolekcija najodabranijih Internet adresa, sa proverenim obrazovnim, naučnim ili kulturnim značajem. Adrese su grupisane po kategorijama koje su srodne petničkim obrazovnim programima, moguća je pretraga po ključnim rečima i direktan pristup Internetu. I najznačajnije: ovoj zbirci svako od naših predavača, saradnika i gostiju može dodavati nove URL adrese.

PISMOTEKA, PETNIČKE MAILING LISTE - Servis koji svakome od naših polaznika i saradnika omogućuje prijavu na neku od naših osam mailing lista pomoću kojih mogu primati i razmenjivati grupne Email poruke sa drugim Petničanima, diskutovati o zajedničkim temama ili primati naša obaveštenja sa novostima iz Petnice. Dovoljno je u obrazac upisati svoju Email adresu i mišem pritisnuti dugme "Prijavi me!" Ako ste zainteresovani a izvan ste Petnice, dovoljno je da na adresu listserver@ppc.psc.ac.yu pošaljete poruku sa jednom jedinom rečju: HELP i automatski ćete dobiti sva potrebna obaveštenja.

PETNIČKI WEB FORUM - Message Board System "za slobodnu razmenu ideja i mišljenja" baziran na Web tehnologiji. Svakome je omogućeno da napiše poruku i izrazi svoj lični stav u okviru grupnih rasprava na 36 diskusionih foruma podeljenih po specijalizovanim temama, uključujući sve naše redovne i specijalne obrazovne programe.

WEB MAIL - Web interfejs za pristup idividualnim POP mailbox-ovima svih Petničana, što će reći elektronskoj pošti polaznika, saradnika i zaposlenih.

PITAM SE, PITAM SE... - Servis kreira email poruku na osnovu sadrzaja unetih polja i automatski je prosledjuje kao pitanje odabranoj službi ili obrazovnom programu IS Petnica.

RAZGLEDNICE - Mogućnost da sa Weba pošaljete petničku suvenir razglednicu prijateljima! Ali ovo nije ozloglašena "pickup" tehnologija zbog koje morate posetiti neku adresu na Internetu da bi tamo pronašli i videli "razglednicu" koju vam je neko poslao. Servis elektronskom poštom šalje pravu GIF sliku nekog od odabranih petničkih motiva i u nju "urezan" tekst vaše poruke.

DNEVNI INFORMATIVNI SERVIS, ODRAZ B92 - Kratke vesti iz zemlje i inostranstva koje Radio B92 nekoliko puta dnevno distribuira na oko 30.000 elektronskih adresa u zemlji i inostranstvu. Email poruke bivaju automatski konvertovane u HTML i ispisane na našem Webu. U Petnici nešto baš i nema prilika za praćenje informativnih emisija, pa ovaj servis svakome omogućava da u retkim slobodnim trenucima pregleda sažet pregled najnovijih vesti i dogadjaja. Omogućene su pretrage po datumu i ključnoj reči. Zašto samo B92? Kratko: jedino dostupno i - besplatno!

NOVITETI - Spisak najnovijih sadržaja na našem Webu, sa kratkim opisom. Odavde vode linkovi do svih novih servisa i stranica. Po želji, ugradjeni pretraživač automatski ispisuje listu svih stranica koje su nove ili modifikovane tokom poslednja 24 sata

WEB SERVER STATISTIKA - Detaljna višemesečna analiza svih aktivnosti korisnika Petničkog Web Centra, razvrstano po obimu saobraćaja u pojedinim danima, satima, nedeljama, mesecima, tipovima dokumenata, najčešće pristupanim direktorijumima i stranicama, po greškama ili najaktivnijim korisnicima itd. Grafički prikaz real-time aktivnosti na serveru www.psc.ac.yu i svim virtuelnim serverima - tokom poslednjih 60-ak minuta. Automatsko obnavljanje najnovijim podacima - svakih 60 sekundi!

Rezime ili kada sve saberemo, oduzmemo se

Posle 24 meseca razvoja Petnički Web Centar uspeva da zadovolji informacione i komunikacione potrebe IS Petnica, izvršavajući sledeće tri funkcije rangirane po stepenu složenosti:

  1. Statični prikaz opštih informacija o Petnici (standardna Web prezentacija).
  2. Dinamični pristup obrazovnim, naučnim ili profesionalnim informacijama (Biblioteka bez zidova, online baze podataka, Web kao svakome dostupni izdavački alat i informacioni servis, Campuswide Information Network).
  3. Interaktivna komunikacija — web-magazin, mail-lists, chats-rooms, message-boards (prilika za efikasnu razmena informacija, ideja, mišljenja i podataka između predavača, zaposlenih i učenika, u realnom vremenu).

Sa 3 gigabajta podataka, 12 online baza, 18 interaktivnih servisa, više od 18.000 dokumenata i oko 10.000 elektronskih knjiga i časopisa — uspeli smo da realizujemo sve postavljene ciljeve, da zadovoljimo naše potrebe ali i da razvijemo uzoran model školskog Web okruženja. Za potrebe IS Petnica stvorili smo solidan tehnološki i infrastrukturni osnov koji smo istovremeno iskoristili za transfer znanja na više od 100 učenika iz 25 gimnazija, organizujući više dvonedeljnih Web radionica o praktičnoj upotrebi Web servisa Interneta u školama.

 

Perspektive imaju probleme i šta dalje?

