šta čekate

 

Kvalitetan i kontinuiran rad, pa čak i sam opstanak Istraživačke stanice kao samostalne i nezavisne organizacije definitivno zavisi da li će, kako i koliko da se razvije aktivnost Fonda, tj. koliko će se bivši polaznici i saradnici učlaniti u Fond. Tradicija ovakvog tipa fondova raširena je i veoma razvijena u svetu sa tradicijom koja se meri vekovima. Hoćemo li čekati da ti vekovi prvo prođu? Setimo se kako su univerziteti, škole i muzeji u Srbiji formirani i rasli upravo zahvaljujući fondovima i zadužbinama! Budite kao sav normalan svet – učlanite se odmah u Petnički Fond!

U Fond se učlanilo dvadesetak fakulteta i instituta. Član Fonda je postala i Srpska Akademija nauka i umetnosti i Privredna komora Srbije. U Fond se učlanio i predsednik države Boris Tadić. Preko dve stotine bivših polaznika ISP uputilo je pristupnice za učlanjenje u Fond. U pripremi je i učlanjenje desetak velikih privrednih preduzeća koji posluju u Srbiji kao i otvaranje posebnog sistema za učlanjenje naših iseljenika. Na žalost, domaća poreska politika još uvek ne stimuliše fondove ovog tipa kojima je jasan cilj podrška obrazovanju i nauci, dakle najdirektnija i najčistija podrška razvoju ovog izmrcvarenog društva. No, preživećemo i to. Hajde prvo da se učlanimo i da prikupljena sredstva mudro iskoristimo i sačuvamo nešto što vredi!

Postanite i vi član Fonda
za razvoj naučnog obrazovanja!

Kontaktirajte Istraživačku stanicu Petnica
014 241 180 ili 241 280
i dobićete sve neophodne informacije.
Sve o Fondu možete naći i na sajtu http://fond.petnica.rs
[petnica alumni fund]

join us – become a member!

Petnica Fund is a kind of alumni fund, created by a group of founders, visiting teachers, and former participants of the Petnica Center in order to help PSC to keep its independence and improve its programs.

Through a spectrum of membership options, you can give a double support to the unique profile and programs of the Petnica Center – a small amount of money that can be used to buy a book or a small piece of equipment, and a new name on a list of supporters.

Today, becoming a member of the Petnica Fund is much more important then when the Fund become big and rich. Just send an e-mail to

fond@psc.ac.yu

 ©2006 IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page