Najvažniji posao je otklanjanje našeg najvećeg hendikepa koji se sastoji u tome da Petnički Web Centar nije online, prostije rečeno "ne vidimo" se sa Interneta. Dakle, nadamo se obezbedjivanju našeg prisustva ne samo na petničkom Intranetu, nego i na world-wide Internetu - 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Edukacija zaposlenih i saradnika: svidjalo se to nama ili ne, činjenica je da deo zaposlenih i saradnika IS Petnica još uvek ne uspeva da prepozna značaj i mogućnosti primene Interneta u nastavi, neuko ili arogantno ignorišući priliku za kreativno korišćenje njegovih potencijala.

Ali, i naši postojeći servisi moraju biti pažljivo doradjivani i unapredjivani, a svi nedovršeni projekti okončani.

Za svaki od naših obrazovnih programa napravićemo poseban virtuelni server, sa URL adresom npr. arheologija.www.psc.ac.yu, formirati i osposobiti Webmasters timove sastavljene od zainteresovanih polaznika i saradnika, i — konačno, prepustiti im ažuriranje podataka, administriranje, ali i odgovornost za sopstveni homepage.

Neprekidno posmatrajući šta drugi na Internetu rade, balansiraćemo izmedju svojih materijalnih mogućnosti i potreba, u pokušajima da u Petnički Web Centar integrišemo nove, korisne Web tehnologije. "Živi" prenos petničkih predavanja i eksperimenata posredstvom Interneta do drugih škola? Zašto da ne! Tehnološke pretpostavke već sada postoje - samo da nije onih Telekomovih 7 kilometara. I još par "sitnica" - koje nemaju veze sa nama i sasvim su izvan našeg uticaja. Tako nam Bog pomogao.

 


 

Struktura petničkog web centra (www.psc.ac.yu)

Hardware:

Glavni server: PowerMacintosh G3/266, 128MB RAM, 10GB HD, ZIP, Ethernet, Hub (ppc.psc.ac.yu)
Pomoćni serveri PowerMacintosh 7300/180, 48MB RAM , Ethernet (predak.psc.ac.yu)
Connectix Color QuickCam
PowerMacintosh 7300/180, 48MB RAM, Hub (potomak.psc.ac.yu)

Software:

Web server: WebSTAR 3.02
CGI: NetCloak 2.54, NetForms 2.52, Welcome 2.16, Postcard
Search Engine, pretraživač: Phantom 2.1
Baze podataka: FileMaker 4.02 i 4.1
Web Mail & List server: QuickMail Pro 1.1.2
FTP server: Rumpus 1.1 LiveCam: SiteCam 1.1
BackUp: Retrospect 4.1
Telekomande: Timbuktu Pro 4.02 KIU 2.1
MacOS 8.5.1

Lifeware:

Administrator: Mile Perić
Koadministrator: Dragan Aćimović
Grafički dizajn: Dušan Inđić
Saradnici: Milenka Marjanović, Goran Ružičić.

Miscware:

DNS: Pentium Pro 200 MHZ Slackware Linux
smtp/pop server: Pentium 166 MMX Linux
Search engine B: 2 x Pentium II/300, Linux
File server: Pentium/200 MMX, Linux
Produkcioni server: PowerMacintosh 7300/180, 112MB RAM

Domen:
www.psc.ac.yu i 75 virtuelnih domena

Petnica Intranet

Mile Peric presents here the Petnica Intranet. A huge and complex interactive hypermedia system has been developed in the last two years to offer students and teachers in Petnica various services and sources of useful information as well as some advanced communication techniques.

The aim of the project was not just to improve quality of educational and research programs in Petnica, but to develop a good model to be used in school and universities as a kind of Campuswide Information Network.

More than 3,000 people every year attend various programs in Petnica.
The first version of Petnica Web Center offered them many important facts about Petnica Science Center, its programs, teachers, participants, some useful information including how you can order pizza by phone.

The great improvement of this system has been made in 1998 when, through the special grant of the HESP program of the Open Society Institute, PSC was granted by five up-to-date PowerMac computers.

The new Petnica Web Center is a kind of Intranet, i.e. it cannot be seen from outside (because of poor 7 km (4 miles) phone links between Petnica and Valjevo and ignorance in Valjevo Telecom - the local phone company), but only from some of 50 computers in Petnica.

Now, there are 75 virtual domains available including many specialized services such as "Petnicopaedia" (everything about PSC incl. the PSC web presentation), "Planeta - web magazine" (the first Yugoslav interactive on-line newspaper that has many specialized columns, information about new titles in Library, live-camera pictures from Petnica, etc.), "Who is Who in Petnica", "Web Poll" (everybody can mark almost everything in Petnica - from programs and teachers to food and feeling), "Library with no Walls" (general library catalogue, abstracts from 3,000 journals and 5,000 books), "Grunf Machine" (local Internet search engine), "Puzzle" (Petnica URL collection of recommended Internet addresses), "Petnica Web Forum" (a message board system with 36 discussion panels), "Petnica Picture Cards' (you can send somebody some of interesting picture cards by e-mail), "Daily News Service", "News in Petnica", "Web server statistics", etc.

With 3 GB of various data, 12 on-line databases, 18 interactive services, more than 18,000 documents and about 10,000 electronic books and journals, the Petnica Web Center is not just a useful service, but a powerful educational tool. Petnica Science Center now organizes many practical training courses and "Web workshops" for more and more schools in order to help them to design their own Intranet and improve the quality of educational process.

 © 1999. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Home Page